Elma Bahçelerinde Kırmızı Örümcek Savaşımında Neoseiulus Californicus (Mcgregor) (Acari: Phytoseiidae)’un Farklı Salım Oranlarının Etkinliğinin Belirlenmesi

Özet: Kırmızı örümcekler elma üretimi yapılan tüm bölgelerde önemli zararlara neden olmaktadır. Ülkemizde kırmızı örümcekler ve diğer zararlıların mücadelesinde genlikle kimyasal mücadele tercih edilmektedir. Günümüzde kimyasal mücadelenin birçok olumsuz yönü ortaya çıkmıştır. Kırmızı örümceklerin birçok doğal düşmanı vardır ve öncelikli olarak bunların etkinliklerinin belirlenmesi önemlidir. Neoseiulus californicus (McGregor) kırmızı örümcekler ile mücadelede kullanılan önemli bir avcı türüdür. Bu çalışmada elma bahçelerinde kırmızı örümcekler ile mücadele de avcı akar N. californicus ‘un farklı oranlarda salım oranı ve etkinliği belirlenmiştir. Bu amaçla aynı bölgede iki farklı elma bahçesinde iki farklı deneme kurulmuştur. Çalışma tesadüf deneme parsellerine göre kurulmuştur. Parsellerde ağaç başına 25, 50 ve 100 avcı akar (NC) salınmıştır. Kontrole ise herhangi bir uygulama yapılmamıştır. N. californicus salımı yapılan Çavundur köyündeki elma bahçesinde kontrol, 25, 50 ve 100 NC/ağaç salımı yapılan bahçelerde 63. günde sırasıyla ortalama 10.31, 2.58, 1.96 ve 1.69 adet kırmızı örümcek hareketli dönemi (hd)/yaprak ve 8.09, 1.11, 0.66 ve 1.16 yumurta/yaprak bulunmuştur. Alcıklar mahallesinde ise kontrol, 25, 50 ve 100 NC/ağaç salımı yapılan bahçelerde 63. günde sırasıyla ortalama 4.53, 1.02, 0.49 ve 0.49 adet hd/yaprak ve aynı sıraya göre ortalama 3.11, 0.67, 0.36 ve 0.31 adet yumurta/yaprak belirlenmiştir. Sonuç olarak bütün uygulamalarda kırmızı örümcek popülasyonları kontrole göre farklı zamanlarda baskı altına alınmıştır.

Determination the Effectiveness of Different Release Rates of Neoseiulus californicus (Mcgregor) (Acari: Phytoseiidae) in Control Of Spider Mite in Apple Orchards

Abstract: Spider mites lead to significant pest in the areas where apple is produced. As they decrease fruits’ market value and affect plants’ yield for the next year, they are species having economic importance. Today, many negative aspects of chemical control have turned up. Spider mites have a lot of natural enemies and knowing their activities is important. Neoseiulus californicus (McGregor) is a predator species which is used to control against spider mites. In this study, activities and release ratio of predator N. californicus that is control against spider mites in apple orchards are determined. With this aim, experiment has been set in two different orchards in the same area. Study has been set according to random try parcels. 25, 50 and 100 predatory mites (NC) were released per tree in parcels. No application has been used for control. In the orchards located in Çavundur Village where N. californicus has been relased, control, 25, 50 and 100 NC/tree in 63rd day, 10.31, 2.58, 1.96, 1.69 spider mite moving stages (hd)/leaf and 8.09, 1.11, 0.66 and 1.16 egg/leaf have been found. In Alcıklar quarter, control, 25, 50 and 100 NC/tree release 63rd day 4.53, 1.02, 0.49, and 0.49hd/ leaf and in the same order 3.11, 0.67, 0.36 and 0.31 egg /leaf has been detected. Finally, As a result, red spider populations were suppressed at different times compared to the control in all treatments.

___

Anonim. (1995). Zirai Mücadele Teknik Talimatları Cilt:3. T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, 444s, Ankara.

Anonim. (2011). Elma Entegre Mücadele Teknik Talimatı. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, 45s.

Boyraz, N., Kaymak, S., & Yiğit, F. (2005). EĞİRDİR İLÇESİ ELMA ÜRETİCİLERİNİN KİMYASAL SAVAŞIM UYGULAMALARININ GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ. Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences, 19(36), 37-51.

Castagnoli, M. and Liguori, M. (1994). Utilizzazione del polline per I’allevamento massale di Amblyseius californicus (McGregor) e Typhlodromus exhilaratus Ragusa (Acari: Phytoseiidae). In Convegno ‘Lotta biologica’, Acireale 1991. G. Viggiani (ed.), (pp. 139–144). Ist. Sper. Pat. Veg. Roma.

Çakmak, I., & Çobanoğlu, S. (2006). Amblyseius californicus (McGregor, 1954) (Acari: Phytoseiidae), a new record for the Turkish fauna. Turkish Journal of Zoology, 30(1), 55-58.

FAO, 2019, Faostat 2019 Erişim tarihi: 05.03.2021 https://web.archive.org/web/20181225031527/http://www.fao.org/faostat/en/#home Ibrahim, G. A., El-Ghobashy, M. S., El-Sayed, K. M., & Shoeib, A. A. (2005). Biological Control Of Citrus Brown Mite Eutetranychus Orientals Using Predatory Mite, Neoseiulus Californicus (Mcgregor)(Acari: Tetranychidae& Phytoseiidae) On Citrus Trees. Egyptian Journal of Agricultural Research, 83(1), 131.

Ibrahim, G. A., Metwally, A. M., El-Halawany, A. S. H., & El-Sayed, K. M. (2010). Evaluting the efficiency of different levels of Neoseiulus californicus

Karamürsel, D., Öztürk, F. P., Öztürk, G., Kaymak, S., Eren, İ., & Akgül, H. (2004). Eğirdir yöresi elma yetiştiriciliğinin durumu ve sorunlarının belirlenmesi ile ekonomik yönden değerlendirilmesi. Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, 225-231.

McMurtry, J. A. (1982). The use of phytoseiids for biological control: progress and future prospects. Recent advances in knowledge of the Phytoseiidae.

Raworth, D. A., Fauvel, G., & Auger, P. (1994). Location, reproduction and movement of Neoseiulus californicwus (Acari: Phytoseiidae) during the autumn, winter and spring in orchards in the south of France. Experimental & applied acarology, 18(10), 593-602.

Türkiye istatistik Kurumu, 2019. Bitkisel Üretim İstaistikleri, 2018-2019. Erişim Tarihi:25.06.2021. https://veri.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Bitkisel-Uretim-Istatistikleri-2019-30685

Van Leeuwen, T., Stillatus, V., & Tirry, L. (2004). Genetic analysis and cross-resistance spectrum of a laboratory-selected chlorfenapyr resistant strain of two-spotted spider mite (Acari: Tetranychidae). Experimental & applied acarology, 32(4), 249-261.

Yorulmaz, S. ve Ay, R. (2011). "Isparta ili elma bahçelerinden toplanan avcı akar Neoseiulus californicus (McGregor) (Acari: Phytoseiidae) popülasyonlarının spiromesifen’e karşı duyarlılık düzeylerinin ve sinerjistlerinin belirlenmesi, 129". Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi (28-30 Haziran 2011, Kahramanmaraş) Bildirileri, 496 s.

___

Bibtex @araştırma makalesi { sduzfd1000727, journal = {Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9984}, eissn = {2687-3419}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çünür Isparta}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {16}, number = {2}, pages = {272 - 279}, title = {Elma Bahçelerinde Kırmızı Örümcek Savaşımında Neoseiulus Californicus (Mcgregor) (Acari: Phytoseiidae)’un Farklı Salım Oranlarının Etkinliğinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Göçer, Burak and Ay, Recep} }
APA Göçer, B. & Ay, R. (2021). Elma Bahçelerinde Kırmızı Örümcek Savaşımında Neoseiulus Californicus (Mcgregor) (Acari: Phytoseiidae)’un Farklı Salım Oranlarının Etkinliğinin Belirlenmesi . Ziraat Fakültesi Dergisi , 16 (2) , 272-279 .
MLA Göçer, B. , Ay, R. "Elma Bahçelerinde Kırmızı Örümcek Savaşımında Neoseiulus Californicus (Mcgregor) (Acari: Phytoseiidae)’un Farklı Salım Oranlarının Etkinliğinin Belirlenmesi" . Ziraat Fakültesi Dergisi 16 (2021 ): 272-279 <
Chicago Göçer, B. , Ay, R. "Elma Bahçelerinde Kırmızı Örümcek Savaşımında Neoseiulus Californicus (Mcgregor) (Acari: Phytoseiidae)’un Farklı Salım Oranlarının Etkinliğinin Belirlenmesi". Ziraat Fakültesi Dergisi 16 (2021 ): 272-279
RIS TY - JOUR T1 - Elma Bahçelerinde Kırmızı Örümcek Savaşımında Neoseiulus Californicus (Mcgregor) (Acari: Phytoseiidae)’un Farklı Salım Oranlarının Etkinliğinin Belirlenmesi AU - Burak Göçer , Recep Ay Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 272 EP - 279 VL - 16 IS - 2 SN - 1304-9984-2687-3419 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ziraat Fakültesi Dergisi Elma Bahçelerinde Kırmızı Örümcek Savaşımında Neoseiulus Californicus (Mcgregor) (Acari: Phytoseiidae)’un Farklı Salım Oranlarının Etkinliğinin Belirlenmesi %A Burak Göçer , Recep Ay %T Elma Bahçelerinde Kırmızı Örümcek Savaşımında Neoseiulus Californicus (Mcgregor) (Acari: Phytoseiidae)’un Farklı Salım Oranlarının Etkinliğinin Belirlenmesi %D 2021 %J Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-9984-2687-3419 %V 16 %N 2 %R %U
ISNAD Göçer, Burak , Ay, Recep . "Elma Bahçelerinde Kırmızı Örümcek Savaşımında Neoseiulus Californicus (Mcgregor) (Acari: Phytoseiidae)’un Farklı Salım Oranlarının Etkinliğinin Belirlenmesi". Ziraat Fakültesi Dergisi 16 / 2 (Aralık 2021): 272-279 .
AMA Göçer B. , Ay R. Elma Bahçelerinde Kırmızı Örümcek Savaşımında Neoseiulus Californicus (Mcgregor) (Acari: Phytoseiidae)’un Farklı Salım Oranlarının Etkinliğinin Belirlenmesi. ZFD. 2021; 16(2): 272-279.
Vancouver Göçer B. , Ay R. Elma Bahçelerinde Kırmızı Örümcek Savaşımında Neoseiulus Californicus (Mcgregor) (Acari: Phytoseiidae)’un Farklı Salım Oranlarının Etkinliğinin Belirlenmesi. Ziraat Fakültesi Dergisi. 2021; 16(2): 272-279.
IEEE B. Göçer ve R. Ay , "Elma Bahçelerinde Kırmızı Örümcek Savaşımında Neoseiulus Californicus (Mcgregor) (Acari: Phytoseiidae)’un Farklı Salım Oranlarının Etkinliğinin Belirlenmesi", Ziraat Fakültesi Dergisi, c. 16, sayı. 2, ss. 272-279, Ara. 2021
Ziraat Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1304-9984
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2006
  • Yayıncı: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

18b1.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Farklı Toprak Sıcaklıklarının Tarla Kapasitesindeki Toprağın CO2 Üretimine Etkisi

Davut AKBOLAT, Ali COŞKAN

BİYOKÖMÜR UYGULAMALARININ KARADENİZ BÖLGESİ TOPRAĞININ pH’SINA ve BAZI BİYOLOJİK AKTİVİTE PARAMETRELERİNE ETKİLERİ

Abdullah ARIN, Ali COŞKAN

Türkiye’de Kentsel Tarım Düzenlemelerine Yönelik Stratejiler

Yaşar MENTEŞ, Fürüzan ASLAN

Melezleme Islahı Yoluyla Elde Edilen Ümitvar Kiraz (Prunus avium L.) Genotiplerinin Kendine Verimlilik ve S-Allel Genlerinin Belirlenmesi

Fatma YILDIRIM, İsmail DEMİRTAŞ

Bingöl Koşullarında Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Genotiplerinin Adaptasyonu

Büşra ÇAĞLAYAN, Kağan KÖKTEN

Antalya Yöresi Seralarında Topraklı ve Topraksız Ortamlarda Yetiştirilen Domates Bitkisinin Mineral Beslenme Durumlarının Karşılaştırılması

Ömer ÖZOKÇU, Figen ERASLAN İNAL

Rototiller Arka Kapak Yüksekliğinin Toprağı Sıkıştırma, Parçalama ve Karbondioksit Emisyonu Üzerine Etkisi

Zafer GÜNGÖR, Davut AKBOLAT

Türkiye, Bulgaristan, İran ve Hindistan Orijinli Gül Yağlarında Uçucu Yağ Bileşenlerinin Uluslararası Standarda Uygunluklarının Karşılaştırılması

Hasan BAYDAR, Sabri ERBAŞ

Steinernema feltiae Filipjev ve Heterorhabditis bacteriophora Poinar, 1976’nın Leptinotarsa decemlineata (Say, 1824) Üzerindeki Etkinliğinin Belirlenmesi

Fatma Gül GÖZE ÖZDEMİR, Asiye UZUN, Ozan DEMİRÖZER

Alt Gruplarda Gözlem Adetleri Eşit Olan Faktöriyel Denemelerde Tip 1, Tip 2, Tip 3 Kareler Toplamı Tiplerinin Testin Gücü Bakımından Karşılaştırılması

Merve ÇAKIR, Özgür KOŞKAN