Karabuğdayın (Fagopyrum esculentum Moench.) Farklı Gelişme Dönemlerinde Bazı Verim Ve Kalite Özelliklerinin Araştırılması

Bu araştırma, 2018 yılında Konya ekolojik şartlarında yetiştirilen karabuğdayın farklı gelişme dönemlerinde (Çiçeklenme öncesi dönem, Tam çiçeklenme dönemi, Tohum bağlama başı dönemi, Tohum bağlama sonu dönemi) hasat edilip, bu gelişme dönemlerinin verim ve kalite özellikleri üzerine etkisini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Deneme “Tesadüf Blokları Faktöriyel Deneme Desenine” göre üç tekerrürlü olacak şekilde kurulmuş olup materyal olarak karabuğday (Fagopyrum esculentum Moench.) tohumları kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre; bitki boyu 21,24-89,79 cm; yaş herba verimi 114,60-1520,30 kg/da; kuru herba verimi; 29,45-413,85 kg/da; tohum verimi 168,64 kg/da; toplam fenol miktarı 50,54-139,72 mg/g; toplam flavonoit miktarı 1,60-152,77 mg/g; rutin miktarı herbada 2,17-3,01 arasında ve tohumda ise ortalama 0,103 arasında değişmiştir.

The Investıgatıon of Some Yield and Quality Proporties in Different Growth Perıods of Buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench.)

This research was carried out to determine the effects of buckwheat cultivated in Konya ecological conditions in 2018 during different development periods (pre-flowering period, full flowering period, beginning of seed tying period, end of seed tying period) on yield and quality characteristics The experiment was established with three replications on the Randomized Blocks Factorial Trial Desing and buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench.) seeds were used as material. According to the results obtained from the study; plant height 21.24-89.79 cm; fresh herb yield 114,60-1520,30 kg / da; dry herba yield; 29.45-413.85 kg / da; seed yield 168.64 kg / da; total amount of phenol 50,54-139,72 mg / g; total amount of flavonoids 1,60-152,77 mg / g; routine amount of the herb is in the range of 2.17-3.01 and routine amount of the seed is ranged the average of 0.1103.

___

Referans1 Acar, R., Güneş, A., Topal, İ. ve Gummadov, N., 2011, Farklı bitki sıklıklarının karabuğday’da (Fagopyrum esculentum Moench.) verim ve bazı verim unsurlarına etkisi, Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences, 25 (3), 47-51.

Referans2 Altındağ, G., 2011, Karabuğday, mısır ve pirinç unundan üretilen kurabiyelerin bazı kalite özellikleri ve raf ömürlerinin belirlenmesi, Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Antalya, Türkiye, 117s.

Referans3 Bárta, J., Kalinová, J., Moudry, J. ve Curn, V., 2004, Effects of environmental factors on protein content and composition in buckwheat flour, Cereal Research Communications, 32 (4), 541-548.

Referans4 Bojňanská, T., Frančáková, H., Chlebo, P. ve Vollmannová, A., 2009, Rutin content in buckwheat enriched bread and influence of its consumption on plasma total antioxidant status, Czech J. Food Sci, 27 (236.240).

Referans5 Bonafaccia, G., Marocchini, M. ve Kreft, I., 2003, Composition and technological properties of the flour and bran from common and tartary buckwheat, Food chemistry, 80 (1), 9-15.

Referans6 Campbell, C. G., 1997, Buckwheat: Fagopyrum esculentum Moench, Bioversity International, p.22.

Referans7 Christa, K. ve Soral-Śmietana, M., 2008, Buckwheat grains and buckwheat products–nutritional and prophylactic value of their components–a review, Czech J Food Sci, 26 (3), 153-162.

Referans8 Gulpinar, A. R., Orhan, I. E., Kan, A., Senol, F. S., Celik, S. A. ve Kartal, M., 2012, Estimation of in vitro neuroprotective properties and quantification of rutin and fatty acids in buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) cultivated in Turkey, Food Research International, 46 (2), 536-543.

Referans9 Güzelsarı, U. ve Kan, Y., 2017, Karaman Ekolojik Şartlarında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Karabuğdayın (Fagopyrum esculentum Moench) Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Araştırılması, Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi, 3 (2), 200-204.

Referans10 Kan, A., 2014, A new plant for Turkey; Buckwheat (Fagopyrum esculentum), Biological Diversity and Conservation, 7 (2), 154-158.

Referans 11 Kan, A., Günhan, R.S., Çelik, A.S., Çoksarı, G.,, 2018, Konya Ekolojik Şartlarında Kara Buğdayın (Fagopyrum esculentum Moench) Yetiştirilmesi ve Bazı Kalite Özelliklerinin Araştırılması: 1-72.

Referans12 Mazza, G., 1986, Buckwheat browning and color assessment, Cereal Chemistry, 63 (4), 361-364.

Referans13 Mazza, G., 1988, Lipid content and fatty acid composition of buckwheat seed, Cereal Chemistry, 65 (2), 122-126.

Referans 14 Mazza, G., 1993, Storage, processing, and quality aspects of buckwheat seed, In: New Crops, Eds: John Wiley & Sons, Inc New York, p. 251-254.

Referans15 Mazza, G. ve Oomah, B., 2003, Buckwheat. Encyclopedia of Food Science and Nutrition. Vol. 2, Academic Press, Oxford.

Referans 16Marshall, H., 1982, Buckwheat: description, breeding, production, and utilization, Adv. Cereal Sci. Technol., 5, 157-210.

Referans17 Oomah, B. D. ve Mazza, G., 1996, Flavonoids and antioxidative activities in buckwheat, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 44 (7), 1746-1750.

Referans18 Oplinger, E., Oelke, E., Brinkman, M. ve Kelling, K., 1989, Buckwheat. Alternative field crops manual, University of Minnesota: Center of Alternative Plant e Animal Products and the Minnesota Extension Service.

Referans19 Özkaya, B., 1999, Tahılların neden olduğu alerjiler ve önemi-2, Food Hi-Tech, Mart, 82-88.

Referans20 Qian, J., Rayas‐Duarte, P. ve Grant, L., 1998, Partial characterization of buckwheat (Fagopyrum esculentum) starch, Cereal Chemistry, 75 (3), 365-373. Schoenlechner, R., Siebenhandl, S. ve Berghofer, E., 2008, Pseudocereals, In: Gluten-free cereal products and beverages, Eds: Elsevier, p. 149-VI.

Referans21 Akçura, S., 2013, Çanakkale Koşullarında Karabuğdayda Farklı Ekim Sıklığı ve Sıra Arası Mesafenin Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkisi Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 35.

Referans22 Alvarez-Jubete, L., Wijngaard, H., Arendt, E. ve Gallagher, E., 2010, Polyphenol composition and in vitro antioxidant activity of amaranth, quinoa buckwheat and wheat as affected by sprouting and baking, Food chemistry, 119 (2), 770-778.

Referans23Debnath, N., Rasul, M., Sarker, M., Rahman, M. ve Paul, A., 2008, Genetic divergence in buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench.), Int. J. Sustain Crop Prod, 3 (2), 60-68.

Referans24 Inglett, G. E., Rose, D. J., Chen, D., Stevenson, D. G. ve Biswas, A., 2010, Phenolic content and antioxidant activity of extracts from whole buckwheat (Fagopyrum esculentum Möench) with or without microwave irradiation, Food chemistry, 119 (3), 1216-1219.

Referans25 Kim, S.-L., Kim, S.-K. ve Park, C.-H., 2004, Introduction and nutritional evaluation of buckwheat sprouts as a new vegetable, Food Research International, 37 (4), 319-327.

Referans26 Kreft, I., Fabjan, N. ve Yasumoto, K., 2006, Rutin content in buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) food materials and products, Food chemistry, 98 (3), 508-512.

Referans27 Sherchand, K., 1992, Buckwheat genetic resources in Nepal. Buckwheat genetic resources in East Asia, International Crop Network, Series, 6, 75-86.

Referans28 Singleton, V. L., Rossi, J. A. J. A. j. o. E. ve Viticulture, 1965, Colorimetry of total phenolics with phosphomolybdic-phosphotungstic acid reagents, 16 (3), 144-158.

Referans29 Wijngaard, H. H. ve Arendt, E. K., 2006, Buckwheat, Cereal Chemistry, 83 (4), 391-401.

Referans30 Woisky, R. G. ve Salatino, A. J. J. o. a. r., 1998, Analysis of propolis: some parameters and procedures for chemical quality control, 37 (2), 99-105.

Referans31 Yavuz, H., 2014, Aydın ekolojik koşullarında farklı ekim sıklığının karabuğday'da (Fagopyrum esculentum Moench.) verim ve bazı kalite özelliklerine etkisi, Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Referans32 Yıldız, N. ve Yalçın, E., 2013, Karabuğdayın (buckwheat) kimyasal, besinsel ve teknolojik özellikleri, GIDA, 38 (6), 383-390.

Referans33 Zielińska, D., Turemko, M., Kwiatkowski, J. ve Zieliński, H., 2012, Evaluation of flavonoid contents and antioxidant capacity of the aerial parts of common and tartary buckwheat plants, Molecules, 17 (8), 9668-9682

___

Bibtex @araştırma makalesi { sduzfd1020634, journal = {Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9984}, eissn = {2687-3419}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çünür Isparta}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {16}, number = {2}, pages = {234 - 240}, title = {Karabuğdayın (Fagopyrum esculentum Moench.) Farklı Gelişme Dönemlerinde Bazı Verim Ve Kalite Özelliklerinin Araştırılması}, key = {cite}, author = {Polat, Halil İbrahim and Kan, Asuman} }
APA Polat, H. İ. & Kan, A. (2021). Karabuğdayın (Fagopyrum esculentum Moench.) Farklı Gelişme Dönemlerinde Bazı Verim Ve Kalite Özelliklerinin Araştırılması . Ziraat Fakültesi Dergisi , 16 (2) , 234-240 .
MLA Polat, H. İ. , Kan, A. "Karabuğdayın (Fagopyrum esculentum Moench.) Farklı Gelişme Dönemlerinde Bazı Verim Ve Kalite Özelliklerinin Araştırılması" . Ziraat Fakültesi Dergisi 16 (2021 ): 234-240 <
Chicago Polat, H. İ. , Kan, A. "Karabuğdayın (Fagopyrum esculentum Moench.) Farklı Gelişme Dönemlerinde Bazı Verim Ve Kalite Özelliklerinin Araştırılması". Ziraat Fakültesi Dergisi 16 (2021 ): 234-240
RIS TY - JOUR T1 - Karabuğdayın (Fagopyrum esculentum Moench.) Farklı Gelişme Dönemlerinde Bazı Verim Ve Kalite Özelliklerinin Araştırılması AU - Halil İbrahim Polat , Asuman Kan Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 234 EP - 240 VL - 16 IS - 2 SN - 1304-9984-2687-3419 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ziraat Fakültesi Dergisi Karabuğdayın (Fagopyrum esculentum Moench.) Farklı Gelişme Dönemlerinde Bazı Verim Ve Kalite Özelliklerinin Araştırılması %A Halil İbrahim Polat , Asuman Kan %T Karabuğdayın (Fagopyrum esculentum Moench.) Farklı Gelişme Dönemlerinde Bazı Verim Ve Kalite Özelliklerinin Araştırılması %D 2021 %J Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-9984-2687-3419 %V 16 %N 2 %R %U
ISNAD Polat, Halil İbrahim , Kan, Asuman . "Karabuğdayın (Fagopyrum esculentum Moench.) Farklı Gelişme Dönemlerinde Bazı Verim Ve Kalite Özelliklerinin Araştırılması". Ziraat Fakültesi Dergisi 16 / 2 (Aralık 2021): 234-240 .
AMA Polat H. İ. , Kan A. Karabuğdayın (Fagopyrum esculentum Moench.) Farklı Gelişme Dönemlerinde Bazı Verim Ve Kalite Özelliklerinin Araştırılması. ZFD. 2021; 16(2): 234-240.
Vancouver Polat H. İ. , Kan A. Karabuğdayın (Fagopyrum esculentum Moench.) Farklı Gelişme Dönemlerinde Bazı Verim Ve Kalite Özelliklerinin Araştırılması. Ziraat Fakültesi Dergisi. 2021; 16(2): 234-240.
IEEE H. İ. Polat ve A. Kan , "Karabuğdayın (Fagopyrum esculentum Moench.) Farklı Gelişme Dönemlerinde Bazı Verim Ve Kalite Özelliklerinin Araştırılması", Ziraat Fakültesi Dergisi, c. 16, sayı. 2, ss. 234-240, Ara. 2021
Ziraat Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1304-9984
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2006
  • Yayıncı: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

17.7b1.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

BİYOKÖMÜR UYGULAMALARININ KARADENİZ BÖLGESİ TOPRAĞININ pH’SINA ve BAZI BİYOLOJİK AKTİVİTE PARAMETRELERİNE ETKİLERİ

Abdullah ARIN, Ali COŞKAN

Karabuğdayın (Fagopyrum esculentum Moench.) Farklı Gelişme Dönemlerinde Bazı Verim Ve Kalite Özelliklerinin Araştırılması

Halil İbrahim POLAT, Asuman KAN

Steinernema feltiae Filipjev ve Heterorhabditis bacteriophora Poinar, 1976’nın Leptinotarsa decemlineata (Say, 1824) Üzerindeki Etkinliğinin Belirlenmesi

Fatma Gül GÖZE ÖZDEMİR, Asiye UZUN, Ozan DEMİRÖZER

Pink Lady ‘Rosy Glow’ Elma Çeşidinde Metil Jasmonat ve Aminoetoksivinilglisin Uygulamalarının Meyve Kalitesine Etkileri

Nur KILINÇ, Bekir ŞAN

Nijerin ((Guizotia abyssinica (L.f.) Cass)) Çözülebilir Proteininin Moleküler Ağırlık Profili Üzerine Bir Ön Çalışma

Mehmet NAZ, Seval BAHADIR KOCA, Nalan Özgür YİGİT

Kimyon (Cuminum cyminum L. ) Bitkisinde Yapraktan GA3 ve Metil Jasmonat Uygulamalarının Meyve Verimi ve Uçucu Yağ Kalitesi Üzerine Etkileri

Arif ŞANLI, Tahsin KARADOĞAN, Halil ERCABUK, Hamide DAĞLI

Şeftali Fidan Üretiminde Aşı Başarısı Bakımından Anaç Çapı ve Kalem Dinlenmesinin Etkileri: ‘Artemis – Garnem’ Örneği

Abdullah KANKAYA, Mehmet POLAT, İlknur ESKİMEZ, Kerem MERTOĞLU

Farklı Toprak Sıcaklıklarının Tarla Kapasitesindeki Toprağın CO2 Üretimine Etkisi

Davut AKBOLAT, Ali COŞKAN

Alt Gruplarda Gözlem Adetleri Eşit Olan Faktöriyel Denemelerde Tip 1, Tip 2, Tip 3 Kareler Toplamı Tiplerinin Testin Gücü Bakımından Karşılaştırılması

Merve ÇAKIR, Özgür KOŞKAN

Melezleme Islahı Yoluyla Elde Edilen Ümitvar Kiraz (Prunus avium L.) Genotiplerinin Kendine Verimlilik ve S-Allel Genlerinin Belirlenmesi

Fatma YILDIRIM, İsmail DEMİRTAŞ