Higher Education in Divided Societies: Between Ethnic Segregation and Citizenship Integration in Kosovo

In the post-conflict societies, education can be a crucial component of political transformation, contributing to peace and reconciliation between former adversaries. However, education continues to be at the centre of ongoing disputes between Kosovo and Serbia, resulting in ethnically parallel education systems. Based on the case of Kosovo, this research examines how ethnic mobilisation and political dynamics are reflected in the Universities, and what can be done to establish integrated higher education. fte article follows theory guided process tracing based on a case study and content analysis of relevant reports and legal acts by comparing parallel running universities of two major ethnic communities. fte central claim is that dissolving of the parallel university and developing of unitary higher education system improves long-term ethnic relations. Further, it discusses citizenship education as an incentive in integrated higher education that promotes peace in post-conflict societies.

Bölünmüş Toplumlarda Yükseköğretim: Kosova’da Etnik Ayrışma ve Vatandaşlık Entegrasyonu Arasında

Çatışma sonrası toplumlarda, eğitim, eski muhalifler arasında barış ve uzlaşmaya katkıda bulunan, politik dönüşümün önemli bir bileşeni olabilir. Ancak, eğitim, Kosova ile Sırbistan arasındaki devam eden anlaşmazlıkların merkezinde olmaya devam ediyor ve etnik olarak paralel eğitim sistemlerine yol açıyor. Kosova örneğine dayanarak, bu araştırma, üniversitelerde etnik seferberliğin ve siyasi dinamiklerin nasıl yansıtıldığını ve bütünleşik yüksek öğrenim kurmak için neler yapılabileceğini inceliyor. Makale, iki büyük etnik topluluğun paralel çalışan üniversitelerini karşılaştırarak bir vaka çalışması ve ilgili raporların ve yasal düzenlemelerin içerik analizine dayanan teorik rehberlik sürecini takip etmektedir. Temel iddia, paralel üniversitenin çözülmesinin ve üniter yükseköğretim sisteminin geliştirilmesinin uzun vadeli etnik ilişkileri geliştirmesidir. Ayrıca, vatandaşlık eğitimini çatışma sonrası toplumlarda barışı destekleyen entegre yükseköğretimde bir teşvik olarak ele almaktadır.

Kaynakça

Bache, I., & Taylor, A. (2003). The politics of policy resistance: Reconstructing higher education in Kosovo. Journal of Public Policy, 23(3), 279-300.

Bush, K. D., & Saltarelli, D. (2000). The two faces of education in ethnic conflict: Towards a peacebuilding education for children. Florence: UNICEF, Innocenti Research Centre.

Clark, H. (2000). Civil resistance in Kosovo. London: Pluto press. Davies, L. (2004). Education and conflict: Complexity and chaos. London: Routledge.

Daxner, M. (2000). Education in Kosovo: From crisis to recovery and transformation. Prishtina: United Nations Interim Administration in Kosovo (UNMIK).

Daxner, M. (2010). Higher education in post-conflict societies. In P. L. Peterson, E. Baker, & B. McGaw (Eds.), International encyclopedia of education (pp. 514–519). Oxford: Elsevier.

Den Boer, N., & van der Borgh, C. (2011). International statebuilding and contentious universities in Kosovo. Journal of Intervention and Statebuilding, 5(1), 67-88.

European University Association (EUA). (2002). University of Mitrovica - Report of EUA site visit. Retrieved from https:// wbc-rti.info/object/document/7640

Franks, J., & Richmond, O. (2008). Coopting liberal peace-building: Untying the Gordian knot in Kosovo. Cooperation and Conflict, 43(81), 80-100.

Gallagher, T. (2005). Education in divided societies. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Heath, E. (2009). Power structures, politics and changes in Kosovo’s higher education system. In S. Nicolai (Ed), Opportunities for change - education innovation and reform during and after conflict (pp. 151-163). Paris: UNESCO/IIEP

Judah, T. (2008). Kosovo: What everyone needs to know? New York: Oxford University Press.

Kalaja, B., & Bunjaku, Q. (2013). Universiteti cullak (naked university). Retrieved from http://cohu.org/sq/zyre-preportr- preportr_list/Universiteti-cullak-70

Kostovicova, D. (2005). Kosovo: Politics of identity and space. London: Routledge.

Laker, J., Naval C., & Mrnjaus K. (2014). Citizenship, democracy and higher education in Europe, Canada and the USA. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Malcolm, N. (1998). Kosovo: A short history. New York: New York University Press. Millican, J. (2014). Engaging with the other: Student community engagement and the development of citizenship after conflict. In J. Laker, C. Naval, and K. Mrnjaus (Eds), Citizenship, democracy and higher education in Europe, Canada and the USA (pp. 107–122). Basingstoke: Palgrave Macmillan

Milton, S. (2018). Higher education and post-conflict recovery. London: Palgrave Macmillan.

Milton, S., & Sultan, B. (2016). Higher education as the catalyst of recovery in conflict-affected societies. Globalisation, Societies and Education, 14(3), 403-421.

Ministry of Education, Science and Technology. (2016a). Kosovo education strategic plan 2017-2021. Prishtina.

Ministry of Education, Science and Technology. (2016b). Education statistics in Kosovo 2015-2016. Prishtina.

Nelles, W. (2006). Foundations and fractures of Kosovo’s educational system: Towards conflict or peace? In T. Brems- Knudsen, and C. Bagge-Laustsen (Eds.), Kosovo between war and peace: Nationalism, peacebuilding and international trusteeship (pp. 96-116). London: Routledge.

Nilson, M., Broom, C., Provençal, J., & Bai, H. (2014). Towards inclusive and generative citizenship education. In J. Laker, C. Naval, & K. Mrnjaus (Eds.), Citizenship, democracy and higher education in Europe, Canada and the USA (pp. 11-37). Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Oster, A., & Starkey, H. (2005). Changing citizenship: Democracy and inclusion in education. London: Palgrave Macmillan.

Sedgwick, R. (1999). Rebuilding the University of Prishtina. World Education News and Reviews, 12(14). Retrieved from https:// wenr.wes.org/1999/07/ewenr-julyaugust-1999-rebuilding- the-university-of-pristina

Sommers, M., & Buckland, P. (2004). Parallel worlds: Rebuilding the education system in Kosovo. Paris: UNESCO International Institute for Educational Planning.

Spinner-Halev, J. (2003). Education, reconciliation and nested identities. Theory and Research in Education, 1(1), 51-72.

Staeheli, L. A., & Hammett, D. (2010). Educating the new national citizen: Education, political subjectivity and divided societies. Citizenship Studies, 14(6), 667-680.

Vickers, M. (1998). Between Serb and Albanian: A History of Kosovo. London: Hurst & Co.

Weller M. (2009). Contested statehood: Kosovo’s struggle for independence. Cambridge: Oxford University Press.

Woeber, G. L. F. (2006). Higher education for Kosovo minority’s problems, solutions and lessons to be learned. In Higher education for minorities in Kosovo. Prishtina: Forum 2015 & Foundation for an Open Society.

Kaynak Göster

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
  • ISSN: 2146-5959
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2011

2.6b1b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Üniversite Öğrencilerinin Öklid-Dışı Geometrilere Yönelik Algılarının ve Tasarlanan Öğrenme Ortamlarından Yansımaların İncelenmesi

Timur KOPARAN

Yükseköğretimde Hizmet Kalitesi Ölçümü: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Örneği

Nurettin AYAZ, Ahmet KARAKAYA

Türkiye Yükseköğretimindeki Kavramsal, Olgusal, Tematik ve Yöntembilimsel Tercihler

Yılmaz SOYSAL, Somayyeh RADMARD, Ali Yiğit KUTLUCA, Hamide ERTEPINAR, Fevzi Rifat ORTAÇ, Zeynep gonca AKDEMİR, Zeynep TÜRK

Türkiye’deki Üniversite Web Sitelerinin Görme ve İşitme Engelli Kullanıcılar Açısından Erişilebilirliklerinin Değerlendirilmesi

Halise ŞEREFOĞLU, Türkay HENKOĞLU

İşletme Bölümü Yüksek Lisans Öğrencilerinin Yöneylem Araştırması Lisans Dersine Bakışı: Nitel Bir Araştırma

Mehmet fatih SERT

Üniversite Öğrencilerinde Beyin Baskın Yarım Küresinin Girişimcilik ve Atılganlık Üzerine Etkisinin Belirlenmesi

Meltem KÜRTÜNCÜ, Hicran YILDIZ, Esra KARAKUŞ

Mükemmeliyetçilik ve Umutsuzluğun Akademik Erteleme Davranışı Üzerindeki Rolü: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma

Hatice ODACI, Feridun KAYA

Matematik ile İlgili Düşünceler Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yasemin KATRANCI

Üniversite Öğrencilerinde Kendini Saklamayla İlişkili Değişkenler: Cinsiyet, Psikolojik Yardım Alma Deneyimi, Benlik Saygısı ve Saygınlığını Yitirme Kaygısı

Nursel TOPKAYA, Ertuğrul ŞAHİN, Cem GENÇOĞLU

The Relationship Between Mobbing and Subjective Happiness Among Teaching Staff Training Program Research Assistants

Çağdaş CAZ, Ali Gürel GÖKSEL, Ömer Faruk YAZICI