Bir Çekirdek Eğitim Programı Hikayesi - Temel Geliştirme Programı

Sabancı Üniversitesi'nin çekirdek eğitim programı olan Temel Geliştirme Programı özgün tasarımı ve uygulamaları ile Türkiye'de ilk kez öğrencilere diploma programlarını ikinci sene sonunda belirleme fırsatı verdi. Programın oluşumu, amaçları ve yapısına değinilen bu makalede 1999 yılında ilk öğrencilerini aldığından bugüne olan süreçte karşılaşılan zorluklar ele alınıyor ve programın başarısı değerlendiriliyor. Başarı değerlendirmesinde, program derslerinin öğrenim çıktılarının kazanımı ve öğrencilerin bilinçli ve özgür program seçimi yapabilmeleri göz önüne alınıyor.

Story of a Core Curriculum - Foundations Development Program

With its unique design and applications, the Foundations Development Program, which is also the core curriculum of Sabancı University has made it possible for students to determine their diploma programs at the end of their second year for the first time in Turkey. This article covers the establishment, the goals and the structure of the program and evaluates its success and the hardship faced since the acceptance of the first students in 1999. In evaluation of success, the learning outcomes of the program courses and the students' conscious choices of diploma programs are taken into account.

Kaynakça

Bean, J. C. (2011) Engaging Ideas: The professor's guide to integrating writing, critical thinking and active learning in the classroom (2nd Ed.), San Francisco: Jossey-Bass, Wiley & Sons.

Cheney, L. V. (1989). 50 hours: A core curriculum for college students. Washington, D.C: National Endowment for the Humanities.

Hanstedt, P. (2012). General education essentials: A guide for college faculty. San Francisco: Jossey-Bass , Wiley & Sons.

Labianca, D. A., & Reeves, W. J. (1985). Writing across the curriculum: The science segment: A heretical perspective. Journal of Chemical Education, 62(5), 400-402.

Quarterly Data Series on Business Employment Dynamics News Release. Economic News Release. Bureau of Labor Statistics. (April 27, 2016), U. S. Deparment of Labor. Retrieved from https://www.bls.gov/news.release/archives/ cewbd_04272016.pdf

YÖK Yönetmelik (2010). Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete, Sayı: 27561. Retrieved from http:// www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_ INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/18082

Kaynak Göster