A pediatric patient had giant multifocal nephrogenic adenoma in the bladder: A case report

Nefrojenik adenom üriner sistemde kronik irritasyon,enfeksiyon, travma, cerrahi, yabancı cisim ke kimyasal ajanlara bağlı gelişebilen nadir metaplastik lezyonlardır. Bu yazıda çocuk hastada karşılaştığımız yaygın mesaneyi dolduran nefrojenik adenom vakasını paylaştık.

Mesane içerisinde dev multifokal nefrojenik adenomlu çocuk hasta: Olgu sunumu

Nephrogenic adenoma is an uncommon benign metaplastic lesion in the urinary tract and it can consist after chronic irritation, infection, trauma, surgery, calculi, foreign bodies and chemical agents. In this report, we share in a case of multifocal nephrogenic adenoma in the bladder of a pediatric patient.

Kaynakça

Hoenig DM, McRae S, Chen SC, Diamond DA, Rabinowitz R, Caldamone AA. Transitional cell carcinoma of the bladder in the pediatric patient. The J Urol 1996;156 :203-205.

Entz-Werle N, Marcellin L, Becmeur F, Eyer D, Babin-Boilletot A, Lutz P The urinary bladder: An extremely rare location of pediatric neuroblastoma. J Pediatric Surg 2003;38 E10-12.

Rahemtullah A, Oliva E. Nephrogenic adenoma: an update on an innocuous but troublesome entity. Advan Anatomic Path 2006;5:247-255.

Boscolo-Berto R. [Clinical testing and evidence-based medicine: when the absence of evidence doesn’t mean evidence of absence]. Giornale italiano di nefrologia : organo ufficiale della Societa italiana di; Nefrologia 2009;26:417.

Porcaro AB, D’Amico A, Ficarra V, Balzarro M, Righetti R, Martignoni G, Cavalleri S, Malossini G. Nephrogenic adenoma of the urinary bladder: our experience and review of the literature. Urol Int 2001;66:152-155.

Ford TF, Watson GM, Cameron KM Adenomatous metaplasia (nephrogenic adenoma) of urothelium. An analysis of 70 cases. BJU 1985;57:427-433.

Jackman SV, Moore RG, Nelson JB Nephrogenic adenoma of the ureter: endoscopic diagnosis and management. Urology 1998;52:316-317.

Chen CS, Cheng CL. Nephrogenic adenoma of the urinary bladder: clinical experience and review of the literature. JCMA 2006;69:166-168.

Husain AN, Armin AR, Schuster GA Nephrogenic metaplasia of urinary tract in children: report of three cases and review of the literature. Ped Path 1988;8:293-300.

Tamas EF, Stephenson AJ, Campbell SC, Montague DK, Trusty DC, Hansel DE. Histopathologic features and clinical outcomes in 71 cases of bladder diverticula. Arch Path & Lab Med 2009;133:791-796.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

863173

Sayıdaki Diğer Makaleler

Transrektal ultrasonografi eşliğinde yapılan prostat biyopsilerinin retrospektif analizi

Ekrem AKDENİZ, Mustafa Suat BOLAT, Necmettin ŞAHİNKAYA, Ömer ALICI

Duodenal gastrointestinal stromal tumor mimicking recurrent renal carcinoma: Case report

Fatih AKBULUT, Faruk ÖZGÖR, Erkan SÖNMEZAY, Akif ERBİN, Abdülmüttalip ŞİMŞEK, Gökhan GÜRBÜZ

Skrotal sistosel: Masif inguinoskrotal şişliğin nadir bir sebebi

Ercan KAZAN, Akın Soner AMASYALI, Mehmet Şirin ERTEK, Alper Nesip MANAV, Abdullah AKKURT, Hakan ERPEK, Haluk EROL

Karın şişliğinin nadir bir nedeni: Dev hidronefroz

Bülent KATI, Tevfik SARIKAYA, Umut TURAN

Laparoskopik nefrektomi deneyimimiz

Volkan TUĞCU, SELÇUK ŞAHİN, İsmail YİĞİTBAŞI, Ali İhsan TAŞÇI

Divertikül içi mesane tümöründe tedavi sistektomi mi transüretral rezeksiyon mu olmalı?

MEHMET GİRAY SÖNMEZ, Cengiz KARA

Transperitoneal laparoskopik adrenalektomi: İlk 35 olgunun sonuçları ve öğrendiklerimiz

Murat Tolga GÜLPINAR, Asıf YILDIRIM, Cenk GÜRBÜZ, İbrahim Ali ÖZDEMİR, Ramazan Gökhan ATIŞ, Özgür EFİLOĞLU, BÜLENT EROL, Rafet YİĞİTBAŞI, Turhan ÇAŞKURLU

Nadir görülen dev retroperitoneal liposarkom: Olgu sunumu

FATİH AKDEMİR, Kemal ENER, Aylin YAZGAN KILIÇ, Muhammet Fuat ÖZCAN, EMRAH OKULU, Asım ÖZAYAR, Serdar ÇAKMAK, Mustafa ALDEMİR

Nadir görülen bir erkek infertilitesi olgusu: De la chapelle sendromu

Mehmet Zeynel KESKİN, Salih BUDAK, Yusuf Özlem İLBEY

Böbrek tümörleri içinde renal onkositom sıklığı ve tanıda görüntüleme yöntemlerinin ince iğne aspirasyon biyopsisi indikasyonundaki yeri

Ahmet SELİMOĞLU, Akif TÜRK, Alper KAFKASLI, Kadir DEMİR, Hasan ASLAN, Mustafa BOZ YÜCEL, Önder CANGÜVEN