Single-port laparoscopic unilateral salpingooopherectomy with Ligasure vessel sealing system using articulating enstruments

Cerrahide amaç travmayı azaltmak olduğundan, tek port laparaskopik prosedür cerrahlara daha az invaziv bir yaklaşım sağlamaktadır. Prosedür tek bir kesi ile yapıld ığından ve gizli bir skar bıraktığından hastalar için daha cazip olabilir. Abdominal cerrahide bu prosedürün kullan ımının giderek artmasının sebebi de budur. Biz de bu yazımızda Ligaşure ile yaptığımız tek port unilateral ooferektomi olgusunu sunduk. Operasyon intraoperatif veya postoperatif komplikasyon olmadan tek port olarak tamamlandı, hasta ertesi sabah taburcu edildi. Tek insizyon laparoskopik yaklaşımlar, etkili uygun ve güvenli tedaviler sunabilir.

Ligasure ile ve eklemli enstrumanlar kullanarak tek port laparoskopik unilateral salpingo-ooferektomi

In surgery, since the main aim is to lessen trauma to patients, single port access laparoscopic surgeries provide surgeons with a less invasive approach. Since the entire procedure is done with single incision and leaves the patient with a hidden scar, single-port laparoscopic approach can be more attractive for patients. This is why the use of these procedures in abdominal surgery is gradually increasing. Here we report the case of single port laparoscopic unilateral salpingo-oopherectomy with Ligasure sealing vessel system and with articulating instruments. The operation was completed with single port laparoscopically without intraoperative or postoperative complications. The patient was discharged the following morning. With single insicion laparoscopic approaches can offer suitable, effective and safe treatments.

Kaynakça

1. Pelosi MA, Pelosi MA 3rd. Laparoscopic hysterectomy with bilateral salpingo-oophorectomy using a single umbilical puncture. N J Med 1991;88 (10):721-6.

2. Kosumi T, Kubota A, Usui N, Yamauchi K, Yamasaki M, Oyanagi H. Laparoscopic ovarian cystectomy using a single umbilical puncture method. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech 2001;11(1):63-5.

3. Hong TH, You YK, Lee KH. Transumbilical single-port laparoscopic cholecystectomy;scarless cholecystectomy. Surg Endosc 2009;23(6):1393-7.

4. Kroh M, Rosenblatt S. Single-port, laparoscopic cholecystectomy and inguinal hernia repair: first clinical report of a new device. J Laparoendosc Adv Surg Tech A 2009;19(2):215-7.

5. Surgit O. Single-incision Laparoscopic surgery for total extraperitoneal repair of inguinal hernias in 23 patients. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2010;20(2):114-8.

6. Kumar M, Agrawal CS, Gupta RK. Three-port versus standard fourport laparoscopic cholecystectomy: a randomized controlled clinical trial in a community-based teaching hospital in eastern Nepal. JSLS 2007;11(3): 358-62.

7. Lee YY, Kim TJ, Kim CJ, Park HS, Choi CH, Lee JW et al. Single port access laparoscopic adnexal surgery versus conventional laparoscopic adnexal surgery: a comparison of peri-operative outcomes. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2010;151(2):181-4.

8. Kennedy JS, Stranahan PL, Taylor KD, Chandler JG. High burststrength, feedback-controlled bipolar vessel sealing. Surg Endosc 1998;12 (6):876-8.

9. Wei G, Zhong-tao Z, Wei H, Jian she L, Lan J, Jun L, et al. Transumbilical single-port laparoscopic cholecystectomy: A case report Chinese Medical Journal 2008;121(8):2463-4.

Kaynak Göster