Palpe edilemeyen meme lezyonlarında frozen inceleme ile kalıcı kesit inceleme sonucu arasındaki ilişkide BI-RADS kategorisinin önemi

Radyolojik tanı yöntemlerinin kullanımının artması sonucunda palpe edilemeyen meme lezyonlarının saptanma sıklığında artış olmuştur. Bu çalışmada, palpe edilemeyen meme lezyonlarında telle işaretleme sonrası yapılan cerrahi eksizyon ve frozen inceleme ile kalıcı kesit inceleme sonuçları ile BI-RADS sınıflaması arasındaki uyumun araştırılması amaçlandı. Mart 2005 ile Ocak 2007 tarihleri arasında memede palpe edilemeyen lezyonu olan 158 kadın hastaya mamografi (MG) veya ultrasonografi (US) eşliğinde tel iğne ile işaretleme yapıldı. Mikrokalsifikasyon içeren lezyonların spesimen grafisi çekilip, örnekler rutin olarak frozen inceleme için patolojiye gönderildi. Tüm hastalara kalıcı kesit inceleme sonucuna göre malignite yönünden tekrar gerekli ameliyatlar yapıldı. Çalışmaya alınan 158 hastanın yaş ortalaması 48,4±10,2 (17�76) olarak tespit edildi. Hastaların 64�ü (%40,5) 50 yaş üzerinde, 94�ü (%59,5) 50 yaş altındaydı. Radyolojik incelemede hastaların 59�u (%37,3) BI-RADS III, 84�ü (%53,2) BI-RADS IV ve 15�i (%9,5) BI-RADS V grubu olarak rapor edildi. Frozen inceleme sonrası 112 hasta benign, 46 hasta malign olarak rapor edildi. Patolojik incelemede ise, 109 hasta benign, 49 hasta malign olarak rapor edildi. BI-RADS skorlamasına göre frozen inceleme ile ameliyata devam kararı özellikle BI-RADS III ve V grubunda güvenle devam karar verilebilir bulunmuştur. Ancak BI-RADS IV grubunda frozen inceleme ile karar vermek için daha geniş sayıda hasta içeren çalışmalara ihtiyaç vardır.

The importance of BI-RADS classification in diagnostic yielding of frozen section and permanent section for non-palpable breast lesions

The increasing use of radiological diagnostic methods has resulted in the detection of large numbers of nonpalpabl lesions. The purpose of this study to determine the BI-RADS category importance in outcomes of frozen section and permanent section in nonpalpabl breast lesions. From March 2005 to January 2007 total 158 women were included the study. Hook wire localization was performed with mammography or ultrasonography. Masses with microcalcifications were excised and sent for specimen mammography. All malignant lesions were treated by definitive surgery. The mean age was 48.4±10.2 years (range, 17-76); 64 patients (40.5%) were 50 years and over, and 94 patients (59.5%) were younger than 50 years. The BIRADS final assessment categories included 59 (37.3%) category III, 84 (53.2%) category IV, and 15 (9.5%) category V lesions. Frozen section revealed that 112 lesions were benign and 46 were malignant, however, permanent section revealed that 109 lesions were benign and 49 were malignant. We found that frozen section and permanent section were in concordance in the lesions with BI-RADS category III and V. However, larger case studies necessary to draw any conclusion for BI-RADS category IV lesions.

Kaynakça

1. Dayanır LÖ, Özdemir A. Meme değerlendirmelerinde fizik muayene, ultrasonografi ve mamografi bulgularının karşılaştırılması. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2000;1:9–12.

2. Liberman L, Abramson AF, Squires F, Glassman JR, Morris EA, Dershaw DD. The breast imaging reporting and data system: positive predictive value of mammographic features and final assessment categories. AJR Am J Roentgenol 1998;171: 35–40.

3. Derici H, Tansuğ T, Nazlı O, Bozdağ AD, Koç O, Varer M, Yiğit S, et al. Nonpalpabl meme lezyonlarının stereotaktik işaretlenmesi ve cerrahi eksizyonu. Meme Sağlığı Dergisi 2007;3: 10–3.

4. Balcı P, Güneş N, Koçdor MA, Erkan N, Seçil M, Dicle O. Nonpalpabl kitle lezyonlarında preoperatif lokalizasyon sonuçları: lezyonların mamografik analizi. Meme Hastalıkları Dergisi 1997;4: 123–7.

5. Bilgen IG, Memiş A, Üstün EE. İşaretleme biyopsisi ile değerlendirilen 550 nonpalpabl meme lezyonunun retrospektif analizi. Türk Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi 2002;8: 487–95.

6. Rissanen TJ, Makaraninen HP, Mattila SI, Karttunen AI, Kiviniemi HO, et al. Wire localized biopsy of breast lesions: a review of 425 cases found in screening or clinical mammography. Clin Radiol 1993;47: 14–22.

7. Yim JH, Barton P, Weber B, Radford D, Levy J, Monsees B, et al. Mammographically detected breast cancer. Benefits of stereotactic core versus wire localization biopsy. Ann Surg 1996;223: 688–700.

8. Wilhelm MC, Edge SB, Cole DD, deParedes E, Frierson HF Jr. Nonpalpabl invasive breast cancer. Ann Surg 1991;213: 600–5.

9. Shyyan R, Masood S, Badwe RA, Errico KM, Liberman L, Ozmen V, et al. Global Summit Diagnosis and Pathology Panel. Breast cancer in limited-resource countries: diagnosis and pathology. Breast J 2006;12: S27–37.

10. Kennedy M, Masterson AV, Kerin M, Flanagan F. Pathology and clinical relevance of radial scars: review. J Clin Pathology 2003;56: 721-724.

Kaynak Göster

Yeni Tıp Dergisi
  • ISSN: 1300-2317
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

46453

Sayıdaki Diğer Makaleler

Lumbosakral bölgede yabancı cisim, pediatrik spinal iğne: Radyolojik bulgular

Atilla ARSLANOĞLU, Bayram ÇIRAK

Engelli çocuğa sahip olan ailelerin depresyon durumunun belirlenmesi

FEYZA DERELİ, Sibel OKUR

Halitozis

Abdullah Barış AKCAN, Ayşen Bingöl BOZ, Seyhan Erişir OYGUCU, Murat TURHAN, Oktay DİNÇ

Does hormone replacement therapy affect the endometrial pathologies in postmenopausal women?

İlknur İnegöl GÜMÜŞ, Elif KILIÇ, Nilgün Öztürk TURHAN

Cerrahi kliniklerinde yatan hastaların uyku durumlarını etkileyen faktörler

EMEL YILMAZ, Adalet Koca KUTLU, DİLEK ÇEÇEN ÇAMLI

Evaluating the depression and related factors among the students of the Faculty of Education at Celal Bayar University

HALUK MERGEN, Erdoğmuş Berna MERGEN, Şeref TAN, KURTULUŞ ÖNGEL

Normal ventrikül fonksiyonları ile giden pulmoner arterden kaynaklanan sol koroner arter anomalili (ALCAPA) bir olgunun tanı koydurucu ekokardiyografik bulguları

Meki BİLİCİ, Utku Arman ÖRÜN, Burhan ÖCAL, Filiz ŞENOCAK

Alcohol use in Turkish university students and relationship of automobile races

Emin METE, Mehtap ERKMEN, Ahmet KARADAĞ, Nükhet BAVBEK, Ferhat ÇATAL, Cüneyt TAYMAN, Nurdan URAS, Uğur DİLMEN

Radikal nefrektomi yapılmış lokal veya lokal ileri renal tümörlerde patolojik nekroz ve sarkomatoid varyant birlikteliğinin önemi: Retrospektif değerlendirme

Emre HURİ, Ali AYYILDIZ, Turgay AKGÜL, M. Özgür YÜCEL, Hüseyin ÜSTÜN, Cankon GERMİYANOĞLU

Anaphylactic reaction to diphtheria tetanus vaccine in a young woman

Behçet AL, Cuma YILDIRIM