Orta konkanın intraosseöz hemanjiomu

Nazal konkanın intraosseöz hemanjiomu nadir bir tümör-dür. Küçük boyutlu intraosseöz hemanjiomlar rutin koro-nal bilgisayarlı tomografi incelemesi sırasında gözden kaçabilir. Paranazal sinüs bilgisayarlı tomografi incele-melerinde konkalara ait yumuşak doku ve mukozal yapı-lar kadar kemik yapılar da dikkatle incelenmelidir. Bildi-ğimiz kadarıyla literatürde daha önce sınırlı sayıda mukoza ve submukozadan kaynaklanan konka hemanji-yomu olgusu sunulmuştur. Bu makalede orta konkada intraosseöz hemanjiom saptanan ve endoskopik olarak mukozası normal olan olgunun direkt grafi ve paranazal bilgisayarlı tomografi bulguları sunulmuştur.

Intraosseous hemangioma of the middle turbinate: A case report

Intraosseous hemangioma of the nasal turbinate is a rare tumor. During the rutine coronal computed tomography examination, intraosseous hemangiomas of the small diameter may be overlooked. As much as soft tissues and mucosal structures related to turbinate, bone structures of turbinate should also be examined during the reporting. To the best of our knowledge, mucosal and submucosal hemangioma of the turbinate has been documented in limited number of reports, previously. A case of intraosseous hemangioma of the middle turbinate with normal endoscopic mucosal findings diagnosed with radiography and computed tomography, is reported here.

Kaynakça

1. Yochum TR, Rowe LJ. Tumors and tumor-like processes. In: Yochum TR (3rded): Essentials of skeletal radiology. Baltimore: Lippincott Williams Wilkins 2005; 1237-44.

2. Fu YS, Perzin KH. Non-epithelial tumours of the nasal cavity, paranasal sinus and nasopharynx: A clinicopathological study. Cancer 1974;33: 1275-88.

3. Kurtaran H, Uraldi C, Ark N, Aktas D. Lobular capillary haemangiomaof the middle turbinate. Acta Otolaryngol 2006;126: 442-4.

4. Akman K, Aydın E, Özen O, Özlüoğlu LN. Lobular capillary heman-gioma of the middle turbinate. Türk Otolarengoloji Arşivi 2007;45: 48-51.

5. Nair LCS, Bahal MA, Bhadauria CRS. Lobular capillary hemangioma of nasal cavity. MJAFI 2008;64: 270-1.

6. Caylaklı F, Cagici AC, Hurcan C, Bal N, Kizilkiliç O, Kiroglu F. Cavernous hemangioma of the middle turbinate: a case report. Ear Nose Throat J 2008;87: 391-3.

7. Fahmy FF, Back G, Smith CET, Hosni A. Osseous haemangioma of inferior turbinate. J Laryngol Otol 2001;115: 417-8.

8. Bridger MWM. Haemangioma of the nasal bones. J Laryngol Otol 1976;90: 191-200.

9. Bise RN, Jackson IT, Fukuta K, Smit R. Nasal bone haemangiomas: rare entities treatable by craniofacial approach. Br J Plas Surg 1979;44: 206-9.

Kaynak Göster

Yeni Tıp Dergisi
  • ISSN: 1300-2317
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

699119

Sayıdaki Diğer Makaleler

Jeneralize pruritus: Dahili bir patoloji mi yoksa somatizasyon mu?

Oğuz TEKİN, Evren SARIFAKIOĞLU, Pınar ÖZTAŞ, Olgun GÖKTAŞ

Peripartum kardiyomyopati

Deniz ERDEM, BELGİN AKAN, Demet ALBAYRAK, Fatma KARAKOÇ, Mustafa BAYDAR, Nermin GÖĞÜŞ

Treatment of the non-traumatic auricular pseudocyst with aspiration and intralesional steroid injection

Hayriye KARABULUT, Baran ACAR, Kenan Selçuk TUNCAY, Taner TANYILDIZLI, Ayşe Serap KARADAĞ, Servet GÜREŞÇİ, Rıza Murat KARAŞEN

Adına benzemeyen bir patoloji: Piyojenik granülom

Mehmet Oğuz YENİDÜNYA, Murat GÜREL

Lobular capillary hemangioma of the nasal valve area which appears during pregnancy

Hanifi KURTARAN, Nebil ARK, Türker YILMAZ, Aylin AYRIM, Davut AKTAŞ

The effects of training and progressive relaxation exercises on anxiety level after hysterectomy

Funda ÖZDEMİR, Türkan PASİNLİOĞLU

Orta konkanın intraosseöz hemanjiomu

Bahri KEYİK, Bahar YANIK, Zeynep Maraş ÖZDEMİR, Işık CONKBAYIR, Binnur Semiz ÖZKANLI, Baki HEKİMOĞLU

Fetal cinsiyetin gebeliklerin uzamasında rolü var mı?

İlknur İnegöl GÜMÜŞ, Zeynep KAMALAK, Serap SİMAVLI, Fatma YETİŞ, Nilgün Öztürk TURHAN

Akupunktur ve anestezi (Perioperatif akupunktur uygulamaları)

Eyüp HORASANLI, Burhanettin USTA, Muhammet GÖZDEMİR, Hüseyin SERT, R. İrem DEMİRCİOĞLU, Safinaz KARABAYIRLI

Yoğun bakım ünitesinde sağlık personelinin el yıkama alışkanlıkları

A. Ruhi TORAMAN, Fatma BATTAL, Hülya ÇAŞKURLU, Ahmet GÜREL, Feride KORKMAZ