SOSYAL MEDYADA ÇİZGİ FİLM YAYINCILIĞI ÖRNEĞİ OLARAK MELON BABY

Bilgisayar ve internet teknolojilerinin gelişmesi bir çok alanda yapısal değişiklikleri ve yenilikleri beraberinde getirmektedir. Sanat ve eğlence endüstrileri bu değişimden en çok etkilenen alanlar arasındadır. Çağlar boyunca sözlü kültür, yazılı kültür ve görsel kültür bağlamında çeşitli iletişim kuramları oluşturulmuş ve bunlar tiyatro, sinema ve televizyon gibi alanlardaki bilimsel çalışmalarda kullanılmıştır. Yeni medyanın bir uzantısı olan sosyal medya yaklaşık 15 yıllık geçmişi olmasına yani çok yeni olmasına rağmen yukarıda adı geçen alanları derinden etkilemiştir. Sinema ve televizyon şirketleri sosyal medyayı giderek daha çok kullanmaktadır. İlk başlarda sosyal medya bu mecraların tanıtımı için kullanılırken, günümüzde sosyal medyadan çok sayıda içerik canlı ya da banttan yayınlanmaktadır. Bilhassa yapım şirketleri hedef kitlenin bilgisayar ve internet teknolojilerine yöneldiğini görünce bu mecralarda içerik üretmeye başlamıştır. Çalışma kapsamında sektörün önde gelen şirketlerinden Med Yapım’ın “Melon Baby” örneği teknik ve sinemasal anlatı açısından ele alınacaktır. Nitel yöntemle animasyon tarihçesi ve tekniği bağlamında okul öncesi çocuklara yönelik proje üzerinden günümüzde yapım şirketlerinin Türkiye’de tematik ve kısıtlı hedef kitleye yönelik çalışmalarının da irdelenmesi hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler:

Sosyal Medya, Melon Baby, YouTube

___

  • KAYNAKÇA Gürel, Emet ve Öykü Tığlı (2013) “Sosyal Medyayla Yaratılan Yeni Dünya: Transmedya Anlatım,” Sosyal Medya ve Ağ Toplumu-I: Kitle İletişiminde Yaşanan Değişimler içinde, ed. Can Bilgili, Gülüm Şener. İstanbul: Reklam Yaratıcıları Derneği. Kara, T. (2013) Sosyal Medya Endüstrisi. İstanbul: Beta Basım Yayım. Manovich, L. (2001) Language of New Media. Cambridge: The MIT Press. Peltekoğlu, F. B. (2012) “Sosyal Medya Sosyal Değişim,” Sosyal Medya-Akademi içinde, ed. Tolga Kara, Ebru Özgen. İstanbul: Beta Basım Yayım. Yengin, D. (2012) Yeni Medya ve Dokunmatik Toplum, İstanbul: Derin Yayınları. Yengin, D., Bayrak, T. (2016) Film Çalışmaları, İstanbul: Der Yayınları.
  • Elektronik Kaynaklar: url 1: www.dijilopedi.com/2019-turkiye-internet-kullanim-ve-sosyal-medya-istatistikleri/ Erişim Tarihi: 05.12.2019 url 2: https://digitalage.com.tr/youtube-kullanici-sayisi-verilerini-acikladi/ Erişim Tarihi: 15.12.2019 url3:http://www.tk.gov.tr/kutuphane_ve_veribankasi/raporlar/arastirma_raporlari/dosyalar/yakinsama.pdf, erişim tarihi: 01.12.2019. url 4: http://medyapim.com/hakkimizda/ Erişim Tarihi: 15.12.2019 url 4: http://medyapim.com/productions/ Erişim Tarihi: 16.12.2019 url 5: https://www.imdb.com/title/tt0142055/awards?ref_=tt_awd Erişim Tarihi: 17.12.2019 url 6: https://www.youtube.com/watch?v=7spQfmO1bxY Erişim Tarihi: 19.12.2019 url 7: https://www.youtube.com/channel/UCaumgxwzv5I41pUqY_ik5Yg Erişim Tarihi: 19.12.2019 url 8: http://medyapim.com Erişim Tarihi: 23.12.2019 url 9: http://medyapim.com Erişim Tarihi: 23.12.2019 url 10: https://www.youtube.com/watch?v=tMhDgn3Rczs Erişim Tarihi: 24.12.2019 url 11: https://www.youtube.com/watch?v=isRznOBi4tM Erişim Tarihi: 24.12.2019