Okan ORMANLI, Tolga TENK

SOSYAL MEDYADA ÇİZGİ FİLM YAYINCILIĞI ÖRNEĞİ OLARAK MELON BABY

Yeni Medya Elektronik Dergisi

2020-Cilt: 4 - Sayı: 2

121-130

Sosyal Medya, Melon Baby, YouTube

43 27

7
Benzer Makaleler

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GÖZÜNDEN YENİ DÖNEM KANAAT ÖNDERLERİ SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ ARAŞTIRMASI-SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Funda İNCE BAKİ

TÜRKİYE’DE SOSYAL DEVLETE İLİŞKİN ALGILAMAYI DÖNÜŞTÜRME ARACI OLARAK “SOSYAL SORUMLULUK KAMPANYALARI”

Memleket Siyaset Yönetim

Fulya AKYILDIZ

Erken Çocuklukta Dijital Bağımlılıkla Mücadele Projesi Kapsamında Ebeveynlerin Çocuklarının Dijital Medya Kullanımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Hatice AYAR, Nurgül BULUT, Zehra GELİCİ

Sosyal Medya Kullanımında Kullanıcı Motivasyonlarının ve Platformların Önemi: Kurumlar, İşletmeler ve Markalar için Strateji Kurgulamada Önemli Noktalar

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Meral Ahu KARAGEYİM

YouTube’da Alternatif Medya Yaratmak: Flu TV İş Modeli

Sosyal Mucit Academic Review

Ferhat FERİK, Devrim İNCE

ÇALIŞAN BİREYLERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMININ PSİKOLOJİK SERMAYE DÜZEYLERİNE ETKİSİ: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

Kapanaltı Dergisi

Zümral GÜLTEKİN

Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları ve Motivasyonları Karşılaştırılması: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir İnceleme

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Pelin YOLCU, Hasan ÇİFTÇİ

Genç Tüketicilerin Sosyal Medya Reklamlarına Yönelik Satın Alma Davranışlarının Teknoloji Kabul Modeli İle İncelenmesi: Gümüşhane Üniversitesi Örneği

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Ceren AYDIN, Birgül TAŞDELEN