TÜRKİYE’DE SPOR İLETİŞİMİNİN FUTBOL KULÜPLERİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ: FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY ÖRNEĞİ

İletişim her alanda olduğu gibi spor alanında da önemli bir yere sahiptir. Özellikle futbol müsabakaları tüm dünyada etki alanı giderek artan ve değerlenen bir faaliyet olarak görülmektedir. Global bir etki alanına sahip olması, iletişim sürecini daha da önemli kılar. Bu iletişim sürecinde kulüplerin bağlı oldukları yapının kültürel özellikleri ile mevcut durumlarını devam ettirdikleri ülkelerin yapısına uygun faaliyetler gösterebilmeleri, birincil hedefi olmalıdır. Kulüpler, varlığını devam ettirebilmesi ve etki alanlarını arttırarak ilerleyebilmesi için güçlü bir iletişime faaliyetine ihtiyaç duyacaktır. Bu iletişim faaliyetleri için doğru iletişim kanalı seçimi ve doğru içerik yönetimi önemlidir. Teknolojinin de gelişimiyle birlikte yenilikleri takip etmek, yeni medya araçlarını doğru anlamak ve bu araçlarla kitlelerine doğru ileti yapmak zorundadırlar. Teknolojinin ilerlemesi dijitalleşmeyi de beraberinde getirmektedir. Dijitalleşmenin giderek yaygınlaşması futbolun sadece televizyondan izlenebilir olması durumunu ortadan kaldırmıştır. Seyirciler takip etmek istedikleri kulüplerin müsabakalarını, yapılan sosyal medya paylaşımlarıyla takip edebilmektedir. Kulüplerin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımları müsabakaların takip edilebilirliğini artırmıştır. Seyirciler sadece müsabakaları izlemek durumunda kalmayıp aynı zamanda futbol karakterleri hakkında yorum yapabilme, etkileşimde bulunabilme ve kişilere ulaşılabilme kolaylığını sağlamaktadır. Futbol kulüplerinin günümüzde spor müsabakaları dışında yapmış oldukları endüstriyel faaliyetleri ile de kurumsal birer marka oldukları görülmektedir. Markalarını doğru yönetebilmek, hedef kitlelerine mesajlarını en iyi şekilde aktarmak için başarılı bir iletişim süreci gerçekleştirmek, devam ettirmek ve sürekli kendilerini yenilemek durumundadırlar. Yapılan paylaşımların hitap ettiği kitle tarafından doğru algılanabilmesi herhangi bir kurum ya da bir kuruluşlar kadar,  kulüpler için de önemli olmalıdır. Bu kapsamda kulüpler, iletişim araçlarını seçerken yeni medya araçlarına daha çok önem vermek, hedef kitlelerine ve faaliyet gösterdikleri paydaşlarına uygun içeriği belirlemek durumundadır. Tüm bu etkenler doğrultusunda çalışma kapsamında, futbol kulüplerinin Twitter hesapları üzerinden yapılan paylaşımlarının içerikleri ve bu içeriklerin etkileri incelenmektedir. 

___

  • Akgöl, O. (2019) Spor Endüstrisi ve Dijitalleşme: Türkiye'de Espor Yapılanması Üzerine Bir İnceleme. 4(8): 208. Aktaş, C. (2014) QR Kodlar ve İletişim Teknolojisinin Hibritleşmesi. İstanbul: Kalkedon Yayınları. Aslan, U. (2010). Etkileşim Ritüeli Zincirleri Kuramı Bağlamında Milliyetçi Ritüellerin İncelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Aydın. Atasoy, B. & Kuter, Ö. F. (2005). Küreselleşme ve Spor. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 18(1): 11-22. Aydın, D. (2009). Marka Konumlandırma ve Sembolik Tüketim İlişkisi Üzerine Teorik ve Uygulamalı Bir Çalışma. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. 21: 55-70. Ayhan, B.& Aktaş, H. & Çelik, F. (2017). Lisanslı Taraftar Ürünlerinin Kullanım Motivasyonları: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi. 5(2): 548-573. Aziz, A. (2012) İletişime Giriş. İstanbul: Hiperlink Yayınları. Baran, A. & Taşkın, E. (2017). Spor Kulübünün Marka Kişiliğinin Takımla Özdeşleşme Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 52: 52-74. Beınsports. (2017, Aralık 22). Müjdeyi Önce Terim Verdi. https://tr.beinsports.com/haber/mujdeyi-once-terim-verdi. Adresinden alındı. (Erişim Tarihi: 9.01.2020). Binark, M. & Bek, G. (2010). Eleştirel Medya Okuryazarlığı Kuramsal Yaklaşımlar ve Uygulamalar. İstanbul: Kalkedon. Boomsocial. (2020, Ocak 9). Galatasaray Spor Kulübü Twitter . https://www.boomsocial.com/Twitter/Hesap/GalatasaraySK-23186079. Adresinden alındı. (Erişim Tarihi: 09.01.2020). BSKTV. (2019, Kasım 13). GS TV’de Yayına Ara Verildiği Sırada Youtube Yayını Açık Kaldı. https://twitter.com/BSKTVOfficial/status/1194693457757057027. Adresinden alındır. (Erişim Tarihi: 09.01.2020). Cumhuriyet, (2018,1 Şubat). http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/917563/fikret-orman-come-to-besiktas-ile-12-milyar-kisiye-ulastik.html. Adresinden alındı. (Erişim Tarihi: 22 Aralık 2019). Çelik, T. (2011, Temmuz 10). Aziz Yıldırım’dan Dik Duruş. http://blog.milliyet.com.tr/aziz-yildirim-dan-dik-durus--daragacinda-olsam-da-son-sozum--fenerbahce--olacaktir/Blog/?BlogNo=315273. Adresinden alındı. (Erişim tarihi: 10.01.2020) Demir, M. (2019). Endüstriyel Futbol ve Futbolda Teknoloji Kullanımı. TRT Akademi . 4(7): 88-103. Ekmekçi, A.& Ekmekçi, R. & İrmiş, A. (2013). Küreselleşme ve Spor Endüstrisi. Pamukkale Journal of Sport Sciences,4(1): 91-117 Elden, M. (2016) Reklam ve Reklamcılık. İstanbul: Say Yayınları. Enspor, (2019 Kasm13). Mustafa Cengiz GSTV’de Mikrofon Açık Kalınca İçini Döktü. https://www.youtube.com/watch?v=UWjie_AhjIY. Adresinden alındı. (Erişim Tarihi: 09.01.2020). Ercanlar, A. (2016, Ağustos 01). F.Bahçe'nin 'Memleket' temalı tişörtü rekora gidiyor!. http://www.hurriyet.com.tr/f-bahcenin-memleket-temali-tisortu-rekora-gidiyor-40177931. Adresinden alındı. (Erişim Tarihi: 10.01.2020). Fenerbahçe Spor Kulübü. (2019, Temmuz, 03). https://twitter.com/Fenerbahce/status/1146252231680962560. Adresinden alındı. (Erişim Tarihi:10.01.2020). Habertürk, (2018, Şubat 15). https://www.haberturk.com/ali-koc-camp-nou-da-sponsorlugu-acikladi-beko-barcelona-nin-global-bas-sponsoru-oldu-1839738-ekonomi. Adresinden alındı.(Erişim Tarihi: 20 Aralık 2019). Hürriyet, (2017,03 Ağustos). ’Come To Beşiktaş’ Klibi yapıldı. http://www.hurriyet.com.tr/video/come-to-besiktas-klibi-yapildi-40538975. Adresinden alındı. (Erişim Tarihi: 22 Aralık 2019). Katırcı, H. (2009) Türkiye’de Futbol kulübü- Tarafta İletişimi. Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 4(1): 41-50. Kuyucu, M. (2014) Futbol Endüstrisinde Sosyal Medya Pazarlama Uygulamaları. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi:7: 161-175. Milliyet, (2014, Şubat 16). Fenerbahçeliler'den Tarihi Yürüyüş http://www.milliyet.com.tr/skorer/fenerbahcelilerden-tarihi-yuruyus-1837542. Adresinden alındı. (Erişim Tarihi: 10.01.2020). NTV. (2012, Şubat 02). Yıldırım: Ne Şikesi, Memleket Elden Gidiyor. https://www.ntv.com.tr/turkiye/yildirim-ne-sikesi-memleket-elden-gidiyor,BzEvKlfxcUWoM6tlpt4g4g. Adresinden alındı (Erişim Tarihi: 09.01.2020). Okay, A. (2012) Sponsorluk. İstanbul: Der Yayınları. Okay, A & Okay, A. (2012) Halkla İlişkiler Kavram ve Strateji Uygulamaları. İstanbul: Der Yayınları. Oskay, Ü. (2016) İletişimin ABC’si. İstanbul: İnkılap Kitabevi. Özalp, A. (2017). Sembolik Etkileşimcilik Entelektüel Kökenler, Kuramlar ve Din Olgusu. Ankara: Gece Kitaplığı. Özalp, A. & Akkuş, A. (2017). Weber’den Mead’e Sembolik Etkileşim: Dini Hayatın Anlamlandırılması. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic . 12(2): 155-166. doi: 10.7827. Özkalp, E. & Kırel, Ç. (1992). Modern Sosyal Etkileşim Kuramlarına Genel Bir Bakış. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 1(2): 419-429. Özel, M.& Amcaoğlu, D. (2018). Marka İmajı Oluşturmada Reklam Ve Sloganın Rolü: Beşiktaş Futbol Takımı Örneği. Middle Black Sea Journal of Communication Studies. 1(1): 29-40 Sayımer, İ. (2012) Sanal Ortamda Halkla İlişkiler. İstanbul: Beta Yayıncılık. Sevim, A. (2019). Come to Beşiktaş” İletişim Kampanyası: Mem Yaratımı ve Üreten Tüketicilik. Akdeniz İletişim Dergisi. 31: 89-122 Şah, E. (2017,24 Aralık). Come to Beşiktaş Nasıl Ortaya Çıktı? https://onedio.com/haber/come-to-besiktas-nasil-ortaya-cikti-801610. Adresinden alındı. Şenol, D. (2017). Sembolik Etkileşim. Ankara: Net Kitaplık Yayıncılık. Şişman, D . (1998). Eğitim Yönetiminde Kuram ve Araştırmada Alternatif Paradigma ve Yaklaşımlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi , 16 (16): 395-422 . Tatar, M. (2018). Aziz Nesin’in ‘‘Bizim Hemşeri’’ İsimli Hikayesinin Sembolik Etkileşim Kuramı Açısından Değerlendirilmesi. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi. 15(1):1419-1433. Terim, F. (2017, Aralık 21).Nerde Kalmıştık?. https://twitter.com/fatihterim/status/943934216177319936. Adresinden alındı. (Erişim Tarihi:09.01.2020). Türkoğlu, N. & Şimşek, M. C. (2005). Medya Okuryazarlığı. İstanbul: Parşömen Yayınları. Varol, M. & Varol, E. (2019). Kavram ve Kuramlarıyla Marshall Mcluhan’a Bakış: Günümüzün Egemen Medya Araçları Ekseninde Bir Değerlendirme. International Journal of Cultural and Social Studies. 5(1): 137-158. Yaylagül, L. (2010) Kitle İletişim Kuramları. Ankara: Dipnot Yayınları. Yengin, D. (2012). Dijital Oyunlarda Şiddet. İstanbul: Beta Yayınları. Yıldırım, A. (2018). Sporda Halkla İlişkiler Futbol Kulüplerinde Kriz Yönetimi. Kocaeli: Umuttepe Yayınları. Yücel, A. (2014). Sporda Kriz Yönetimi: 3 Temmuz Örneği. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi , (40) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abuhsbd/issue/32926/365776.