ÜNLÜ KADINLARIN INSTAGRAMDA BENLİK SUNUMU: HANDE ERÇEL, HADİSE AÇIKGÖZ, ŞEYMA SUBAŞI ÖRNEĞİ

Bilgisayar teknolojilerinin toplumun hayatına girmesiyle dijital kültür kavramı ortaya çıkmıştır. Dijital kültürün bir parçası olan dijital platformlar bireylerin tutum ve davranışları üzerinde birtakım değişimlere sebep olmuştur. Bu dijital platformlar aracılığıyla birey kendisine soyut bir dijital benlik inşa etmiştir. Dijital benlik aracılığıyla birey, başkaları tarafından daha iyi, daha güzel ve daha yetenekli niteliklere sahip olacak şekilde tüm kusurlarını gizleyerek kendi benliğini yeniden tasarlama olanağı bulmuştur. Çalışma kapsamında 2019 yılında Türkiye’de en çok kullanılan ikinci sosyal medya platformu olan Instagram üzerinden en çok takipçisi olan ve farklı meslek ve çalışma alanlarından seçilmiş kadın ünlülerin (Hande Erçel (oyuncu), Hadise Açıkgöz (şarkıcı), Şeyma Subaşı (sosyal medya fenomeni) paylaşımlarıyla benlik sunumları içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir.

SELF PRESENTATION OF FAMOUS WOMEN ON INSTAGRAM: CASES OF HANDE ERÇEL, HADİSE AÇIKGÖZ, ŞEYMA SUBAŞI

Development in computer technologies brought digitalization with it. Digitalization has created digital transformation in many fields including health, education, production technologies and industry, banking, security systems, marketing, entertainment and media. This transformation in digital technologies has become a part of the daily life of individuals. The process of human integration with computer technologies has revealed digital culture. Social media platforms, which play an important role in the production and dissemination of digital culture, have made their users produce their own content. thus, it provided users with the possibility to create their abstract and liquid digital selves. Individuals who build their digital selves on social media platforms tend to hide their flaws and create perfect selves against other individuals. Instagram is social media platform that most users in Turkey by the number of second in 2019. In this study, self-presentations of female celebrities who are the most followers in Instagram were researched. In the sample selection of the research, it has made a point of female celebrities with the most followers from different professions in Turkey. In this context, the selfpresentation of Hande Erçel (actress), Hadise Açıkgöz (singer), Şeyma Subaşı (social media phenomenon) to their followers with Instagram shares were analyzed by content analysis method. 

___

 • Debord, G. (2016). Gösteri Toplumu. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Dijk, J. V. (2018). Ağ Toplumu. İstanbul: Kafka Epsilon Yayınevi.
 • Freud, S. (2016). Haz İlkesinin Ötesinde Ben ve İd. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Goffman, E. (2004). Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Hood, B. (2014). Benlik Yanılsaması. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • James, W. (1950). The Principles of Psychology. Vol 1. Dover Publications.
 • Jones, E. E., & Pittman, T. S. (1982). Toward a General Theory of Strategic Self-Presentation. J. Suis Pyschological Perspectives On The Self (s. 232-237). NewYork: State University.
 • Morva, O. (2016). Ben, Kendim ve Dijital Benliğim: Dijital İletişim Çağında Benlik
 • Kavramsallaştırması Üzerine . N. Timisi içinde, Dijital Kavramlar, Olanaklar, Deneyimler (s. 41-62). İstanbul: Kalkedon Yayınları.
 • Özen, Y., & Gülaçtı, F. (2010). Benlik Kavramı ve Benliğin Gelişimi: Bilen Benliğe Gereksinim Var mı? Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, (s. 21-37).
 • Özkök, Ö. (2019). Sosyal Medyada Sanal Kimlikler; Sosyal Medya Fenomenlerinin Benlik Sunumları Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Kültür Üniversitesi.
 • Shakespeare, W. (1996). Size Nasıl Geliyorsa. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Wallace, R. A., & Wolf, A. (2018). Çağdaş Sosyoloji Kuramları. Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • URL1: https://www.boomsocial.com/Sayfakarsilastir. Aralık, 30 tarihinde Boomsocial: https://www.boomsocial.com/ adresinden alındı.
 • URL2: https://www.instagram.com/handemiyy/?hl=tr. Aralık, 27 tarihinde Instagram: https://www.instagram.com/ adresinden alındı.
 • URL3: https://www.instagram.com/hadise/?hl=tr. Aralık, 27 tarihinde Instagram: https://www.instagram.com/ adresinden alındı.
 • URL4: https://www.instagram.com/seymasubasi/?hl=tr. Aralık, 27 tarihinde Instagram: https://www.instagram.com/ adresinden alındı.
 • URL5: https://wearesocial.com/digital-2019-global. Aralık, 10 tarihinde wearesocial: https://wearesocial.com/ adresinden alındı.