DİJİTAL BAĞIMLILIĞIN DİJİTAL KÜLTÜRE DÖNÜŞMESİ: NETLESSFOBİ

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de dijital bağımlılığın ve bunun sonucunda oluşan netlessfobi kavramının oluşmasının, nereye gittiği ve nelere yol açtığının boyutlarını, etkileşim kuramı bağlamında incelemek ve yorumlamaktır. Dijitalliğin ortaya çıkış süreci, insan ve toplum üzerindeki birey ve bireylerin, içinde barındırdıkları duyguların açığa çıkarmanın ve farkındalığa ulaştırmanın, bireyin diğer bir bireyden etkilenip, belirtme konusunda bilgilendirme amaçlanmaktadır. Dijitalleşme, internet ve birey arasındaki bağı vurgulamak, bu iki kavramın birbirine bağlı olduğunu gün geçtikçe de bir hastalık haline dönüştüğünü gözler önüne sermektedir. Bu çalışmada öncelikle sosyal medya, internet bağımlılığı ve bunun oluşturduğu yeni kavram olan netlessfobinin ne olduğu ve nasıl ortaya çıktığı hakkında bilgiler verilmiş, daha sonrada ne gibi ortamlarda ve nasıl yayıldığı hakkında örnekler verilmektedir. Geçmişten günümüze doğru önem kazanan sosyal medya, dijitalleşme ve netlessfobi olgusu içinde bireyin nasıl olduğu, ve bireysel gerek toplumsal açıdan örnekler sunulmuştur. Bu örneklerden yola çıkarak netlessfobi, kavramının, toplumsal anlayışın, toplumsal normların ve bireyin psikolojisi hakkında nasıl değişiklik gösterdiği anlatılmıştır. Amacını aşan internet medya kullanımının korunması ve sosyal medyadaki bireylerin bağımlılığının sonuçları okuyuculara sunulmuştur. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı, internet kullanıcılarının, kullandıkları internetlerini kendilerine farkında olmadan yükledikleri bu yükleri, göz ardı etmeyip, psikolojik ve her açıdan önüne geçilmesi için neler yapılması gerektiği aktarılmaya çalışılmıştır

DIGITAL CULTURE TRANSITION IN DIGITAL ADDICTION: NETLESSFOBIA

The aim of this study is to examine and interpret the extent to which the concept of netlessphobia, the result of digital incoherence in Turkey, and where it is going and what it leads to in the context of interaction theory. The process of the emergence of digitization is aimed at informing people and individuals in society and individuals about being exposed and aware of the emotions they are in, being influenced and expressed by the individual. Emphasizing the link between digitalization, the Internet and the individual, it is evident that these two concepts are interconnected and become an illness day by day. In this study, social media, internet addiction and the new concept that NetlessFobin, which is a new concept it has created, are given and information about how it emerged, and then examples are given about what kind of environment and how it spreads. Social media, which is gaining importance from the past to the present day, how the individual is in the case of digitization and netlessphobia, and individual and social examples are presented. From these examples netlessphobia has been explained how the concept, social understanding, social norms and individual's psychology change. The readers were presented with the results of protecting the use of internet media beyond their purposes and the dependence of individuals on social media. In this context, the aim of this study was to try to convey what should be done to prevent internet users from uploading their internet without being aware of them