TÜRKİYE’DEKİ SANAL MÜZELERİN İÇERİK ANALİZİ TEKNİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

20. yüzyılda, sayısal devrimin ve Bilgi Toplumu'nun etkisiyle, müzeler hem biçimsel olarak hem de yapısal olarak köklü bir değişim geçirdi ve ağ teknolojileri sayesinde sanal müzeler ortaya çıktı. Bilgi Toplumu’na ayak uydurmaya olan Türkiye, ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda bu toplumsal yapılanmanın getirdiği değişikliklere uyum sağlamaya çalışmaktadır. Türkiye hükümeti de, bu bağlamda, sayısal çağda önemli bilgi kaynakları olan "Sanal Müze" uygulamalarını hayata geçirerek Bilgi Toplumu’ndaki kültürel değişimlere ayak uydurmaya çalışmaktadır. Bu çerçevede, bu çalışmada, Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı tarafından kurulmuş olan sanal müzeler yapılan içerik analiziyle incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar, bu uygulamaların pek çok açıdan hâlâ yetersiz olduğunu göstermiştir

EVALUATING THE DIGITAL MUSEUMS IN TURKEY VIA CONTENT ANALYSIS

In the 20. Century, with the effect of the digital revolution and Information Society, museums have fundamentally changed both formally and structurally, and thanks to the network technologies the virtual museum has occurred. Turkey, as a candidate member of Information Society, has been struggling to adapt to these changes in economical, social and cultural senses. Whereat the government is trying to keep pace with the cultural changes in information society by implementing the “Virtual Museum” applications, which are important information sources in digital era. Within this framework, in this study, the virtual museums which were applied by the Turkish Ministry of Culture have been examined via content analysis. The results showed that, these applications are still insufficient in many ways

___

APA Kızılhan, T. (2017). TÜRKİYE’DEKİ SANAL MÜZELERİN İÇERİK ANALİZİ TEKNİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ . Yeni Medya Elektronik Dergisi , 1 (2) , 149-156 .