KURUMSAL KİMLİK OLUŞTURMADA BİR LOGONUN MARKAYA ETKİSİ

Günümüzde bir çok firmanın kurumsal kimlik oluşturabilme çabası içerisine girdiğini gözlemlemekte ve bu kimliğe sahip olan firmaların birçoğunda ise kimlik değiştirdiği gözlemlenmektedir. Buna neden olarak; globalleşme, pazar kaygısı, imaj ve yenilik gibi kavramlar veya olgular gösterilebilir. Bu durum kurumsal kimlik oluşumunda logoyu daha ön plana çıkarmakla birlikte, logo tasarımının markanın bilinirliğini artırması ve kişiler tarafından tanınması açısından da önemli bir etkiye sahip olduğu söylenebilir. Günlük yaşantımızda bu markaların logoları görsel veri olarak zihnimize hücum etmektedir. Zihnimiz bu görsel veriler ile sürekli iletişim halindedir. Kimi görsel verileri kabul ederken bir kısmını da reddederiz. Benimseyip kabul ettiklerimiz kimi zaman kendi imajımıza uyan veya arzuladığımız imajı bize verebildiğine inandığımız markalardır ve bunların sahip olduğu görsel sembolleridir. Markaların en büyük hedefi, tüketicinin zihnine yerleşebilmek ve uzun yıllar marka bağlılığı yaratabilmektir. Bunu başarmak için de markalar görsel işaret, amblem ve hepsini içine alan logodan faydalanırlar. Başarılı bir markanın aynı zamanda başarılı bir logosu da olmalıdır. Bu çalışma; etkili bir logonun marka üzerindeki etkisini incelemekle birlikte, uygulama örneği olarak seçilen “Juventus” kulübünün logo değişim sürecini de etkilemektedir

THE IMPACT ON A LOGO BRAND IN CREATING CORPORATE IDENTITY

It is observed that many companies nowadays are trying to create corporate identity and it is observed that most of the companies that have this identity change their identity. The reason for this can be given as some concepts or phenomenon such as globalization, market concerns, image and innovation. Although this state brings the logo to the forefront in formation of a corporate identity, it can be stated that the logo design has a significant influence in increasing the brand awareness and recognition. In our daily lives, the logos of such brands frequently attack our minds as visual data. Our minds are in communication with these visual data. We accept some visual data and refuse some. Those we internalize and accept are the brands which comply with our own image or the brands and their visual symbols which we believe can provide us the image that we desire. The major target of the brands is to acquire a place in the minds of the consumers and create a brand loyalty for many long years. In order to achieve this, the companies and brands benefit from the visual signs and logos which are inclusive of all these. A successful brand should also have a successful logo. This study; influencing the logo change process of the “Juventus” club chosen as the application example, as well as examining the influence of an effective logo brand

___

APA Topçu, Ö. (2017). KURUMSAL KİMLİK OLUŞTURMADA BİR LOGONUN MARKAYA ETKİSİ . Yeni Medya Elektronik Dergisi , 1 (2) , 157-163 .