Büşra GÜNEY

DİJİTAL BAĞIMLILIĞIN DİJİTAL KÜLTÜRE DÖNÜŞMESİ: NETLESSFOBİ

DIGITAL CULTURE TRANSITION IN DIGITAL ADDICTION: NETLESSFOBIA

Yeni Medya Elektronik Dergisi

2017-Cilt: 1 - Sayı: 2

207-213

internet, netlessfobi, bireyin bağımlılığı, dijitalleşme, dijital kültür

internet, netlessphobia, individual dependency, digitalization, digital culture

8326

Benzer Makaleler

Erken Çocuklukta Dijital Bağımlılıkla Mücadele Projesi Kapsamında Ebeveynlerin Çocuklarının Dijital Medya Kullanımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Hatice AYAR, Nurgül BULUT, Zehra GELİCİ

Dijital Yerlilerin Dijital Kamu Diplomasisi Uygulamalarına Yönelik Algısı: Kültür Diplomasisi Özelinde Bir Değerlendirme

Uluslararası Sosyal Siyasal ve Mali Araştırmalar Dergisi

Ahmet AYDIN, Emel POYRAZ

Dijital Ekonomiye Geçişte Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Abdullah BALLI

Egzersiz Bağımlılığı ve Sosyal Karşılaştırma: İşitme Engelli ve İşitme Engelli Olmayan Bireyler Üzerine Bir Araştırma

Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi

Hale KULA, Emire ÖZKATAR KAYA

Annelerin dijital ebeveynlik tutumları ile aile-çocuk internet bağımlılığı arasındaki ilişkinin incelenmesi

International Journal of Social Sciences and Education Research

Duygu ARICI DOĞAN, Saniye Selin DÖĞER

Özel Yetenekli Öğrencilerin Ebeveynlerinin Dijital Ebeveynlik Özyeterliklerinin İncelenmesi

Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi

Gülay KARAKAŞ, Ali Haydar KICIMAN, Ramazan YILMAZ, Fatma Gizem KARAOĞLAN YILMAZ

Türkiye ve Avrupa’daki Çocukların Mobil İnternet Deneyimleri: İnternet Erişim, Kullanım, Etkinlikler, Beceriler ve Risklerin Karşılaştırmalı Analizi

Eurasian Journal of Educational Research

Engin KURSUN, Yigit Emrah TURGUT

Çocuklarda Dijital Bağımlılığın Öncülleri ve Ardılları: Bir Metasentez Çalışması

Milli Eğitim Dergisi

Ebru ÇELİK, Osman Tayyar ÇELİK