ONDA İNSANLAR İÇİN ŞİFA VARDIR

Zeynep Kamil Hastanesi (şimdiki adıyla Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi)’nin gerek banileri hakkında, gerekse hastanenin yapılışı ile ilgili çeşitli rivayetler mevcuttur. Ancak kesin olan bir şey vardır ki kurulduğu günden itibaren Zeynep Kamil Hastanesinin ana giriş kapısının bulunduğu ön cephe çatısında yer alan mermere yazılmış olan “Fîhi şifâun li’n-nas” ibaresi. Kur’anı Kerimdeki 16. sure olan Nahl (Arı) suresinin 69. ayetinde yer alan ve “Onda insanlar için şifa vardır” anlamına gelen bu ibare insanların şifa bulmak için geldikleri bu kurumun dikkat çeken bir yerinde konumlandırılmak suretiyle hastanemizi taçlandırmaktadır.Tarihi hastanelerimizde sıklıkla ya bu ayet ya da Allah’ın şifa verici anlamına gelen ismi “Yâ Şâfî”nin hat şeklinde yazılı levhaları yer almaktadır; ya da içinde şifa kelimesi geçtiği için Şifa Ayetleri olarak isimlendirilen diğer ayetler de yazılabilmektedir. Bu çalışmamızda hastanelerimizi süsleyen ve Kur’anı Kerimde yer alan şifa ayetlerinin anlamlarına ve insanların bu ayetlere verdikleri değerlere dikkat çekilmesi amaçlanmıştır.

WHEREIN IS HEALING FOR MANKIND

There are numerous narrations regarding both the benefactors and establishment of Zeynep Kamil Hospital (currently Zeynep Kamil Maternity and Pediatric Research and Training Hospital). Yet one thing is certain: the words “Fīhi shifā‘un li an-nās” inscribed on marble above the main entrance door located on the front wall ever since the establishment of the hospital, is remarkable. Meaning “wherein is healing for mankind.” the Quranic verse from chapter 16, an-Naḥl (The Bee), verse 69, crowns the hospital as it is situated on an attention-grabbing place of this institution of healing. In our historical hospitals, either this verse or the phrase “Yā Shāfī”, which is a supplication to Allah through His name that means “the one who heals” is inscribed in Islamic calligraphy. In addition, other verses that are termed “healing verses” as they contain the word “shifā” are also inscribed elsewhere. In this study, it is aimed to draw attention to the healing verses of the Qur'an and the value people attach to these verses.  

___

  • Feyzü’l-Furkân Tefsirli Kur’ân-ı Kerîm Meâli, Hasan Tahsin Feyizli, Server İletişim, İstanbul, 2014.
  • Kur’an Yolu Türkçe MeÂl ve Tefsir, Haz. Hayreddin Karaman ve ark., DİB Yay., Ankara, 2006.
  • Kur’ân-ı Kerîm ve Meâl-i Şerîfi, Elmalılı M. Hamdi Yazır, (Haz. Ertuğrul Özalp) İşaret Yayınları, İstanbul, 2000.
  • Mecmuâtu’l-Ahzâb (Büyük Dua Kitabı), Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi, Der.: Ahmet Faik Arslanoğlu, Bahar Yayınları, İstanbul, 2015.
  • Evrâd-ı Şerîf (Âyet ve Hadislerden Dualar ve Zikirler) ve Meâli, Der.: Mehmed Zahid Kotku, Seha Neşriyat, İstanbul, 1999.
  • Şeref Etker, Feza Günergun, Abdullah Köşe; Zeynep-Kamil Hastanesi'nin kuruluşu ve vakfiyesi, Osmanlı Bilimi Araştırmaları; 2004, 5(2): 1-37.
  • Şeref Etker, Feza Günergun. “Zeynep-Kâmil Hastanesi (1875): Romantik Tarihçiliğin Gölgesinden Bir Çıkış Denemesi”. Prof. Dr. Ali Haydar Bayat Anısında Düzenlenen Osmanlı Sağlık Kurumları Sempozyumu. İstanbul, 2 Haziran 2007. ed. B. Özaltay, N. Yıldırım, M. Çekin İstanbul: Zeytinburnu Belediyesi Yay., 2008: 147-169.