KOLEKSİYON DEĞERLERİ AÇISINDAN MANCHESTER, HOKKAIDO ve BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTE MÜZELERİ

Bu çalışmada , Manchester Üniversitesi Müzesi ve Hokkaido Üniversite Müzesi karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Bu mü- zelerden biri İngiltere’de diğeri ise Japonya’nın en kuzey ucunda Sopora’da bulunan Hokkaido Üniversite müzeleridir. Bu iki müzenin seçilmesinde amaç anlam ve amaç birlikteliğini göstermektir. Her iki müze de üniversitelerinin aldığı araştırma ödülleri, toplum yararı gibi konuları müzelerinde öne çıkararak sergilemektedirler. Bu her iki müzede çağdaş müzecilik anlayışına uygun olarak ve toplum menfaati gözetilerek yönetilmektedir. Ayrıca öğrenci odaklı sergileme kültürü ile kendi üniversite tarihlerini, teknoloji tarihi ve icatlar üzerinden anlatmaktadırlar. Son olarak da bu iki müze ülkemizde bulunan yine bir üniversite müzesi olan Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Kültürel Miras Koleksiyonu Müzeleri ile kıyaslanarak anlatılmıştır. Makalede anlatılan bu üç müze de üniversitelerinin kültürel tarihlerini koruyarak geçmişe ait değerleri gelecek kuşaklara koruyan, taşıyan, saklayan müzeler olduklarını göstermişlerdir. Araştırma ve eğitim öncelikleri ile bu üç müzede üniversite müzeleri arasında oldukça seçkin bir öneme sahiptir. Araştırmanın amacı üniversite müzelerinin toplum, eğitim sistemi içinde farkındalığını arttırmak ve üniversite müzelerinin gelişmesine katkı sağlamak için hazırlanmıştır.

MANCHESTER, HOKKAIDO AND BOGAZICI UNIVERSITY MUSEUMS INTERMS OF THEIR COLLECTION VALUE

In this study, University of Manchester Museum and Hokkaido University Museum are compared. One of these museums is in England and the other one is the Hokkaido University museums in Sopora which is the northernmost part of Japan. The purpose of the selection of these two museums is to show the unity of meaning and purpose. Both museums exhibit their re- search awards, the benefits of the society, and their museums in their museums. This is managed in both museums according to the understanding of contemporary museums and by taking into consideration the interests of the society. In addition, with their student-oriented exhibition culture, they tell their history through technological history and inventions. Finally, these two museums are described in comparison with the museums of Kandilli Cultural Heritage Collection which is also a university museum in Bogazici University. The three museums mentioned in the article show that they are the museums that protect, carry and store the values of the past for future generations while preserving their cultural history. The research and educatio- nal priorities of these three museums show their significance among university museums. The aim of the study is to increase the awareness of the university museums within the society, the education system and to contribute to the development of university museums.

___

 • Altun, Mehmet. (2013). Dünden Bugüne Boğaziçi Üniversitesi 1863-2013. 150. Yıl Boğaziçi Üniversitesi yayını
 • Ata, Rana. (2006). Boğaziçi Üniversitesi’nde Sonbahar Güney Florası. İstanbul.
 • Bakar, B. (2012). Esir Şehrin Misafirleri Beyaz Ruslar. İstanbul: Tarihçi yayınları, no 16053.
 • Bilgin, Gani A. (2010). İstanbul Müzeleri. İstanbul: Büyükşehir Belediyesi Yayınları.
 • Birgey, K. John. (1937). Title The Bektashi order of Dervishes. Luzac Oriental.
 • Boğaziçi Üniversitesi Kültür Mirası Müzesi Yayınları ilk Kuruluş Yıllarından Kesitler, no. 447, 125 yıl, 1988.
 • Boğaziçi Üniversitesi, Geçmişten Bugüne Boğaziçi Üniversitesi, 140 Yıl, 2003, s.9.
 • Boğaziçi University, Historic Buildings on the South Campus, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 2005.
 • Deleon, Jak. (1990). Beyoğlu’nda Beyaz Ruslar (1920- 1990). İstanbul: İstanbul Kütüphanesi
 • Demirci, A.; Semih S. Tezcan. (2014). Semih S. Tezcan Rektörlük Hatıralarım. İstanbul: Yüksek Öğrenim Eği- tim ve Araştırma Vakfı Yay,
 • Freely, John. (1973). Stomboul Sketches. Redhouse Press
 • Grosvenor, Edwin A. (2014). Constantınople. İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi Yay.
 • Hamlin, Cyrus. (2013). My Life and Time, Among the Turks. BÜ.Yayınları
 • Karakaş, Berkay A.; Orhun Arda Köksal. (2014). Boğa- ziçi Tarihinin Köşe Taşları. Dinamik Gazete, sayı. 73
 • Güven Alpay ile yapılan röportaj, 2 Nisan 2014.
 • Ali Riza kaylan ile yapılan röportaj, 2 Nisan 2014.
 • Semerkant’tan Kandilli’ye Astronomi Eserleri Sergisi, Boğaziçi Mezunlar Derneği Yayını, 1995.
 • Wilson, Matthew. (2012). The Manchester Museum Catalog. Window to the World.
 • http://www.imgadd.com/out.php/i21895_nfbbu.JPGThe Bektashi order of dervishes
 • http://www.imgadd.com/out.php/i21911_nafibabares. JPG