İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜZELERİ

1975 yılında kurulan İnönü Üniversitesi; 2003 yılında “İsmet İnönü Müzesi’ne, 2010 yılında “Özel Turgut Özal Müzesi”’ne ve 2015 yılında ise “İnönü Üniversitesi Kurumsal Müzesi”ne kavuşmuştur. Bu müzelerden ilki olan İsmet İnönü Müzesi Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü adına kurulmuş olan bir müze olup, içerisinde İsmet İnönü’ye ait özel eşyaları barındırmaktadır. 2010 yılında kurulan Özel Turgut Özal Müzesi sekizinci Cumhurbaşkanımız Turgut Özal adına kurulmuş olup, O’na ait özel eşyalardan oluşan bir sergilemeye sahiptir. Son olarak kurulan Kurumsal Müze ise İnönü Üniversitesi’nin kırk bir yıllık tarihini içerisinde barındıran ve farklı dönemlere ait materyalleri sergileyen bir müzedir. Sadece İnönü Üniversitesinde eğitim-öğretim gören öğrenciler ve üniversite personeli için değil, aynı zamanda bölge insanının tamamına hizmet veren bu müzeler, bireylere geleceği yorumlamak/yordamak için geçmişten beslenmenin ne kadar önemli olduğu hususunda önemli somut ipuçları vermektedirler.

INONU UNIVERSITY MUSEUMS

Inonu University established in 1975; has reached “Ismet Inonu Museum in 2003, “Special Turgut Ozal Museum in 2010 and finally “Inonu University Corporate Museum in 2015. Ismet Inonu Museum as the first of those museums is a museum established on behalf of Ismet Inonu who was the second president of Turkish Republic and this museum includes paraphernalia of Ismet INONU inside. Special Turgut Ozel Museum established in 2010 was built for Turgut Ozal our eighth President has an exhibition consisting of some paraphernalia of him. Corporate Museum established lastly is a museum harboring the history of Inonu University about 41 years and exhibiting the materials belonging to different periods Those museums serving for all human of region as well as students training in Inonu University and University personal are giving important concrete clues that shows to individuals how important is feeding from the past for interpretation / prediction of the future.

___

  • Allan, A.D. (1963). “Eğitim”, Müzelerin Teşkilatlan- ması-Pratik Öğütler, Unesco, Icom Türkiye Milli Komi- tesi Yayınları, Türk tarih Kurumu Basımevi, Ankara, s.5-19.
  • Buyurgan, S. ve Mercin, L. (2005). Görsel Sanatlar Eğit- iminde Müze Eğitimi ve Uygulamaları, Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği Yayınları 2, Ankara.
  • Eilean Hooper-Greenhill (1999), Müze ve Galeri Eğitimi, Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları No: 4, Ankara.
  • Gerçek, F. (1999). Türk Müzeciliği, T.C. Kültür Bakanlığı, Ankara.
  • https://www.inonu.edu.tr/tr/icerik/9 (Erişim Tarihi: 15.04.206)