AZERBAYCAN BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ MÜZELERİ KOLEKSİYONU

AZERBAYCAN BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ MÜZELERİ KOLEKSİYONU Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan üniversite devlet üniversitesi olarak 1919’da kurulmuştur. Üniversite kuruluşunda tarih-filoloji ve tıp fakültesi olarak 2 fakülte ve 1094 öğrenci ile eğitim ve öğretime başlamıştır. Bakü Devlet Üniversitesi müzelerinin kuruluşlarının temelleri eski olsa da 1990’dan sonra yeniden yapılanma çalışmaları ile üniversite müzelerinin önemi artmıştır. Müzeler eğitim ve öğretime destek bilim laboratuvarları olarak üniversite içinde yer almaktadır. Bu çalışmada Bakü Devlet Üniversitesi içinde bulunan Heydar Aliyev, Üniversite Tarihi, Bisiklet, Evrim Teorisi,, Azerbaycan Madenleri ile Arkeoloji ve Etnografya Müzeleri incelenmektedir.

AZERBAIJAN BAKU STATE UNIVERSITY MUSEUMS COLLECTION

The university was founded in Baku, the capital city of Azerbaijan, in 1919. The University started its 1st edu- cational year with two faculties – faculty of philology and medical faculty and with 1094 students. Although the foundations of Baku State University Museums were in earlier times, restructuring and reorganizing activities lead an increase in the significance of university museums after 1990s. Museums were established within the scope of the university as scientific laboratories to support education. In this study, Heydar Aliyev, University History, Bicycle, Evolution Theory, Azerbaijan Mines, Archeology and Ethnography Museums in Baku State University are examined.

___

  • http://www.lu.lv/eng/general/administrative/museum/mp/
  • http://www.latvia.travel/en/sight/university-latvia-fried- rich-zanders-museum-space-exploration
  • http://bsu.edu.az/az/content/tkaml_tlimi_muzeyi
  • http://bsu.edu.az/az/content/faydal_qazntlar_muzeyi
  • http://bsu.edu.az/en/content/museums
  • http://bsu.edu.az/az/content/h_liyev_muzey
  • http://bsu.edu.az/az/content/muzeylr
  • http://bsu.edu.az/az/content/arxeologiya_muzeyi
  • http://bsu.edu.az/az/content/velosped muzey