İLETİŞİM, KADIN VE BLUES MÜZİK

Bu çalışmada amaç, Blues müziğin kadınların iletişim kurması açısından nasıl kullanıldığının Nina Simone ve Billy Holiday özelinde analiz edilmesiyle bu iki sanatçının şarkıları ile kurdukları iletişimin açığa çıkarılmasıdır. Bu bağlamda çalışma müziğin kadınlar tarafından nasıl bir iletişim aracı olarak kullanıldığını ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Blues müzik yalnızca Amerika’da değil, bütün dünyada pek çok müzik türüne temel oluşturmuştur. Aynı zamanda zorla göç ettirilerek Amerika’ya getirilen Afrikalıların, kötü yaşam ve çalışma şartlarına dayanabilmek için kullandıkları bu müzik şekli, kadınlar için çok daha özel bir yere sahiptir. Dönemin şartları itibariyle kendini ifade edemeyen kadınlar bir de siyahi olduklarında çok daha fazla zorlanmışlardır. Bu zor şartlar altında kendini ifade etmek için müziği oldukça iyi bir şekilde kullanıp hem kadın haklarını hem de siyahilerin haklarını korumaya çalışan Blues sanatçıları oldukça dikkate değer bir yere sahiptir. Kadın Blues sanatçıları müzikleriyle dünyada herkesi etkilerken aynı zamanda kendi yaşadıklarını, sorunlarını, hüzünlerini ve mutluluklarını içeren bütün duygularını da şarkıları aracılığıyla paylaşmışlardır. Şarkı onlar için bu sayede bütün dünyayla iletişim kurdukları bir araca dönüşmüştür. Çok fazla Blues kadın önemli şarkıcı olmakla birlikte ilk Blues sanatçılarından kabul edildiği için Billie Holiday ve yakın dönemin bilinen isimlerden Nina Simone çalışma kapsamında seçilmiştir. Bu bağlamda çalışma iki sanatçının öne çıkan şarkı sözlerinin İçerik Analizi yöntemiyle analiz edilmesiyle Blues müziği kadınların nasıl bir iletişim aracı olarak kullandığını ifade etmektedir.

COMMUNICATION, WOMEN AND BLUES MUSIC

The aim of this study is to analyze how blues music is used in terms of women's communication in terms of Nina Simone and Billy Holiday, and to reveal the communication these two artists have with their songs. In this context, the study aims to reveal how music is used by women as a communication tool. Blues music has formed the basis of many music genres not only in America but all over the world. At the same time, this form of music used by Africans who were forced to migrate to America to withstand the bad living and working conditions has a much more special place for women. Women who could not express themselves due to the conditions of the period had much more difficulty when they were black. Blues artists, who use music very well to express themselves under these difficult conditions and try to protect both women's rights and the rights of black people, have a very remarkable place. While female blues artists influenced everyone in the world with their music, they also shared all their feelings, including their problems, sorrows and happiness, through their songs. In this way, the song has become a tool for them to communicate with the whole world. Although many Blues women are important singers, Billie Holiday and Nina Simone, one of the well-known names of the recent period, were chosen within the scope of the study, since they are considered to be among the first Blues artists. Although many Blues women are important singers, Billie Holiday and Nina Simone, one of the well-known names of the recent period, were chosen within the scope of the study, since they are considered to be among the first Blues artists.

___

 • Baykal, Gökalp ve Baykal Nadide (2014), Bir İletişim Aracı Olarak Müzik, 25 Mayıs 2021. http://www.gokalpbaykal.com/makale/bir-iletisim-araci-olarak-muzik/
 • Brody, Richard (2015), The Art of Billie Holiday’s Life, 10 Haziran 2021. https://www.newyorker.com/culture/cultural-comment/the-art-of-billie-holidays-life.
 • Çağdaş, Ö. (2015). İletişim Şekli Olarak Protest Müzik: Blues Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Eileen, S (1971). Readings in Black American Music, New York: Norton.
 • Garbus, L. (2015). What Happened, Miss Simone? Belgeseli, Netflix. RadicalMedia.
 • George, F. (1816). From Slavery to Freedom: The African-American Pamphlet Collection, London: Routledge.
 • Giles O. (2004). Blues Tarihi: Şeytan'ın Müziği (A. Özügül, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • God Bless the Child Şarkı Sözleri. 14 Nisan 2019. www.billieholiday.com.
 • Hooks, B. (2012). Feminizm Herkes İçindir (Z. Demirsu ve O. Günay, Çeviren:). İstanbul: BGST Yayıncılık.
 • İdil, S. (2017). Gardenyalı Kadın: Billie Holiday, Pivolka 2017, 10-12. 09 Haziran 2021. http://www.elyadal.org/pivolka/24/PiVOLKA_24.pdf.
 • Krolokke, C. ve Sorenson, S. (2012). Gender Communication Theories, Analyses: From Silence to Performance. Londan: Sage.
 • Leroi, J. (1963). Blues People. New York: William Morrow.
 • Nicholson, S. (1995). Billie Holiday. London: Northeastern.
 • Nina Simone Biyografi, 10 Nisan 2021. http://www.ninasimone.com/bio/.
 • O’ Dell, Carry (2002), “Strange Fruit”- Billie Holiday (1939). 20 Mayıs 2021. http://www.loc.gov/static/programs/national-recording-preservationboard/ documents/StrangeFruit.pdf.
 • Oskay, Ü. (1995). XIX. Yüzyıldan günümüze Kitle iletişiminin Kültürel İşlevleri, Ankara: A.U Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları.
 • Özbek, M. (2012). Popüler Kültür ve Orhan Gencebay Arabeski, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Özçer, Özgün (2018), Billie'nin Blues'u, 15 Nisan 2021. https://t24.com.tr/k24/yazi/billieholiday, 1776.
 • Perry, Imani (2018), How the Great Lorraine Hansberry Tried To Make Sense of it All, 09 Nisan 2021. https://lithub.com/how-the-great-lorraine-hansberry-tried-to-make-sense-of-it-all/
 • Simone, N. (1991). I Put A Spell On You: The Autobiography Of Nina Simone, New York: Da Capo Press.
 • Sutton, M. (2017). Bitter Crop: The Aftermath of Lady Sings the Blues, a/b: Auto/Biography Studies, 2 (1), 295-315.
 • Steinfeld, S. (2016). The Social Significance of Blues Music, Unpublished Master Thesis. University of Libera.
 • Tavşancıl, E. ve Aslan, E. (2001). Sözel, Yazılı ve Diğer Materyaller için İçerik Analizi ve Uygulama Örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayınevi.
 • Winsby, M. (2012). Lady Sings the Blues: A Woman's Perspective on Authenticity, Philpapers, 15. Mayıs 2021. https://philpapers.org/archive/WINLST.pdf.