SANAT EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN İÇİN YENİ BİR KAVRAM: A/R/TOGRAFİ

Bu makalenin amacı, sanat temelli araştırma yöntemlerinden A/r/tografik modelin öğrenci ve öğretmen açısından nasıl verimli bir şekilde öğrenme-öğretme ortamında değerlendirilebileceğini keşfetmektir. Ayrıca bir diğer amaç ise, A/r/tografi yöntemi ile geleneksel eğitim metotlarının aksine öğretmeni ve öğrenciyi daha aktif kılan, araştırmaya, sorgulamaya davet eden yeni bir yaratıcı eğitim metodu ile araştırmacıları tanıştırmaktır. A/r/tografi alternatif bir araştırma ve uygulama yöntemi olarak 2000’li yılların başından bu yana önce akademik araştırmalara sonra bilimsel makalelere konu olmaya başlamıştır. Öğrenci odağından hareketle süreç boyunca bir devinim içinde olan A/r/tografi gelişim ve değişim gösteren olayların ve öğrenmelerin akışında seyretmesi bakımından da araştırmalar içinde özgünlük ve teklik özelliği gösterir. İlk olarak A/r/tografi üzerinde çalışan Kanada’lı eğitim bilimcilerinden Irwin, bu yeni kavramı alan yazına kazandıran öncü kişilerdendir. A/r/tografi yöntemli yapılan ilk araştırmalar neticesinde başta Kanada olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde bu yeni sanat temelli yöntemi merak eden araştırmacılar pek çok bilim dalında ve eğitim kanalında A/r/tografiyi hayata geçirmek istemişlerdir. Ülkemizde de henüz yeni bir kavram ve yöntem olarak karşılık bulan A/r/tografi temelli araştırmalar, üniversitelerin az da olsa güzel sanatlar eğitimi bölümlerinde öğrencilerin kendi potansiyellerini azami düzeyde ortaya koyabilmelerine fırsat tanıyabilmek adına araştırmacıların ilgi odağı olma yolundadır. A/r/tografi uzmanlar tarafından doğru anlaşılıp bir eğitim öğretim yöntemi olarak tercih edilmesiyle birlikte sanat eğitimi yanı sıra pek çok eğitim sahasında kullanılması beklenmektedir. Bunun sonucu olarak öğrenci ve öğretmenlerin istenen düzeyde hatta beklenilenin üzerinde yaratıcılık ve yeterlikte süreçlerini tamamlayıp benzersiz ürünler ortaya koyabilecekleri düşünülmektedir. Bu da ancak çağa uygun yeni bir bakış açısıyla gerçekleşen alternatif öğrenme- öğretme kanallarının ülkemizdeki öğretmen eğitimini ve öğrenci yetiştirme programlarının gözden geçirilmesi ile mümkün görülmektedir.

A NEW CONCEPT FOR STUDENTS AND TEACHERS IN ART EDUCATION: A/R/TOGRAPHY

This article attempts to explore how the A/r/tographic model, which is one of the art-based research practices, can be used effectively in terms of students and teachers in the learning-teaching environment. The study also aims to lead researchers to new creative teaching methods where the A/r/tography method is used rather than traditional teaching methods, thereby engaging students in active learning and encouraging them to be research minded and ask questions. The academic focus has been placed on A/r/tography as an alternative practice-based research, and relatedly scientfic articles have been produced. Adopting a student-centered approach, A/r/tography, as an ever evolving methodology, is unique and authentic since it traces rapidly changing phenomenon and learning activities. Irwin, one of the Canadian educational researchers who first worked on A/r/tography, is one of the pioneers who introduced this new concept to the literature. Following the initial research on A/r/tography, researchers in most countries, particularly in Canada, who were curious about this new art-based method, intended to incorporate A/r/tography into many branches of science and education. A/r/tography-based research, which is still a new concept and method in our country, attracts researchers’ attention. It is thus believed that the use of A/r/tography method will allow fine arts students to live up to their true potential. A/r/tography is expected to be utilized in several fields of education as well as art education when it is properly understood by experts and employed as an educational method. Therefore, it is thought that students and teachers will be able to complete their creativity and competence processes at the desired level, or even exceed expectations, and thus develop unique products. This seems possible only by reviewing the alternative learning-teaching systems, teacher and student training programs in our country from a contemporary perspective.

___

 • Açıkgöz, K. (2002). Aktif Öğrenme, İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları,
 • Alakuş, A. O. (2003). İlköğretim Çağındaki Bireyler Bakımından Sanat Eğitiminin Gerekliliği, Diyarbakır e-sosder (Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi), 4, 1-9.
 • Ayaydın, A. & Özsoy, V. (2011). Çoklu Zekâ Kuramı’na Dayalı Öğretimin İlköğretim 6. Sınıf Resim-İş Dersinde Öğrenci Tutumuna Etkisi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 9 (3). 497-518 B
 • arney, D. T. (2009). A study of dress through artistic inquiry: Provoking understandings of artist, researcher, and teacher identities. Doktora Tezi, The University of British Columbia, Vancouver, BC.
 • Bedir Erişti, S. D., Irwin, R. T. (Ed.) (2021). “A/R/TOGRAFİ Uygulama Tabanlı Araştırma Yöntemi” Ankara: Pegem.
 • Bransford, J. D., Brown, A. J., & Cocking, R. R. (Eds.) (2000). How people learn: Brain, mind, experience and school. Washington, DC: National Academy Press.
 • Claxton, G. (2007). Expanding young people’s capacity to learn. British Journal of Educational Studies, 55 (2). 115-134.
 • Cullen, R., Harris, M. & Hill, R. (2012) The learner-centered curriculum: Design and implementation. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • De Cosson, A. F. (2003). (Re) searching sculpted A/r/tography:(Re) learning subverted- knowing through aporetic praxis. Doktora tezi. University of British Columbia.
 • Dixon, B. J. (2009). “A Formative Experiment Investigating The Use Of Reflective Video Journals To Increase High School Students’ Metacognition”. A dissertation submitted to the faculty of San Diego State University and the university of San Diego in partial fulfillment of the requirements for the degree doctor of education. San Diego State University. San Diego.
 • Eisner, E. (2002). Arts and the creation of mind. New Haven, CT: Yale University Press.
 • Freedman, K. (2007). Artmaking/troublemaking: Creativity, policy, and leadership in art education. Studies in Art Education, 48(2). 204-217.
 • Gardner, H. (2007). Five minds for the future. Boston, MA: Harvard Business School Press. http://www.gorsed.org.tr/
 • Güneş, N. (2018). Sanat Eğitimcisi Yetiştirmede Alternatif Bir Yöntem: Resim Atölye Dersinde A/R/Tografi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Güneş, N., Aksoy, Ş., & Özsoy, V. (2022). Sanat temelli bir araştırma yöntemi: Yaşayan sorgulama olarak A/r/tografi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(1), 291-303. doi: 10.16986/HUJE.2021066642
 • Ingalls Vanada, D. (2011). Designing thinking: Developing dynamic learners in the arts. Saarbrücken, DE: Lap Lambert Academic Publishing.
 • Irwin, R. (2003). Toward an aesthetic of unfolding in/sights through curriculum. Journal of the Canadian Association for Curriculum Studies, 1(2).
 • Irwin, R. L., ve De Cosson, A. (Eds.). (2004). A/r/tography: Rendering self through arts based living inquiry. Pacific Educational Press.
 • Köksal, N. ve Demirel, Ö. (2008). Yansıtıcı Düşünmenin Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamalarına Katkıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 34. 189-203.
 • Keser, N., & Narin, H. (2017). Sanat Temelli Bir Soruşturma Yöntemi: A/R/Tografi. Humanıtas- Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi. 5(10). 193-203.
 • Marsh, R.C. (2013). Evolving Art in Junior High" All Theses and Dissertations. 3872 https://scholarsarchive.byu.edu/etd/3872 sayfasından erişilmiştir.
 • Marshall, J. (2014). Art practice as research in the classroom: Creative inquiry for understanding oneself and the world. International Journal of Arts Education, 8 (1). 13-24.
 • Marshall, J. & Donahue, D. (2014). Art-centered learning across the curriculum: Integrating contemporary art in the secondary school classroom. New York. NY: Teachers College Press.
 • Moore, K. R. (2013). Developing an Arts of Living Visual Arts Research, Vol. 39, No. 2 pp. 116-125, University of Illinois Press https://www.jstor.org/stable/10.5406/visuartsrese.39.2.0116 sayfasından erişilmiştir.
 • Pourchier, N. M. (2010). Art as Inquiry: A Book Review of Being with A/r/tography Georgia State University, Atlanta Georgia USA, The Qualitative Report Volume 15 Number 3 May 2010 740- 745 http://www.nova.edu/ssss/QR/QR15-3/springgay.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Raw, J., Brigden, D. & Gupta, R. (2005). Reflective diaries in medical practice, Reflective Practice. 6 (1), 165-169.
 • Sinner, A., Leggo, C., Irwin, R. L., Gouzouasis, P., & Grauer, K. (2006). Arts-based education research dissertations: Reviewing the practices of new scholars. Canadian Journal of Education, 29(4). 1223-1270.
 • Springgay, S. (2003). Cloth as intercorporeality: Touch, fantasy, and performance and the construction of body knowledge. International Journal of Education & the Arts, 4 (5). http://ijea.asu.edu/v4n5/ sayfasından erişilmiştir.
 • Springgay, S. (2004a). Inside the visible: Youth understandings of body knowledge. Doktora Tezi, The University of British Columbia, Vancouver, BC.
 • Springgay, S. (2004b). Body as fragment art-making, researching, and teaching as a boundary shift. R. Irwin & A. de Cosson (Ed.), A/r/tography: Rendering self through arts-based living inquiry 60-74. Vancouver, BC: Pacific Educational.
 • Springgay, S. & Irwin, R. L. (2004). Women making art: Aesthetic inquiry as a political performance. A. L. Cole, L. Neilsen, J. G. Knowles & T. C. Luciani (Ed.), Provoked by art: Theorizing artsinformed research içinde 71-83. Halifax, Nova Scotia: Backalong.
 • Springgay, S., Irwin, R. L., & Kind, S. W. (2005). A/r/tography as living inquiry through art and text. Qualitative Inquiry, 11(6). 897-912.
 • Sternberg, R., & Grigorenko, E. (2000). Successful intelligence in the classroom. Theory into Practice, 43(4). 274-280.
 • Özpolat, V. (2013). Öğretmenlerin Mesleki Önceliklerinde Öğrenci Merkezli Eğitim Yaklaşımının Yeri. Millî Eğitim Sayı 200 Güz, http://www.gorsed.org.tr/