LIN TIANMIAO’NUN SANATINDA BEDENİN FARKLI YORUMLARI

Bu makalede Çağdaş Çin Sanatı’nda beden konusunu ele alınacaktır. Konu ekseninde Lin Tianmiao’nun 1994 ve 2014 yılları arasında insan bedenini merkezde konumlandırarak üretmiş olduğu dört adet çalışmasına yer verilecektir. Sanatçı, bu çalışmalardan Azize Teresa’nın Baştan Çıkarılması/The Temptation of Saint Teresa, Çıkıntılı Dokular/Protruding Patterns adlı enstalasyonlarında konuya metaforlar aracılığıyla işaret ederken, Hayalperest/ Day-Dreamer, Öncü/Initiator adlı diğer çalışmalarında kadın bedenini sanatsal yaratımlarının odağına almıştır. Lin Tianmiao, uluslararası çağdaş sanat arenasında beden konusuna içerik ve biçim bağlamlarında yenilikçi yaklaşımı ile dikkat çekmektedir. Enstalasyonlarını oluşturmak için seçtiği formları ipek, pamuklu kumaş, pamuk ipliği gibi geleneksel tekstil malzemeleri kullanarak kendine özgü şekilde yorumlaması ile de farklılaşmaktadır. Sanatçı, bireysel ve kültürel deneyimlerini özgün bir yaratım diliyle biçimlendirmiş ve onlara evrensel nitelik kazandırabilmiştir. Temelde otobiyografisinden yola çıkmaktadır ve sanatsal problematiklerini yaşamış olduğu kültürün verileri ile bütünleştirerek çalışmalarını üretmektedir. Sanatın öncelikli konularından biri olan beden, Lin Tianmiao’nun çalışmalarında söz konusu etkilenişlerinden hareketle ve biçim-içerik- malzeme bütünlüğü bağlamında yeni örnekler oluşturur. Sanatçı, çağdaş sanat dünyasındaki etkisini bu ögeleri ustaca sentezleyerek buluşturabilme, yalın ve samimi bir şekilde sunabilme becerisinden almaktadır.

DIFFERENT INTERPRETATIONS OF THE BODY IN LIN TIANMIAO'S ART

In this article, the subject of body in Contemporary Chinese Art will be discussed. In the axis of the subject, four works of Lin Tianmiao that he produced by positioning the human body in the center between 1994 and 2014 will be included. While these studies refer to the subject through metaphors in the works titled The Temptation of Saint Teresa, Protruding Patterns, in her works titled Day- Dreamer, Initiator she put woman body images at the center of her artistic creations. Lin Tianmiao, draws attention with her innovative approach to the body subject in the context of content and form in the international contemporary art arena. In addition, her art differs in her unique interpretation of the forms it has chosen to create her installations, using traditional textile materials such as silk and cotton fabric, cotton thread. The artist has shaped her individual and cultural experiences with a unique language of creation and has given them a universal quality. She basically sets out from her autobiography and produces her works by integrating her artistic problematics with the data of the culture she lived in. The body, one of the primary subjects of art, creates new examples in Lin Tianmiao's works in the context of formcontent- material integrity, based on the mentioned influences. The artist draws his influence in the contemporary art world from his skill of combining these elements by masterfully synthesizing them and presenting them in a plain and sincere way.

___

 • Caruso, H. Y. (2013). “Lin Tianmiao: A Contemporary Chinese Woman Artist,” International Journal of Multicultural Education, 15(1). doi: http://dx.doi.org/10.18251/ijme.v15i1.721 https://ijme-journal.org/index.php/ijme/article/view/721/846, (Erişim tarihi: 02.05.2021)
 • Cascone, S. (2017). “This Artist Gathered 2,000 Words for Women—and Now, She Wants You to Walk All Over Them”. https://news.artnet.com/art-world/lin-tianmiao-carpet-galerie-lelong-1113395, (Erişim tarihi: 18.05.2022)
 • Chiu, M. (2012). “An Interview Bound Unbound Lin Tianmiao at Asia Society” [video], http://www.youtube.com/watch?v=9JyiY9J6bHY. (Erişim tarihi: 07.06.2021)
 • Collins, E. (2017). “Lin Tianmiao-Preserving the Past and Critiquing the Current”, https://www.ryallcontemporary.com/article-1/2017/4/25/lin-tianmiao-preserving-the-pastand- critiquing-the-current (Erişim tarihi: 27.09.2021)
 • Guest, L. (2016). “No Feminism In China': An Interview With Lin Tianmiao”, https://theculturetrip.com/asia/china/articles/no-feminism-in-china-an-interview-with-lintianmiao/ (Erişim tarihi: 07.07.2021)
 • Jenkins, H. (2018). "Moha Culture": Toad Worship Regarding a Former President of China” (Part One) http://henryjenkins.org/blog/2018/9/19/moha-culture-toad-worship-regarding-a-formerpresident- of-china-part-one (Erişim tarihi: 18.05.2022)
 • Kolektif (2021). “St. Teresa of Ávila.” March 24. Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/biography/Saint-Teresa-of-Avila (Erişim tarihi: 29.06.2021)
 • Lu, J. (2008). “All Good Things Are Frail: Lin Tianmiao in Conversation with Lu Jie” Volume 7, Number 6, November/December 2008 http://yishu-online.com/wp-content/uploads/mmproducts/ uploads/2008_v07_06_lin_t_p008.pdf (Erişim tarihi: 09.06.2021)
 • Merlin, M. (2019). “Gender (still) Matters in Chinese Contemporary Art”, Journal of Contemporary Chinese Art Volume 6 Number 1, 2019 Intellect Ltd Editorial. doi: 10.1386/jcca.6.1.5_2 https://www.ingentaconnect.com/contentone/intellect/jcca/2019/00000006/00000001/art00 002?crawler=true&mimetype=application/pdf, (Erişim tarihi: 09.06.2021)
 • Pittwood, L. (2014). “The Headless Woman in Contemporary Chinese Art,” Journal of Contemporary Chinese Art 1: 1, pp. 65–82, doi: 10.1386/jcca.1.1.65_1 (Erişim tarihi: 09.06.2021)
 • Pollack, B. (2017). “Lin Tianmiao: Protruding Patterns” https://www.cobosocial.com/dossiers/lin-tianmiao-protruding-patterns/ (Erişim tarihi: 22.04.2022)
 • Smith, K. (1995). “Lin Tinmiao, Exhibition Reviews”, Zhou Documents. 4. https://digital.kenyon.edu/zhoudocs/4 (Erişim tarihi: 26.08.2021)
 • Sun, Y. (2012). “Interview: Lin Tianmiao on Art, Influence, and 'Bodily Reaction' as Inspiration” https://asiasociety.org/blog/asia/interview-
 • Thomas, T. (2017). “Lin Tianmiao: Protruding Patterns” http://artpulsemagazine.com/lin-tianmiao-protruding-patterns, (Erişim tarihi: 22.04.2022)
 • Xu, D. (2016). “Lin Tianmiao Explores Identity and the Body at the How Art Museum” https://news.artnet.com/art-world/lin-tianmiao-explores-identity-body-museum-400775 (Erişim tarihi: 26.05.2021)