İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Disiplinli Zihin Özellikleriyle STEM Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Disiplinli zihin kavramına göre bireylerin en az bir disiplin alanına olmak üzere birden fazla disiplin alanına hâkim olması gerektiği, ancak bu sayede sentezleyici zihin ve yaratıcı zihin özellikleri sergileyebilecekleri savunulmaktadır. STEM yaklaşımına göre bireylerin disiplinler arası bir senteze ulaşarak ürün ortaya koyabilmeleri beklenmektedir. STEM alanlarına katılım düzeyini etkileyebileceği düşünülen STEM tutumları ile Disiplinli Zihin Özellikleri ile arasında bir ilişki olup olmadığının araştırılması gerektiği düşünülmüştür. Nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modelinin kullanılmış olduğu bu araştırmaya Afyonkarahisar ilinde öğrenim gören 537 ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Disiplinli Zihin Ölçeği (DZÖ) ve STEM Tutum Ölçeği (STÖ) kullanılmış olan bu araştırmadan elde edilen verilerin çözümlenmesinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, basit korelasyon analizi, basit doğrusal regresyon analizi ve çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin Disiplinli Zihin özellikleri düzeyleri ile STEM tutum düzeyleri arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu; Disiplinli Zihin Özellikleri düzeyinin, STEM tutum düzeyinin yordayıcısı olduğu tespit edilmiştir.

Investigation of the relationship between the disciplined mind features and STEM attitudes of elementary school fourth grade students

According to the concept of disciplined mind, it is argued that individuals should have mastery of more than one discipline, at least in one discipline, only that they can exhibit synthesizing mind and creative mind features. According to the STEM approach, individuals are expected to be able to produce products by reaching an interdisciplinary synthesis. It is thought that it is necessary to investigate whether there is a relationship between STEM attitudes, which are thought to affect the level of participation in STEM fields, and disciplined mind features. 537 fourth-grade primary school students studying in Afyonkarahisar participated in this research, in which the relational survey model, one of the quantitative research methods, was used. The Disciplined Mind Scale and the STEM Attitude Scale were used as data collection tools, and frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, simple correlation analysis, simple linear regression analysis and multiple regression analysis were performed in the analysis of the data obtained from this study. According to the results of the research, there is a significant positive correlation between the level of disciplined mind and STEM attitude levels of the fourth grade primary school students; It has been determined that the level of disciplined mind features is a predictor of the STEM attitude level.

___

  • Acar, D., Tertemiz, N., & Taşdemir, A. (2018). The effects of STEM training on the academic achievement of 4th graders in science and mathematics and their views on STEM training. International Electronic Journal of Elementary Education, 10(4), 505-513.
  • Akpınar, E., Yıldız, E., Tatar, N., & Ergin, Ö. (2009). Students’ attitudes toward science and technology: An investigation of gender, grade level, and academic achievement. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 2804-2808. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2009.01.498
  • Aydın, G., Saka, M. ve Guzey, S. (2017). 4-8. sınıf öğrencilerinin fen, teknoloji, mühendislik, matematik (STEM= FETEMM) tutumlarının incelenmesi. Mersin University Journal of the Faculty of Education, 13(2), 787-802. http://dx.doi.org/10.17860/mersinefd.290319
  • Borrego, M., Douglas, E.P., & Amelink, C.T. (2009). Quantitative, qualitative, and mixed research methods in engineering education. Journal of Engineering Education. 26(2), 53-63. https://doi.org/10.1002/j.2168-9830.2009.tb01005.x
  • Breiner, J. M., Harkness, S. S., Johnson, C. C., & Koehler, C. M. (2012). What is STEM? A discussion about conceptions of STEM in education and partnerships. School Science and Mathematics, 112(1), 3-11. https://doi.org/10.1111/j.1949-8594.2011.00109.x Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E. Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem. Bybee, R. W. (2010). Advancing STEM education: A 2020 vision. Technology and Engineering Teacher, 70(1), 30-35.

___

Bibtex @araştırma makalesi { ubed1338126, journal = {Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi}, eissn = {2667-4122}, address = {}, publisher = {Gürbüz OCAK}, year = {2023}, volume = {6}, number = {2}, pages = {107 - 120}, doi = {10.47477/ubed.1338126}, title = {İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Disiplinli Zihin Özellikleriyle STEM Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Ocak, İjlal and İçel, Kerem} }
APA Ocak, İ. & İçel, K. (2023). İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Disiplinli Zihin Özellikleriyle STEM Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi , 6 (2) , 107-120 . DOI: 10.47477/ubed.1338126
MLA Ocak, İ. , İçel, K. "İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Disiplinli Zihin Özellikleriyle STEM Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi" . Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi 6 (2023 ): 107-120 <
Chicago Ocak, İ. , İçel, K. "İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Disiplinli Zihin Özellikleriyle STEM Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi 6 (2023 ): 107-120
RIS TY - JOUR T1 - İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Disiplinli Zihin Özellikleriyle STEM Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi AU - İjlalOcak, Keremİçel Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - doi: 10.47477/ubed.1338126 DO - 10.47477/ubed.1338126 T2 - Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 107 EP - 120 VL - 6 IS - 2 SN - -2667-4122 M3 - doi: 10.47477/ubed.1338126 UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Disiplinli Zihin Özellikleriyle STEM Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %A İjlal Ocak , Kerem İçel %T İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Disiplinli Zihin Özellikleriyle STEM Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %D 2023 %J Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi %P -2667-4122 %V 6 %N 2 %R doi: 10.47477/ubed.1338126 %U 10.47477/ubed.1338126
ISNAD Ocak, İjlal , İçel, Kerem . "İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Disiplinli Zihin Özellikleriyle STEM Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi 6 / 2 (Ağustos 2023): 107-120 .
AMA Ocak İ. , İçel K. İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Disiplinli Zihin Özellikleriyle STEM Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. UBED. 2023; 6(2): 107-120.
Vancouver Ocak İ. , İçel K. İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Disiplinli Zihin Özellikleriyle STEM Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi. 2023; 6(2): 107-120.
IEEE İ. Ocak ve K. İçel , "İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Disiplinli Zihin Özellikleriyle STEM Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", , c. 6, sayı. 2, ss. 107-120, Ağu. 2023, doi:10.47477/ubed.1338126