Şükran Moral Özelinde Türkiye'de Feminist Sanatta Kimlik ve Farklılık

Feminist sanat, feminizm olgusunun analiz ve yorumlarında içkin üretim stratejisini tanımlayan bir kavramdır. Biçimsel bir kategori değildir ve her kadın sanatçının ürettiği eser feminist sanat kapsamı içerisine alınmamaktadır

IDENTITY and DIFFERENCE in FEMINIST ART in TURKEY, SPECIFIC TO ŞÜKRAN MORAL

Feminist Art is a concept that describes a production strategy immanent in analysis and interpretation of the concept of “feminism”. It is not a formalistic category and every single artwork which was produced by women artists cannot be included within the context of feminist art

Kaynakça

Akay A. Minör Politika. İstanbul: Bağlam Yayınları, 2000

Anonim. “Güncel Türkçe Sözlük”. (2016). (Erişim Tarihi: 02.12.2016) www.tdk.gov.tr.

Beykal, C. “Canan Beykal ile Söyleşi: Türk Sanatında Kadın ve Kadın Sanatçılar Üzerine”, Söyleşiyi yapanlar: Ahu Antmen ve Esra Aliçavuşoğlu, Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, S.1, 2006, s. 137 – 152

Artun, A. “Çağdaş Sanat Tarihleri ve Türkiye’de Sanatın Çağdaşlaşması”, Toplum ve Bilim, S.79, Kış 1998, s. 24 – 65

Connolly W. E. Kimlik ve Farklılık: Siyasetin Açmazlarına Dair Demokratik Çözüm Önerileri, Çev. Ferma Lekesizalın. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1995.

di Genova, A. “L’arte Espulsa. Foglio di via per Sukran Moral”, Il Manifesto, 27 Ocak 1994

di Marino, B. “Extranea incontro con Şükran Moral”, Ziqqurat, S.7, Eylül – Aralık, 2002

Haydaroğlu M. (ed.). Aşk ve Şiddet. İstanbul: Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık

Joanna, F. “Feminism”, Feminism – Art Theory: An Anthology 1968 – 2000 içinde, ed. Hilary Robinson. Oxford: Blackwell Publisher, 2001

Lux, S. ve Mania, P. Sükran Moral Apocalypse. Roma: Gangemi Editore, 2005

Morgan R. C. “Sanatın Serbest Bölgesinde Demokrasi Sorusu”, 04 Aralık 2009 Cuma İstanbul, Akbank Sanat’ta Konferans, yazarın kişisel notlarından

Robinson, H. (ed.). Feminism – Art Theory: An Anthology 1968 – 2000. Oxford: Blackwell Publisher, 2001

Tükel, U. Resmin Dili: İkonografiden Göstergebilime. İstanbul: Homer Kitabevi,2005.

Yıldırımkaya, G. “Türkiye’de Eşcinsellere Yönelik Ayrımcılık Yok Mu?”, Habertürk Gazetesi, 18 Şubat 2010

Kaynak Göster

APA Arapoğlu, F . (2016). Şükran Moral Özelinde Türkiye'de Feminist Sanatta Kimlik ve Farklılık . Tykhe Sanat ve Tasarım Dergisi , 1 (1) , 52-63 .