TEDARİK ZİNCİRİ PERFORMANSINDA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ FAKTÖRLERİNİN ANALİZ EDİLMESİNİN ÖNEMİ: AHS UYGULAMASI

Günümüzde işletmeler rekabet avantajı kazanabilmek için çok uğraş vermektedirler, ama asıl rekabet bulundukları tedarik zincirinde ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden, tüm tedarik zincirinde bulunan taraflar için tedarik zinciri yönetimi ve lojistik faaliyetleri daha sistematik bir ağ ile yönetilmelidir. Tedarik zincir faaliyetlerinin ve lojistik süreçlerinin günden güne daha karmaşık ve birbirine bağlı bir yapı halini alması bilgi teknolojilerini daha önemli hale getirmektedir. Özellikle günümüz işletmeleri için tedarik zincirinde bulunan bileşenleri bir arada tutmak ve bu bileşenler arasında daha sağlam ve uzun ilişkiye dayalı temelleri oluşturmak için işletmeler sistemlerine önem vermektedirler. Bu yüzden işletmeler bilgi sistemleri sayesinde tedarik zincirlerindeki süreçlerini ve lojistik faaliyetlerinin planlama, yürütme ve kontrol etme işlemlerini daha kolay gerçekleştirmektedirler. İşletmeler aynı zamanda bilgi teknolojileri sayesinde hem zamandan tasarruf etmektedirler hem de kârlılıklarını da arttırmaktadırlar. Bu sayede verdikleri hizmetler ile müşteri memnuniyetini bir üst seviyeye çıkarabilmektedirler. Covid 19 salgınından sonra dünyada oluşan ekonomik kriz ve dış ticarette yaşanan düşüş, tedarik zincirinin önemini daha da arttırmıştır. Karantina döneminde tedarik zinciri ve lojistik performansları işletmelerin bilgi teknolojilerindeki kapasiteleri ve ulaştırma faaliyetlerinde yeterlilikleri ile çokça değerlendirilmektedir. Bu çalışmada bilgi teknolojilerinin, organizasyonların tedarik zinciri performanslarında ve lojistik faliyetlerinde nasıl etki ettiğini Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) yöntemi ile analiz edilmiştir. AHS yöntemi ile çalışmanın hem ana kriterleri hem de alt kriterleri elde edilmiştir. Yapılan görüşmeler sonucunda sistem, yatırım gibi ana kriterler ile güvenilirlik ve kullanım rahatlığı gibi alt kriterlere ulaşılmıştır.

___

APA Bahar, S. & Özdağoğlu, A. (2022). TEDARİK ZİNCİRİ PERFORMANSINDA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ FAKTÖRLERİNİN ANALİZ EDİLMESİNİN ÖNEMİ: AHS UYGULAMASI . Turkuaz Uluslararası Sosyo-Ekonomik Stratejik Araştırmalar Dergisi , 4 (1) , 39-65 .