TÜRKİYE’DE EKONOMİ REFORM PAKETİ KAPSAMINDA DİJİTAL VERGİ DAİRESİ VE DİJİTAL VERGİ ASİSTANI SİSTEMİNİN KURULMASI

Zamanla değişen ve gelişen dünyamızda yapay zeka teknolojisindeki yenilikler vergisel düzenlemelere de yansımaktadır. Bu bağlamda vergi sisteminde vatandaş odaklı reform adımları atan Hazine ve Maliye Bakanlığı, e-belge ile başlayan dijital dönüşüm sürecini Ekonomi Reform Paketi kapsamında “Türkiye Dijital Vergi Dairesi” ve “Dijital Vergi Asistanı” sistemini kurarak geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu çalışmanın amacı, dijitalleşmenin vergisel düzenlemelere etkilerini ortaya koymak ve Ekonomi Reform Paketi kapsamında düzenlenen “Türkiye Dijital Vergi Dairesi” ile teknolojik yeniliklerden yararlanarak oluşturulan “Dijital Vergi Asistanı” sistemini incelemektir.

___

APA Rüzgar, M. T. (2022). TÜRKİYE’DE EKONOMİ REFORM PAKETİ KAPSAMINDA DİJİTAL VERGİ DAİRESİ VE DİJİTAL VERGİ ASİSTANI SİSTEMİNİN KURULMASI . Turkuaz Uluslararası Sosyo-Ekonomik Stratejik Araştırmalar Dergisi , 4 (1) , 1-14 .