Benzer Makaleler

Rekabet Edebilirlikte Türk Lojistik Sektörünün İstihdam Yapısının Analizi ve İstihdama Yönelik Devlet Destekleri

Çalışma İlişkileri Dergisi

Emine KOBAN, Hilal YILDIRIR KESER

G-7 ve E-7 Ülkelerinde Lojistik Performans, Ekonomik Büyüme ve Finansal Gelişme İlişkisi

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

HASAN BARDAKÇİ, Ayla KORKMAZ, Abdulkadir BARUT

AZERBAYCAN LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU VE GELİŞTİRİLEBİLECEK ALANLAR

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Elnur RZAYEV, Yahya FİDAN, Sabahattin ÇETİN

LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN ÜNİVERSİTELERİN LOJİSTİK BÖLÜMLERİNDEN BEKLENTİLERİ: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Deniz Taşımacılığı ve Lojistiği Dergisi

Mehmet DEMİRTAŞ, Veli Enes DEMİRTAŞ

Küresel bilgi teknolojilerinin değerler üzerindeki etkisi

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Gürcan Şevket AVCIOĞLU

Edirne Merkez İlçede Tüketicilerin İthal Kırmızı Et Satın Alma Tercihlerini Etkileyen Faktörler

Akademik Gıda

Fatma LORCU, Bilge A BOLAT

Üniversite Eğitiminde Öğretim Üyesi Tutumunun Ders Başarısına Etkisinin Veri Madenciliği Teknikleriyle Araştırılması

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Şengül CAN, Tuncer ÖZDİL, Cengiz YILMAZ

Özel Sağlık Sigortası Talebini Etkileyen Faktörlerin İkili Lojistik Regresyon Yöntemiyle Analizi: İstanbul Örneği

SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi

Rüştü YAYAR, Ayşe Nur DAŞÇI