Rıza Tevfik’in Fuzûlî Dîvân’ı üzerine notları

Bu makalede, XX. yüzyıl şair ve filozoflarından Rıza Tevfik’in, XVI. asrın seçkin şairi Fuzûlî’nin Dîvân’ı hakkındaki notları yayına hazırlanmıştır.Kısa değerlendirmelere yer verilerek notların metin yayını yapılmıştır

Riza Tevfik’s Notes on Fuzûlî’s Dîvân

In this article, we deal with notes of Rıza Tevfik who is a poet and philosopher lived in XX.th century Divan of Fuzûlî who is a famous poet of XVI.th century. More over we evaluated shortly Rıza Tevfik’s notes mentioned above. Finally, we gived text of notes

___

 • AKKUŞ, Metin. (1993). Nef'î Dîvânı. Ankara: Akçağ: 355+38 s.
 • AKYÜZ, Kenan; Sedit Yüksel, Süheyl Beken, Müjgan Cunbur. (1958). Fuzulî Türkçe Dîvân. Ankara: İş Bankası Türk Tarih Kurumu Basımevi: XI+573 s.
 • DİLÇİN, Cem. (2001). Fuzulî Divanı Üzerine Notlar=Studies on Fuzulî’s Divan. Cambridge: MA.: Harvard Üniversitesi Yakındoğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü. XVI, 366, [6] s.
 • --. (2005). “Fuzulî’nin Kasideleri Üzerine Kısa Notlar-I”. Osmanlı Araştırmaları. XXV. İstanbul: 125-166. (Mehmet ÇAVUŞOĞLU Armağanı I).
 • ENGİNÜN, İnci. (1982). Abdülhak Hâmid Tarhan Bütün Şiirleri II, Makber/Ölü/Hacle/Bâlâdan Bir Ses. İstanbul: Dergâh Yayınları: 86. Türk edebiyatı-şiir: 12. A. H. Tarhan külliyâtı: 2. 190 s.
 • ERASLAN, Kemal. (1993). Alî-Şîr Nevâyî Mîzânu’l-Evzân (Vezinlerin Terazisi). Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 568. Alî-Şîr Nevâyî Külliyatı: 14, XIV+198 s.
 • GÖLPINARLI, Abdülbaki. (1985). Hafız Divanı. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı Şark İslâm Klasikleri. 722+11 s.
 • KÖPRÜLÜ, Mehmed Fuad. (1924). Fuzûlî Hayatı ve Eseri. İstanbul: Yeni Şark Kütüphanesi. 350 s.
 • KÜRKÇÜOĞLU, Kemal Edip. (1948). “Fuzûlî’nin Bilinmiyen Şiirlerinden Birkaçı”. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi. VI (4): 319-328. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
 • UÇMAN, Abdullah. (2005). “Rıza Tevfik’in Kaleminden Fuzûlî ve “Leylâ ile Mecnun”. Osmanlı Araştırmaları. XXV: 203-224. İstanbul. (Mehmet ÇAVUŞOĞLU Armağanı I).
 • YILMAZ, Ozan. (2008). 16. Yüzyıl Şârihlerinden Sûdî-i Bosnevî ve Şerh-i Gülistân’ı (İnceleme-Tenkitli Metin). Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı. Doktora Tezi. İstanbul: I. C:1-322. II. C: 324-976. II. C: 427.

___

Bibtex @ { turkoloji526968, journal = {Türkoloji Dergisi}, eissn = {2602-4934}, address = {Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 06100 Sıhhiye/ANKARA}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2011}, volume = {18}, number = {1}, pages = {101 - 124}, doi = {10.1501/Trkol\_0000000205}, title = {Rıza Tevfik’in Fuzûlî Dîvân’ı üzerine notları}, key = {cite}, author = {Zülfe, Ömer} }
APA Zülfe, Ö. (2011). Rıza Tevfik’in Fuzûlî Dîvân’ı üzerine notları . Türkoloji Dergisi , 18 (1) , 101-124 . DOI: 10.1501/Trkol_0000000205
MLA Zülfe, Ö. "Rıza Tevfik’in Fuzûlî Dîvân’ı üzerine notları" . Türkoloji Dergisi 18 (2011 ): 101-124 <
Chicago Zülfe, Ö. "Rıza Tevfik’in Fuzûlî Dîvân’ı üzerine notları". Türkoloji Dergisi 18 (2011 ): 101-124
RIS TY - JOUR T1 - Rıza Tevfik’in Fuzûlî Dîvân’ı üzerine notları AU - ÖmerZülfe Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - doi: 10.1501/Trkol_0000000205 DO - 10.1501/Trkol_0000000205 T2 - Türkoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 101 EP - 124 VL - 18 IS - 1 SN - -2602-4934 M3 - doi: 10.1501/Trkol_0000000205 UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Türkoloji Dergisi Rıza Tevfik’in Fuzûlî Dîvân’ı üzerine notları %A Ömer Zülfe %T Rıza Tevfik’in Fuzûlî Dîvân’ı üzerine notları %D 2011 %J Türkoloji Dergisi %P -2602-4934 %V 18 %N 1 %R doi: 10.1501/Trkol_0000000205 %U 10.1501/Trkol_0000000205
ISNAD Zülfe, Ömer . "Rıza Tevfik’in Fuzûlî Dîvân’ı üzerine notları". Türkoloji Dergisi 18 / 1 (Nisan 2011): 101-124 .
AMA Zülfe Ö. Rıza Tevfik’in Fuzûlî Dîvân’ı üzerine notları. Türkoloji Dergisi. 2011; 18(1): 101-124.
Vancouver Zülfe Ö. Rıza Tevfik’in Fuzûlî Dîvân’ı üzerine notları. Türkoloji Dergisi. 2011; 18(1): 101-124.
IEEE Ö. Zülfe , "Rıza Tevfik’in Fuzûlî Dîvân’ı üzerine notları", , c. 18, sayı. 1, ss. 101-124, Nis. 2011, doi:10.1501/Trkol_0000000205