Akıllı Kent Donatıları Üzerine Bir İnceleme: Erzurum Kenti Örneği

Akıllı kent donatıları, değişen dünya koşullarına ayak uydurabilmek ve kentleşmenin getirdiği sorunların çözümüne katkı sağlayabilmek için teknolojiyi kullanan kent öğeleridir. Yapılan çalışmada, Erzurum kentindeki akıllı kent donatılarının mevcut durumunu belirlemek ve akıllı kentler kapsamında ortaya çıkan toplumsal dönüşüm sürecine ve gelecekte yapılması planlanan çalışmalara katkı sağlamak amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında Dünya ve Türkiye örnekleri, akıllı kent donatı tiplerine göre incelenmiştir. Bunun yanında Erzurum kentindeki akıllı kent donatıları ile ilgili mevcut durumu belirlemek adına resmî kurumlarla görüşmeler yapılmıştır. Yürütülen literatür araştırması ve saha çalışmalarından elde edilen analizlere göre örnekler karşılaştırılarak, Erzurum kentindeki akıllı kent donatısı uygulamalarının geliştirilebilmesi ve eksikliklerin giderilmesi için çözüm ve iyileştirme önerilerinde bulunulmuştur.

A Review on Smart City Furnitures: The Case of Erzurum City

Smart city furnitures are urban elements that use technology to keep up with changing world conditions and contribute to the solution of problems caused by urbanization. In this study, it is aimed to determine the current situation of smart city furnitures in Erzurum city and to contribute to the social transformation process that has emerged within the scope of smart cities and the studies planned to be carried out in the future. Within the scope of the study, the samples of the World and Turkey were examined according to the types of smart city furnitures. In addition, negotiations were held with official institutions in order to determine the current situation regarding smart city furnitures in the city of Erzurum. According to the analyses obtained from the literature research and field studies conducted, samples were compared and solutions and improvement suggestions were made for the development of smart city furnitures applications in Erzurum city and the elimination of deficiencies.

___

 • Anonim, (2016). Erişim Adresi (03.11.2021): https://ispark.istanbul/haberler/ispark-ile- akilliotopark-sistemleri
 • Anonim, (2017). Erişim Adresi (23.06.2021): http://www.tknlj.com/gunes-enerjisi-ve-sim-kartla-dunyayi-temiz-tutma-zamani/
 • Anonim, (2017). Erişim Adresi (15.07.2021): https://www.clearchannel.ch/en/studies/out-of-home-advertising-gives-wings-to-new-business-ideas.-1
 • Anonim, (2018). Erişim Adresi (07.11.2021): https://www.iptoilet.com
 • Anonim, (2019a). Erişim Adresi (05.06.2021): https://izmirmag.net/bornovada-cevre-dostu-banklar
 • Anonim, (2019b). Erişim Adresi (18.09.2021): https://www.noyabilgisayar.com/projeler/beyoglu-dis-mekan-interaktif-kent-ekrani-projesi
 • Anonim, (2020). Erişim Adresi (24.06.2021): https://biciline.tungwahcsd.org/en-us/smartbike
 • Anonim, (2021a). Erişim Adresi (09.06.2021): https://bigbelly.com/products/high-capacity
 • Anonim, (2021b). Erişim Adresi (11.09.2021): https://bna.az/en/news/1282
 • Anonim, (2021c). Erişim Adresi (26.06.2021): https://www.wooshwater.com
 • Anonim, (2021d). Erişim Adresi (22.08.2021): http://akillibank.org/index.php? route=product/product&product_id=99
 • Anonim, (2022a). Erişim Adresi (15.07.2021): https://include.eu/b2g/steora
 • Anonim, (2022b). Erişim Adresi (05.07.2021): https://biciway.com/en/products/e-bikes-charging/bicicharger-solarBalıkesir Büyükşehir Belediyesi. (2021). Erişim Adresi (08.07.2021): https://www.balikesir.bel.tr/haber-detay?id=2626
 • Başakşehir Belediyesi. (2020). Erişim Adresi (28.06.2021): https://www.basaksehir.bel.tr/akilli-cop-toplama-sistemi
 • Boruslawski, P., 2015. Mathieu Lehanneur's Street Lights İn Paris Express Balance Between Nature And Technology. designboom: Erişim Adresi (25.06.2021): https://www.designboom.com/design/mathieu-lehanneur-clover-street-light-design-12-03-2015
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü. (2021a). Akıllı Şehir Portalı Türkiye’den Başarılı Örnekler. Erişim Adresi (26.09.2021): https://www.akillisehirler.gov.tr/2021/10/07/kocaeli-bisiklet-kullaniminin-yayginlastirilmasi Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü. (2021b). Malatya Büyükşehir Belediyesi Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi. Erişim Adresi (26.09.2021): https://www.akillisehirler.gov.tr/2021/09/24/malatya-buyuksehir-belediyesi-akilli-bisiklet-paylasim-sistemi
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü. (2021c). Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçin Bir Fikrim Var. Erişim Adresi (14.10.2021): https://www.akillisehirler.gov.tr/2020/02/05/trabzon-buyuksehir-belediyesi-trabzon-icin-bir-fikrim-var
 • Çorum Belediyesi. (2021). Çorum Belediyesi “Belediyemiz Akıllı Bank Kurdu”. Erişim Adresi (20.05.2021): https://www.corum.bel.tr/haberler/belediyemiz-akilli-bank-kurdu
 • Demir, B. (2018). Kamusal Mekânların Akıllı Kent Mobilyaları Kullanılarak Düzenlenmesi Üzerine Bir Öneri: Maltepe Dolgu Alanı Orhangazi Şehir Parkı Örneği (Doctoral dissertation, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü).
 • Demir, M., Caner, A. M., & Bulut, Y. (2017). Erzurum Kent içi Ulaşım Planlamasında Kullanılmak Üzere; CBS Tabanlı Trafk Kazalarının Analizi. Journal of the Institute of Science and Technology, 7(3), 221-230.
 • Erkek, S. (2017). ‘Akıllı şehircilik’anlayışı ve belediyelerin inovatif uygulamaları. Medeniyet ve Toplum Dergisi, 1(1), 55-72.
 • Güngör, S., Polat, A. T., & Demır, M. (2019). Investigation of Positive and Negative affect of Plants and City Furnitures By Design Criteria of Landscape Architecture In The Main Transportation Arteries of Afyon/Turkey. Uluslararası Peyzaj Mimarlığı Araştırmaları Dergisi (IJLAR) E-ISSN:2602-4322, 2(1), 07–14.
 • Güngör, S., & Öner, B. (2020). The Change in Recreational Activity Usage in the Normalization Process After Covid-19 and Individuals‘ Cravings for Urban Green Areas. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 8(sp1), 8–12.
 • Güngör, S., Çakın, M. 2021. Pandemi Döneminde Kentsel Alanlarda Meydana Gelen Donatı Elemanları Değişimleri. Mimarlık Planlama ve Tasarım Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler – II. 2021. Editör: Doç. Dr. Gülbin Çetinkale Demirkan. ISBN: 978-625-8002-53-9. Sayfa: 109-138. Gece Kitaplığı.
 • Hasbahçe. (2017, 11 29). İETT’den Geleceğin Durağı. Erişim Adresi (19.05.2021): https://hasbahcegazetesi.com/iettden-gelecegin-duragi/
 • Hürriyet. (2016,25 04). Akıllı Led Yol Işıkları İlk Kez Kağıthane'de. Erişim Adresi (20.06.2021): https://www.sondakika.com/ekonomi/haber-akilli-led-yol-isiklari-ilk-kez-kagithane-de-8384510
 • Najafi, A. (2018). Ulaşım Aktarma Merkezlerinde Akıllı Kent Mobilyaları. Mimarlık ve Yaşam, 3(1), 63-74.
 • Özdemir, A., Güngör, S. (2019). Ecological Planning Approach for Smart Cities, Architecture, Planning and Design Research Papers, Gece Kitaplığı, ISBN: 978-625-7958-57-8, 2, 25-47.
 • Özdemir, B., 2020. Akıllı Kent Mobilyası Kullanımı ve Konumlandırılmasının Önemi: Yenikapı ve Üsküdar Aktarma Merkezleri Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Yıldırım, E. (2004). İstanbul’da Kent Mobilyaları’nın Değerlendirilmesi Sultanahmet Meydanı Örneği (Doctoral dissertation, Fen Bilimleri Enstitüsü).