VERGİ MAHREMİYETİ KAPSAMINA GİREN HUSUSLARIN YARGI KARARLARI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Hukuk Devleti temel hak ve özgürlüklerin azami ölçüde koruma altına alındığı devlettir. Kişisel verilerin korunması da temel hak ve özgürlüklerin ve dolayısıyla Hukuk Devleti ilkesinin sağlanması bakımından çok büyük bir önem arz eder. Kişilerin mükelleflerin vergiye ilişkin bilgileri de kişisel veri olup, mahrem olduğundan dolayı korunması ve ifşa edilmemesi gerekir. Kişilerin mükelleflerin özel hayatlarına, gelirlerine, servetlerine, mesleklerine ve faaliyet alanlarına ilişkin bilgileri vergi dairesine verirken bu bilgilerin gizli kalmasını istemeleri en doğal haklarıdır. Bu alanlara ilişkin bilgilerin vergi görevlilerince de gizli tutulması gerekir.Bu bağlamda, vergi mahremiyeti ilkesi söz konusu olup, bu ilke Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenmiş ve vergi mahremiyetine uymamanın hürriyeti bağlayıcı suç olduğu hükme bağlanarak vergi mahremiyetine uymama hapis cezası gibi ağır bir yaptırıma bağlanmıştır.Diğer vergi cezalarında korunan yarar kamu yararı iken, vergi mahremiyetini ihlal suçunda korunan kişisel yarar yani mükellefin yararıdır. Çünkü mükellef hakkında elde edilen bilgilerin zararına kullanılması söz konusu olur. Vergi mahremiyeti kapsamına giren hususlar kişisel veri olduğundan dolayı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile koruma altına alınmıştır. Bu suçun ihlali sonucunda uygulanacak ceza da Türk Ceza Kanununda değil, vergi usulünü düzenleyen Vergi Usul Kanununda özel olarak düzenlenmiştir

Assessment of the Subjects Covered By Tax Confidentiality in the Context of Judicial Decisions

The State of Law is the state in which fundamental rights and freedoms to the greatest extent are protected. The protection of personal data is also of great importance in terms of ensuring fundamental rights and freedoms and therefore the rule of law principle. The protection of personal data includes the information related to taxpayers and such information must be treated as confidential, protected or not be disclosed. It is natural for a taxpayer to expect from his state and tax authorities to keep his information on his private lives, income, wealth, professions and fields of activity as confidential. Tax authorities must respect such expectation. This principle are protected by law and the ones violating the law can be subject to punishment including imprisonment. In other tax penalties, the protected benefit is the public interest, protecting confidentiality however aims to protect taxpayers’ personal interest instead. Because the information

___

  • ÇETİNALP, Hüseyin, “Hasta Mahremiyeti”, http:// www.ism.gov.tr/ hastahaklari/makale/hastamahremiyeti.
  • ÇERÇİ Recep-ALTINTAŞ Mehmet-İPLİKÇİ H. Elif, “Vergi Mahremiyeti İlkesinin Bilgi Edinme Yasası ve Avukatlık Kanunu Çerçevesinde Değerlendirilmesi”, Mali Pusula, Mart 2007.
  • ÇOLAK, N. İlker, Avrupa Birliği Uyum Sürecinde İdari Reformlar İngiltere ve Türkiye, Ankara 2005, İdari Reformlar.
  • KARADEMİR Mevlüt, “Türk Vergi Hukukunda Vergi Mahremiyeti”, Vergi Sorunları Dergisi, S. 273, Haziran 2011.
  • KAYA Cemil, İdare Hukukunda Bilgi Edinme Hakkı, Seçkin Yayınları, Ankara 2005.
  • OKTAR, S, Ateş, Vergi Hukuku, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2005.
  • SONSUZOĞLU, Elif Çeşitli Yasalar Açısından Vergi Mahremiyetine İlişkin Düzenlemelerin Değerlendirilmesi, Vergi Sorunları Dergisi, S. 141.
  • SOYASLAN, Doğan: Ceza Hukuku, Özel Hükümler, 5. Baskı Yetkin Yay., Ankara, 2005.
  • TAŞ, Fatma, Vergi Hukukunda Vergi Mahremiyetinin İhlali Suçu, Yaklaşım Yayınları, Ankara 2008.
  • ÜNAL, Noyan Alper, Türk Vergi Hukukunda Vergi Mahremiyeti Esası, Yaklaşım Dergisi, Ocak 2004, S. 133.

___

Bibtex @ { taad693964, journal = {Türkiye Adalet Akademisi Dergisi}, issn = {1309-6826}, address = {}, publisher = {Türkiye Adalet Akademisi}, year = {2017}, number = {32}, pages = {269 - 282}, title = {VERGİ MAHREMİYETİ KAPSAMINA GİREN HUSUSLARIN YARGI KARARLARI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Kara, Seyfettin} }
APA Kara, S. (2017). VERGİ MAHREMİYETİ KAPSAMINA GİREN HUSUSLARIN YARGI KARARLARI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi , (32) , 269-282 .
MLA Kara, S. "VERGİ MAHREMİYETİ KAPSAMINA GİREN HUSUSLARIN YARGI KARARLARI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ" . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2017 ): 269-282 <
Chicago Kara, S. "VERGİ MAHREMİYETİ KAPSAMINA GİREN HUSUSLARIN YARGI KARARLARI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2017 ): 269-282
RIS TY - JOUR T1 - VERGİ MAHREMİYETİ KAPSAMINA GİREN HUSUSLARIN YARGI KARARLARI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ AU - SeyfettinKara Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Türkiye Adalet Akademisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 269 EP - 282 VL - IS - 32 SN - 1309-6826- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Türkiye Adalet Akademisi Dergisi VERGİ MAHREMİYETİ KAPSAMINA GİREN HUSUSLARIN YARGI KARARLARI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ %A Seyfettin Kara %T VERGİ MAHREMİYETİ KAPSAMINA GİREN HUSUSLARIN YARGI KARARLARI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2017 %J Türkiye Adalet Akademisi Dergisi %P 1309-6826- %V %N 32 %R %U
ISNAD Kara, Seyfettin . "VERGİ MAHREMİYETİ KAPSAMINA GİREN HUSUSLARIN YARGI KARARLARI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi / 32 (Ekim 2017): 269-282 .
AMA Kara S. VERGİ MAHREMİYETİ KAPSAMINA GİREN HUSUSLARIN YARGI KARARLARI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ. TAAD. 2017; (32): 269-282.
Vancouver Kara S. VERGİ MAHREMİYETİ KAPSAMINA GİREN HUSUSLARIN YARGI KARARLARI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2017; (32): 269-282.
IEEE S. Kara , "VERGİ MAHREMİYETİ KAPSAMINA GİREN HUSUSLARIN YARGI KARARLARI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ", , sayı. 32, ss. 269-282, Eki. 2017