A General Overview of Similarities between English and Turkish Literatures

Similarities between cultures are inevitable as is obvious in the works of literature from all over the world. Undoubtedly, there has always been unannounced influence between English and Turkish cultures and literatures. This study aims to bring some works from English and Turkish literature to outline the points of similarity between them. Such subjects like a representation of a modern man, concept of mysticism, adultery, the problem of East-West relationship, and postmodern elements are analysed in some works of both literatures. The works of English authors like T. S. Eliot (The Love Song of J. Alfred Prufrock), John Fowles (A French Lieutenant’s Woman), Kate Chopin (The Awakening), Thomas Hardy (Jude the Obscure), Somerset Maugham (The Painted Veil), Aldoux Huxley (Time Must Have a Stop), and E. M. Forster (A Passage to India) are juxtaposed with such Turkish authors like Halide Edip Adıvar (Sinekli Bakkal), Edip Cansever (Ben Ruhi Bey Nasılım), Yakup Kadri Karaosmanoğlu (Yaban), Adalet Ağaoğlu (Yazsonu), Peyami Safa (Matmazel Noraliya’nın Koltuğu), and Halid Ziya Uşaklıgil (Aşk-ı Memnu). Although the characters in the works of these authors have different features, the feelings and emotions their experience evokes bear profound resemblances. The conclusion drawn from this study indicates the fact that interactions between different cultures and literatures are inevitable, especially in the age of globalisation.

İngiliz ve Türk Edebiyatı Arasındaki Benzerliklere Genel bir Bakış

Kültürler arası benzerlikler kaçınılmaz bir olaydır ve bu edebiyat çalışmalarında açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Şüphesiz ki, İngiliz ve Türk kültürü ve edebiyatı arasında açıkça gösterilmeyen etkileşimler olmuştur. Bu çalışmada, İngiliz ve Türk edebiyatındaki bazı eserlerdeki benzerlikleri ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Modern insanın temsil edilmesi, mistik olaylar, ihanet, Batı-Doğu ilişkisi ve postmodern unsurlar gibi temalar her iki halkın seçilmiş edebi eserlerinde incelenmiştir. T. S. Eliot (J. Alfred Prufrock’un Aşk Şarkısı), John Fowles (Fransız Teğmenin Kadını), Kate Chopin (Uyanış), Thomas Hardy (Adsız Sansız Bir Jude), Somerset Maugham (Boyalı Peçe), Aldoux Huxley (Zamanın Durması Gerekir1 ), ve E. M. Forster (Hindistan’a Bir Geçit) gibi yazarlar ve çalışmaları Halide Edip Adıvar (Sinekli Bakkal), Edip Cansever (Ben Ruhi Bey Nasılım), Yakup Kadri Karaosmanoğlu (Yaban), Adalet Ağaoğlu (Yazsonu), Peyami Safa (Matmazel Noraliya’nın Koltuğu), ve Halid Ziya Uşaklıgil (Aşk-ı Memnu) gibi Türk yazarlar ve çalışmaları ile karşılaştırılmıştır. Baş kahramanların birbirine ve genel olarak dünyaya olan tepkileri İngiliz ve Türk edebi eserlerde farklı olarak görünse de, bu baş kahramanların hissettikleri ve tecrübe ettikleri ciddi benzerlikler taşımaktadır. Bu çalışmadan çıkan sonuç, özellikle küreselleşen bir dünyada farklı kültürler ve edebiyatlar arasındaki etkinin kaçınılmaz olduğu yönündedir. Diller farklıolsa da, okuyucuya aktarılan his ve tecrübe aynı dildedir.

Kaynakça

Adıvar, H. E. (2007). Sinekli bakkal. Can Yayınları.

Ağaoğlu, A. (2007). Yazsonu. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Ayyıldız, N. E. (2018). Bhabha’nın yaklaşimi ile Ömer Seyfettin’in “Primo Türk Çocuğu” öykülerindeki yanliş batililaşma ve milli bilincin uyanmasi. In Current Debates on Social Sciences 1, Human Studies (pp. 617-621). Bilgin Kültür Sanat Yayınları.

Baysal, K. (2015). Surviving history: Kate Chopin. In Ars Aeterna, 7 (1). 1-9.

Chopin, K. (1996). The awakening and other stories. Cambridge University Press.

Coşkunoğlu Bear, A. (1985). The conflict of values in the novels of E. M. Forster. METU.

Çeri, B. (1996). Sinekli Bakkal. In Türk romaninda kadin (pp. 81-110). Simurg Yayınevi.

Flaubert, G. (2005). Madame bovary. Peacock Books.

Forster, E. M. (1979). A passage to India. Penguin Books.

Fowles, J. (1969). A French lieutenant’s woman. Vintage.

Garrett Izzo, D. (2009). The influence of mysticism on 20th century British and American literature. Jefferson: McFarland & Company.

Hardy, T. (2002). Jude the obscure. Oxford University Press.

Huxley, A. (1944). Time must have a stop. Harker and Brothers Publishers.

Kantarcıoğlu, S. (2007). Sinekli bakkal. In Türk ve dünya romanlarinda modernizm (pp. 71-78). ParadigmaYayınları.

Karaosmanoğlu, Y. K. (2009). Yaban. İletişimYayınları.

Kaya, H. (2018). Three phases of aldoux Leonard Huxley’s approach to modernity and modernization. In Journal of Narrative and Language Studies, 6 (10), 101-112.

McConkey, J. (1971). The prophetic novel: A Passage to India. In The Novels of E. M. Forster (pp. 80-93). Archon Books.

Maugham. W. S. (1963). The painted veil. Penguin Books.

Moran, B. (1990). Türk romanina eleştirel bir bakiş. Cilt 1. İletişimYayınları.

Safa, P. (2004). Matmazel Noraliya’nın koltuğu. ÖtükenYayınları.

Uşaklıgil, H. Z. (2009). Aşk-ı Memnu. ÖzgürYayınları.

Kaynak Göster