Çocuklarda bel ağrısı

Çocuklarda bel ağrısı bilinenin aksine oldukça sık görülmektedir. Okul öncesi yaş grubunda bel ağrısı çok nadir görülürken, ergenlik döneminde bu oran %30,0’lara kadar çıkmaktadır. Çocukluk çağı bel ağrısı olgularının pek çoğunda neden tam olarak açıklanamaz ve kısa sürede kendiliğinden geçer. İki haftadan uzun süre devam eden bel ağrılarının temelinde organik bir neden bulunabileceği akılda tutulmalıdır. Nörolojik fonksiyonlarda bozulma olup olmadığı öykü sırasında mutlaka sorgulanmalıdır. Bel ağrısı sistemik hastalıkların bir parçası olabileceği akıldan çıkarılmamalı, uzun süreli beli ağrıyan olgularda sistemlerin muayenesi mutlaka yapılmalıdır. Çocukluk çağı bel ağrısı yakınması, iyi bir öykü, dikkatli bir fizik muayene ve gerekli durumlarda ileri tanı araçları kullanılarak değerlendirilmelidir.

[Low back pain in children]

Contrary to popular knowledge, back pain is quite frequently seen in children. While very rare in the pre-school age group, frequency reaches to 30.0% in the adolescent period. In many cases, the causes of low back pain in childhood cannot be exactly determined and the pain disappears by itself in a short time. It should be remembered that low back pain that persists for more than two weeks may be associated with organic causes. Whether or not there have been disruptions in neurological functions should be definitely probed in the medical history. Keeping in mind that low back pain could be a part of a systemic disease, a systemic examination should be carried out in cases where there has been long-term back pain. The complaint of childhood low back pain should be assessed with a thorough history, a careful physical examination and advanced testing tools.

Kaynakça

1 Troussier B, Davoine P, de Gaudemaris R, Fauconnier J, Phelip X. Back pain in school children. A study among 1178 pupils. Scand J Rehabil Med. 1994; 26(3): 143-146.

2 Inocencio J. Musculoskeletal pain in primary pediatric care: analysis of 1000 consecutive general pediatric clinic visits. Pediatrics. 1998; 102(6): 63.

3 Grimmer K, Williams M. Gender-age environmental associates of adolescent low back pain. Appl Ergon. 2000; 31(4): 343–360.

4 Hensinger RN. Acute back pain in children. Instructional course lectures. 1995; 44: 111–126

5 Sills JA. Non-inflammatory musculoskeletal disorders in childhood. Arch Dis Child. 1997; 77(1): 71–75.

6 Cassidy J.T. Musculosceletal pain syndromes of nonrheumatic origin. Eds: Cassidy and R.E. Petty. In: Textbook of pediatric rheumatology. 3rd edition. W.B. Saunders Company, Philadelphia 1995; p. 108–132.

7 Payne WK, Ogilvie JW. Back pain in children and adolescents. Pediatr Clin North Am. 1996; 43(4): 899–917.

8 Sponseller PD. Evaluating the child with back pain. Am Fam Physician. 1996; 54(6): 1933–1941.

9 Brenner D, Elliston C, Hall E, Berdon W. Estimated Risks of Radiation-Induced Fatal Cancer from Pediatric CT. Am J Roentgenol. 2001; 176(2): 289–296.

10 Kjaer P, Leboeuf-Yde C, Sorensen JS, Bendix T. An epidemiologic study of MRI and low back pain in 13-year-old children. Spine. 2005; 30(7): 798–806.

Kaynak Göster