Tritikale xTriticosecale Wittmack ’de Farklı Ekim Sıklıklarının Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkileri

Bu araştırma; 2001-02 ve 2002-03 yıllarında, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Araştırma Uygulama Çiftliği’nde yürütülmüş ve farklı ekim sıklıklarının, bazı tritikale hat ve çeşitlerinde verim ve bazı verim öğeleri üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Denemede, Tatlıcak- 97, Karma-2000 ve Presto tritikale çeşitleri ile BDMT, MT1, ZF 3 ve ZF 16 tritikale hatları materyal olarak kullanılmıştır. Üç değişik ekim sıklığı 160, 200 ve 240 kg / ha uygulanmıştır. Çeşit x ekim sıklığı interaksiyonu; başakta tane sayısı yönünden birinci yıl, bitki boyu, başak uzunluğu ve başakta tane sayısı yönünden ise ikinci yıl önemli bulunmuştur. Çeşitler tane verimi yönünden 1. yıl önemsiz, ikinci yıl 0.05 düzeyinde önemli, ekim sıklıkları ise birinci yıl önemsiz 2. yıl 0.05 düzeyinde önemli bulunmuştur. Çalışma sonucunda, 240 kg / ha tohum miktarının tane verimi yönünden daha iyi sonuçlar verdiği söylenebilir

Effects of Different Sowing Rates on Yield and Some Yield Components in Triticale xTriticosecale Wittmack

This research was conducted at Applying Research Farm, Faculty of Agriculture, University of Ankara in 2001-02 and 2002-03 growing season. The aim of this research was to investigate effects of different sowing rates on yield and yield components in some varieties or lines of triticale. Triticale varieties of Tatlıcak-97, Karma-2000 and Presto and lines of BDMT, MT 1, ZF 3, and ZF 16 were used as material in experiment. Three different sowing rates 160, 200, and 240 kg/ha were applied. Cultivar x sowing rate interaction was significant for seed number per spike in first year, plant height, spike length and seed number per spike for second year. Cultivars were not significant for grain yield in first year but significant p

___

Anonymous, 2003. http.//faostat.fao.org/faostat.

Atak, M. 2004. Farklı tritikale hatlarının morfolojik ve DNA markörleriyle genetik karaketrizasyonu. Ankara Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi (Basılmamış). 107 s, Ankara.

Demir, İ., N. Aydem, K. Z. Korkut ve P. Şölen, 1979. Türkiye’de tritikale ıslahı çalışmaları. Bitki Islahı Simpozyumu. s:158- 165. 22-25 Mayıs 1979, İzmir.

Düzgüneş, O., T. Kesici, O. Kavuncu ve F. Gürbüz, 1987. Araştırma ve Deneme Metodları (İstatistik Metodları II) Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yayın No:1021, Ders Kitabı: 295, Ankara.

Genç, İ. 1977. Tahıllarda tane veriminin fizyolojik ve morfolojik esasları. Çukurova Üniv. Ziraat Fak. Yıllığı 8, sayı: 1, Adana.

Genç, İ., A. C. Ülger, T. Yağbasanlar, Y. Kırtok ve M. Topal, 1988. Çukurova koşullarında triticale, buğday ve arpanın verim ve verim öğeleri üzerinde kıyaslamalı bir araştırma. Çukurova Üniv. Ziraat Fak. Dergisi, 3 (2): 1-13, Adana.

Genç, İ., A. C. Ülger, T. Yağbasanlar,1989. Türkiye için teni bir tahıl cinsi Triticale. Hasad Dergisi, 5 (53): 14-15.

Horlein, A, J. Valentine, 1995. Triticale (x Triticosecale). In. Williams J.T. (ed) Cereals and pseudocereals. Chapman and Hall, New York, pp. 187-221.

Kün, E. 1996. Tahıllar- I. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yayın No:1451, Ders Kitabı:431, Ankara.

Mergoum, M., J. Ryan, J. P. Shroyer and M. A. Monem, 1992. Potential for adapting triticale in Morocco. Journal of Natural Resources and Life Sciences Education, 21 (2): 137-141.

Müntzing, A. 1989. Triticale results and problems. Advances in Plant Breeding. Supplement to Journal of Plant Breeding. Verlag Paul Parey. Berlin und Hamburg. 103 p.

Tosun, O., N. Yurtman, 1973. Ekmeklik buğdaylarda verime etkili başlıca morfolojik ve fizyolojik karakterler arasındaki ilişkiler. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yıllığı, 23.

Ünver, S. 1995. Buğdayda tohum iriliğinin verim ve verim öğeleri üzerine etkisi. TARM Yayın No: 1, 37 s. Ankara.

Ünver, S. 1999. Bazı tritikale hatlarında verim ve verim öğelerinin incelenmesi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 8 (1-2): 82-92, Ankara.

Yağbasanlar, T., İ. Genç ve A. C. Ülger, 1988. Çukurova koşullarında tritikalede farklı azot dozu ve tohumluk miktarının verim ve verim unsurlarına etkisi. Ç.Ü. Ziraat Fak. Dergisi, 3 (2): 23-35, Adana.

Yağbasanlar, T., İ.Genç, F. Toklu ve H. Özkan, 1999. Çukurova koşullarında Fahad-1 triticale hattına uygun yetiştirme tekniklerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım. 1: 169-173, Adana.

Yılmaz, N., A. N. Kaya, 2003. Ekim sıklığının bazı tritikale (Triticosecale Wittmack) hatlarının verim ve verim öğeleri üzerine etkisi. Atatürk Üniversietesi, Zir. Fak. Derg. 34 (3): 1-7.

___

Bibtex @ { ankutbd861386, journal = {Journal of Agricultural Sciences}, issn = {}, eissn = {2148-9297}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2005}, volume = {11}, pages = {98 - 104}, doi = {}, title = {Tritikale xTriticosecale Wittmack ’de Farklı Ekim Sıklıklarının Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkileri}, key = {cite}, author = {Atak, Mehmet and Çiftçi, Cemalettin Yaşar} }
APA Atak, M , Çiftçi, C . (2005). Tritikale xTriticosecale Wittmack ’de Farklı Ekim Sıklıklarının Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkileri . Journal of Agricultural Sciences , 11 (01) , 98-104 .
MLA Atak, M , Çiftçi, C . "Tritikale xTriticosecale Wittmack ’de Farklı Ekim Sıklıklarının Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkileri" . Journal of Agricultural Sciences 11 (2005 ): 98-104 <
Chicago Atak, M , Çiftçi, C . "Tritikale xTriticosecale Wittmack ’de Farklı Ekim Sıklıklarının Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkileri". Journal of Agricultural Sciences 11 (2005 ): 98-104
RIS TY - JOUR T1 - Tritikale xTriticosecale Wittmack ’de Farklı Ekim Sıklıklarının Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkileri AU - Mehmet Atak , Cemalettin Yaşar Çiftçi Y1 - 2005 PY - 2005 N1 - DO - T2 - Journal of Agricultural Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 98 EP - 104 VL - 11 IS - 01 SN - -2148-9297 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Tarım Bilimleri Dergisi Tritikale xTriticosecale Wittmack ’de Farklı Ekim Sıklıklarının Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkileri %A Mehmet Atak , Cemalettin Yaşar Çiftçi %T Tritikale xTriticosecale Wittmack ’de Farklı Ekim Sıklıklarının Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkileri %D 2005 %J Journal of Agricultural Sciences %P -2148-9297 %V 11 %N 01 %R %U
ISNAD Atak, Mehmet , Çiftçi, Cemalettin Yaşar . "Tritikale xTriticosecale Wittmack ’de Farklı Ekim Sıklıklarının Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkileri". Journal of Agricultural Sciences 11 / 01 (Ocak 2005): 98-104 .
AMA Atak M , Çiftçi C . Tritikale xTriticosecale Wittmack ’de Farklı Ekim Sıklıklarının Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkileri. J Agr Sci-Tarim Bili. 2005; 11(01): 98-104.
Vancouver Atak M , Çiftçi C . Tritikale xTriticosecale Wittmack ’de Farklı Ekim Sıklıklarının Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkileri. Journal of Agricultural Sciences. 2005; 11(01): 98-104.
IEEE M. Atak ve C. Çiftçi , "Tritikale xTriticosecale Wittmack ’de Farklı Ekim Sıklıklarının Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkileri", Journal of Agricultural Sciences, c. 11, sayı. 01, ss. 98-104, Oca. 2005
Tarım Bilimleri Dergisi
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Ankara Üniversitesi

30.9b15.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Çekerek Havzası Minimum Akım Serilerinin Frekans Analizi

Kadri YÜREKLİ, Ahmet KURUNÇ, Selçuk GÜL

Tuzlu Sularda Elektiriksel İletkenlik Ölçümünden Klor Tahmini

Hamid Zare ABYANEH, M. R. NEYSHABORI, K. MOHAMMADI, G. H. MAJZOOBI

Kıvırcık Kuzularında Bazı Testis Özellikleri

Mehmet KOYUNCU, Şebnem Kara UZUN, Şeniz ÖZİŞ, Serdar DURU

Çubuk Ankara İlçesi Vişne Ağaçlarında Zararlı Olan Türler, Doğal Düşmanları ve Önemlileri Üzerinde Gözlemler

Cem ÖZKAN, Oktay GÜRKAN, Özdemir HANCIOĞLU

Tritikale xTriticosecale Wittmack ’de Farklı Ekim Sıklıklarının Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkileri

Mehmet ATAK, Cemalettin Yaşar ÇİFTÇİ

Akkaraman, GD1x GD1 Dorset Down x Akkaraman ve Akkaraman x GD1 Genotipli Kuzularda Canlı Ağırlık ve Vücut Ölçülerinin Tekrarlanma Dereceleri

Halit Deniz ŞİRELİ, Mehmet ERTUĞRUL

SpliNPV’lerin Genel Patolojisi ve Bakulovirüs Enfeksiyonundan Dolayı Spodoptera littoralis Boisd. Lepidoptera:Noctuidae Morfolojisindeki Değişimler

Umut TOPRAK, Şerife BAYRAM, M. Oktay GÜRKAN

Hatay İli Anadolu Mandalarında Tohumlamadan Sonra Kan ve Süt Progesteron Testi Kullanılarak Erken Gebelik Teşhis İmkanları

Özel ŞEKERDEN, Mustafa KÖROĞLU, Erdal SABAN

Prunus Yapraklarında Prunus Necrotic Ring Spot PNRSV ve Apple Chlorotic Leaf Spot ACLSV Virüslerinin Dağılımı

Hikmet Murat SİPAHİOĞLU, Mustafa USTA, Bülent POLAT, Mustafa OCAK, Orçun Burak ŞAVUR

Silaj Fermantasyonunda Organik Asit Kullanımı Üzerinde Araştırmalar 1. Formik asit temeline dayalı bir koruyucunun laboratuvar koşullarında yapılan mısır silajlarının fermantasyon, mikrobiyal flora, aerobik stabilite ve in situ rumen parçalanabilirlik özellikleri üzerine etkisi

İsmail FİLYA, Ekin SUCU