Yaratıcı Kodlamanın Görsel İletişim Tasarımındaki Yeri

Görsel iletişim tasarımı alanında yaratıcılığı geliştirmek ve yeni fikirler üretmek için çok çeşitli yöntemler ve süreçler önerilmektedir. Bu teknikler sürekli değişen ve gelişen teknolojik yeniliklere uyum sağlamakta, farklılaşmakta ve bazı durumlarda da işlevini kaybetmektedir. 1960’larda bilgisayar sanatı adı altında başlayan dönemin bir sonucu olarak görsel iletişim tasarımı da bilgisayarlardan hatta kodlamadan bağımsız düşünülemez hale gelmiştir. Başlangıçta sanatçıların kendilerinin kodlayarak oluşturduğu yazılımlar artık tasarımcılara kullanıma hazır ve kolay ulaşılabilir şekilde sunulmaktadır. İlk bakışta bu durum tasarımcılar için büyük bir avantaj olarak görünse de genel çerçeveden bakıldığında üretilen tasarımların sıradanlaşması ve sorgulanmadan sistemin önerdiği yolda bir tasarım sürecine dahil olmayı mecbur kılmaktadır. Yaratıcı kodlama son zamanlarda sıklıkla karşılaştığımız, kullanıcı kitlesini hızla artıran bir yöntemdir. Yaratıcı kodlama, çeşitli kodlama dillerini kullanarak algoritmik dili görsel formlara dönüştürmeye imkân tanıyan bir ortamdır. Kullanılan kodlama dilleri gelişen dijital dünyanın ihtiyaçlarına göre farklılaşmakla birlikte üretken sanatla olan bağlantısı tekniği bir adım öne çıkarmaktadır. Günümüzde kodlamanın temellerine yeniden dönüş yapılmakta, saf kodlar yazarak görsel formlar üretmeyi mümkün kılan ücretsiz ortamlar gittikçe daha popüler hale gelmektedir. Bu çalışma yaratıcı kodlama alanındaki güncel araçları ve imkanları tanıtmakta, yaratıcı kodlamanın görsel iletişim tasarımı eğitimindeki yerini ve analitik düşünme yönünden öğrencilere olan katkılarını tartışmaktadır.

___

Ball M. (2019) How to Start Creative Coding, https://www.arts.ac.uk/study-at-ual/short-courses/stories/how-to-start-creative-coding, Erişim:02.06.2021

Bergstrom, I., Lotto, R.B. (2015). Code Bending: A New Creative Coding Practice. Leonardo, 48, 25-31.

Boden M.A., & Edmonds, E.A. (2009). What is Generative Art? Digital Creativity, 20:1-2, 21-46, DOI: 10.1080/14626260902867915

Boden, M. (2016). Skills and the appreciation of computer art. Connection Science, 28, 131- 138.

Boden M. & Edmonds E. A. (2019) From Fingers to Digits: An Artificial Aesthetic. Apple Books.

Donovan A. (2020) Everything You Need to Know About the Artistic World of Creative Coding, https://interestingengineering.com/everything-you-need-to-know-about-the-artistic-world-of-creative-coding, Erişim:01.06.2021

Processing. org, https://processing.org/ Erişim:04.06.2021

Katevassgalerie.com, https://www.katevassgalerie.com/manolo-gamboa-naon, Erişim:12.06.2021

wikipedia.org, https://tr.wikipedia.org/wiki/Processing, Erişim:09.06.2021

p5js.org, https://p5js.org, Erişim:09.06.2021

McCarthy L. Reas C., Fry B (2015). Getting Started with p5.js: Making Interactive Graphics in JavaScript and Processing. Maker Media, Inc.

Reas C.ve Fry B. (2015) Make: Getting Started with Processing: A Hands-On Introduction to Making Interactive Graphics. Maker Media, Inc.

Rodenbroker T. (2021) Creative Coding Manifesto 2021 https://timrodenbroeker.de/creative-coding-manifesto-2021/, Erişim:10.06.2021

Zhai S. (2020) https://javascript.plainenglish.io/all-about-creative-coding-e79268d944e8, Erişim:08.06.2021

___

APA Çakıcıoğlu İlhan, F. (2021). Yaratıcı Kodlamanın Görsel İletişim Tasarımındaki Yeri . STAR Sanat ve Tasarım Araştırmaları Dergisi , 2 (3) , 172-183 .