Menstruasyonun Anaerobik Güce Etkisi

Menstruasyon bayanların over fonksiyonlarındaki gelişmeler sonucu üreme yeteneğinin faaliyete başladığı bir yaşam sürecidir. Üreme fonksiyonunun gerçekleşmediğini gösterir özel bir durumdur. Yapılan çalışmanın amacı bayanlarda menstruasyon döneminde ve normal dönemdeki anaerobik gücün tespit edilerek, karşılaştırılıp iki dönem arasındaki farkı tespit etmek ve dolayısıyla tüm spor kamuoyuna bu konuyla ilgili bilimsel ve sağlıklı sonuçlar sunmaktır. Araştırma Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda okuyan, menstruasyon dönemi ağrısız ve az ağrılı geçen, yaş ortalamaları 19,66 ve vücut ağırlığı ortalamaları 56,33 ve boy ortalamaları 164,6 olan 30 adet bayan öğrenci denek olarak seçilmiştir. Yapılan wingate test sonuçlarında elde edilen anaerobik güç ortalamaları “t” testi ile karşılaştırılmıştır. İki dönem arasında elde edilen parametrelerde farklılık gözlenirken, istatistiki açıdan anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Sonuç olarak menstruasyon ve normal dönemdeki anaerobik güç ölçüm sonuçlarında birbirine yakın değerlere rastlanmıştır ve menstrual dönemde anaerobik performans açısından olumsuz bir bulguya rastlanmamıştır.

Effect of Menstruation on Anaerobic Strenght

Menstruation is life process in which female productivity begin to operate because of developments in the ovary functionings. It is a special instance indicating that the reproduction is not taking place. The objective of this project are to determine and compare the anaerobic stregth in females in the menstruating and non- menstruating periods, to determine the difference between them ,and to inform the general sports community about this issue with scientific and reliable information . The project was undertaken at the School of Phyisical Education and Sport at Selcuk University. Thirty female students were selected as subjects from among those who have their menstruation without or little pain and whose avarege age , weight and height are respectively 19.66 yıs, 56.33 kg, 164.6 cm. The anaerobic stregth averages obtainedin the Wingate test were compares with the ‘t’ test .While differences were obseved between parametres belonging to the two periods, these differences were meaningful from a statistical pointof wiew. As a result, because of the smilar findings in the menstrual and normal periods, no ngative effect on anaerobic strength of the menstrual period has been detected.

Kaynakça

1. Sevim, Y., Antrenman Bilgisi, Gazi Büro Kitapevi, Ankara, 1997

2. Durusoy, F., Genç Kadın ve Spor , Spor Hekimliği Dergisi 16(3).95-99 İzmir, 1981

3. Dibrezzo, R.O., Fort, I., Dynamıc Strength and Work Variatons During Three Stages of The Menstrual Cycle ,Year Book of Sports Medicine 12(3), 30-32, 1990

4. Karacan, S., Bayan Sporcularda Menstruasyon ve Premenstrual Sendromun Bazı Temel Motorik Özelliklere ve Fizyolojik Parametrelere Etkisi, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi , Ankara, 2000

5. Türkmen, K., Egzersiz Yapan Bayanlarda Egzersizin Menstruasyona Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 1994

6. Puertz, S., The Journal of Sports Medicine and Physicial Fitness vol 26,(29 140-143, 1986

7. Güler, F., Hasçelik, Z., Menstrual Dysfunction Rate and Delayed Menarche ın Top Athletes of Team Games , Sport Medicine 4 99- 106, 1993

8. Özdemir, R., Küçükoğlu, S., Bayan Sporcularda Menstruasyonun Sürat ve Dayanıklılığa Etkisi , Spor Bilimleri Dergisi (4) 4-5-6,1993

9. Doolittle, T. T., Engebretson, J., Performence Variations During The Menstrual Cycle ,J Sports Med Phys Fitness 12 54-58, 1972

10. Lind, A. R., Petrofsky, J. S., Isometric Strength and Endurance During The Menstrual Cycle, J. Appl Physiol 35, 1-10, 1976

11. Hıggs, S. L., Robertson. L. A., Cylic Varitions in Perceived Exertion and Physicial Work Capacity in Fameles, Can J A ppt6,191- 196, 1981

12. Özata, N., Bayan Sporcularda Ovulasyonun Performansa Etkisi, Doktora Tezi Marmara Üniversitesi.Sağlık Bilimleri Enstitütüsü.39,1991

13. Wearing. M. P., Yuhoz, M. D., Campell, R., The Effect of Menstrual Cycle on Tessts of Physicial Fitness, J. Sports Med Phys Fitness 12, 38-41, 1972

14. Yaman, H., Kadın ve Spor Kavramına İlişkin Güncel Gelişmeler, Spor ve Tıp Dergisi, İstanbul 10(1-2) 28-29, 2002

Kaynak Göster