Profesyonel Futbolcuların Hazırlık Sezonu Fiziksel ve Fizyolojik Parametrelerinin Tespiti ve Karşılaştırılması

Çalışmanın amacı, 2. Lig B kategorisi takımlarından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (GABBSK) ve 3. lig takımlarından Gaziantep Su Kanalizasyon İşleri Spor Kulübü (GASKİSK) futbolcularının fiziksel ve fizyolojik parametrelerinin hazırlık sezonu öncesi ve sonrası değişimi, takımlar arasındaki farklılıkları tespit ederek karşılaştırmaktır. Çalışmaya iki takımdan toplam 35 futbolcu katılmıştır. Ölçümler hazırlık sezonu öncesi ve sonrası olmak üzere iki kez uygulanmıştır. Hazırlık sezonunun GABBSK takımında vücut ağırlığı, istirahat kalp atım sayısı (İKAS), VY %, Max VO2 ve 50 yard sürat üzerine etkisi olduğu (P0.05). GASKİSK takımında ise vücut ağırlığı, İKAS, pençe kuvveti, VY %, anaerobik güç, Max VO2, 50 yard sürat, FVC ve FEV1 üzerinde etkisi bulunduğu (P0.05). Takımlar arasında hazırlık sezonu öncesi, VY %, pençe kuvveti, anaerobik güç, 50 yard sürat, VC, FVC, FEV1 ve MVV arasındaki fark anlamlı bulunmuş (P

Professional Soccer Player's Pre-Season Physical and Physiological Parameters: Comparison and Determination

The goal of this present study was to compare second division Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sports Clup's (GABBSK) and third division Gaziantep Su Kanalizasyon İşleri Sports Clup's (GASKİSK) soccer players' physical & physiological parameters before & after pre-season and differences between these teams that were in differrent league status by fixation. 35 soccer players from two clups were respondent for this study. The test was applied twice before and after training season. All training season preparations and measurements in province Gaziantep. It was seen that during training season influenced body weight, fest heart beat, percent body fat, Max VO2 and 50 yards sprint (P<0.05), did not influence other parameters (P>0.05) in GABBSK, whereas ıt is determined that body weight influenced rest heart beat, handgrip strength, percent body fat, anaerobic power, Max VO2, 50 yards sprint, FVC and FEV1 (P<0.05), did not influence other parameters (P>0.05) in GASKİSK. Differences between percent body fat, handgrip strength, anaerobic power, 50 yards sprint, VC, FVC, FEV1 and MVV was found significant before pre-season between two teams (P<0.05), however no differences was found in other variables. Body weight and anaerobic power was found significantly different (P<0.05), whereas no differences was determined in other parameters at the end of pre-season between two teams. While it was being gained same values when respectively soccer players' fixation of physical & physiological and defferent league status, were noticed, especially aerobic & anaerobic findings were lower than values at elit levels. It could be concluded that it was obvious to increase these two parameter values among football soccers.

Kaynakça

1. Kartal, R., Günay, M., “Sezon Öncesi Yapılan Hazırlık Antrenmanlarının Futbolcuların Bazı Fizyolojik Parametrelerine Etkisi”,Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 5(3), 24-31, 1994.

2. Başer, E., Futbolda Psikoloji ve Başarı, Sporsal Kuram Dizisi 4, 2. baskı, Ankara, 1996.

3. Ekblom, B., The physiology of football. Football Medicine. Ed. by Ekstrand J, Karlsson J, Hodson A., 139-161, 2003.

4. Lobnes JH, Garrett WE. Soccer. Sports Medicine, 2. ed. By Reider B., W.B. Saunders company, Philadelphia, 1996.

5. Günay, M., Yüce, A.İ., Futbol Antrenmanının Bilimsel Temelleri, Seren Matbaacılık, Ankara, 1996.

6. Bompa, T.O., Antrenman Kuramı ve Yöntemi. Çeviri: İ Keskin, AB Tuner, Bağırgan Yayımevi, Ankara, 1998.

7. Akgün, N., Egzersiz Fizyolojisi, 1. Cilt, 4. Baskı, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 1992.

8. Tamer, K., Sporda Fiziksel-Fizyolojik Performansın Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi, Bağırgan Yayımevi, Ankara, 2000.

9. Ünal, M., Kayserilioğlu, A., Kaşıkçıoğlu, E., Yıldız, S., Bekar, Ö., Yılmaz, P. ve ark., “16-38 Yaş Grubu Profesyonel Bayan ve Erkek Futbolcuların Metabolik ve Efor Testleri Sonuçlarının Karşılaştırılması”, Spor ve Tıp, (9-10),36-41, 2001.

10. İşleyen, Ç., Karmızrak, S.O., Turgay, F., Acarbay, Ş., Erdinç, T., Elmacı, S. ve ark., Profesyonel Futbolcuların Anaerobik Eşik Değerlerinin Laktik Asit Ölçümleri ile Saptanması, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri II. Ulusal Kongresi Bildirileri (20-22 Kasım 1992), 278-281, Ankara, 1992.

11. Zorba, E., Ziyagil, M.A., Cihan, H., “Profesyonel Ligdeki Futbol Takımlarının Anaerobik Güç ve Toparlanma Sürelerinin Karşılaştırılması”, Marmara Üniversitesi Dinamik Spor Bilimleri Dergisi, 1(1), 19-28, 1999.

12. Filaire, E., Bernain, X., Sagnol, M. and Lac, G., “Preliminary Results on Mood State, Salivary Testosterone: Cortisol Ratio and Team Performance in a Professional Soccer Team”, Eur J Appl Physiol, 86, 179-184, 2001.

13. Al-Hazzaa, H.M., Almuzaini, K.S., Al-Refaee, S.A., Sulaiman, M.A., Dafterdar, M.Y., Al-Ghamedi, A. et al., ”Aerobic and Anaerobic Power Characteristics of Saudi Elite Soccer Players”, The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 41(1), 54-61, 2001.

14. Gümüşdağ, H., Measurement and Evaluation of Physiological Components of Professional Soccer Players of MKE Ankaragücü, Petrolofisi and ŞekerSpor Soccer Teams, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 1994.

15. Eniseler, N., Durusoy, F., Futbolcu ve Spor Yapmayan Genç Erkeklerde Vücut Yağ Oranı ile Aerobik Kapasite ilişkisi, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri II. Ulusal Kongresi Bildirileri (20-22 Kasım 1992), 254-257, Ankara, 1992.

16. Avluk, A.İ., Futbolda Hazırlık Sezonu Antrenmanlarının Oyuncuların Kondisyonel Özelliklerine ve Vücut Yapısı Öğelerine Etkisi,Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana,1995.

17. Yaman, M., Coşkuntürk, O.S., Sportif Performansın Sınırları, Ankara, 1992.

18. Dündar, U., Sayın, M., Yazıcı, M., Candan, N. ve Hasırcı, S., “Sedanter Erkeklere Uygulanan 8 aylık Egzersiz Programının Fizyolojik-Kondisyonel Parametrelere Etkisi”, Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2(1), 22-30, 1996.

19. Polat, C., Çeliksoy, A. ve Aydın, G., Kalp-Solunum Sistemi Dayanıklılığı ve Yüklenme Fayda Alanı, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri 1. Kongresi Bildiriler (26-27 Mayıs 2000), 165-171, Ankara, 2000.

20. Günay, M., Egzersiz Fizyolojisi, Bağırgan Yayımevi, Ankara, 1998.

21. Ergen, E., Egzersiz Yapan Çocuklarda Akciğer Volüm Değişiklikleri, Spor Hekimliği Dergisi, 18, 131-141, 1983.

22. Ocak, Y., Elazığspor Profesyonel Futbol Takımı Futbolcularının Seçilen Fizyolojik Özelliklerinin Ölçümü ve Farklı Seviyedeki Takımlarla Mukayesesi, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Elazığ, 1996.

23. Ünal, M., Şahinkaya, T., Namaraslı, D., Metabolic And Maximal Exercise Test Results Of Turkish Professional Soccer Players -A Comparison Of The Seasons 1990-1991 And 2002-2003, The 10th International Council for Health, Physical Education,Recreation, Sport, and Dance (ICHPER·SD) & The tssa 8th ınternatıonal sports scıence congress Europe Congress (November 17-20) Abstract Book, pp 58, Antalya, 2004.

24. Açıkada, C., Özkara, A., Hazır, T., Aşçı, A., Turnagöl, H., Tınazcı, C. ve ark., “Bir Futbol Takımında Sezon Öncesi Hazırlık Antrenmanlarının Bir Kısım Kuvvet ve Dayanıklılık Özellikleri Üzerine Etkisi”, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 7(1), 24- 32, 1996.

25. Rico-Sans, J., “Body Composition and Nutritional Assessments in Soccer”, International Journal of Sports Nutrition, 8, 113-123,1998.

26. Wittich, A., Mautalen, C.A., Oliveri, M.B., Bagur, A., Somoza, F. and Rotemberg, E., “Professional Football (Soccer) Players Have a Markedly Greater Skeletal Mineral Content, Density and Size Than Age and BMI Matched Controls”, Calcif Tissue Int, 63, 112- 117, 1998.

27. Kartal, R., Futbolda Sezon Öncesi Yapılan Hazırlık Antrenmanlarının Bazı Fizyolojik Parametrelere Etkisi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 1991.

28. Gençay, Ö., Hazırlık Döneminde Profesyonel Futbolcuların Atletik Performansının Değerlendirilmesi, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek İrtifa ve Spor Bilimleri Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri, 1995.

29. Günay, M., Sevim, Y., Savaş, S. ve Erol, A.E., “Pliometrik Çalışmaların Sporcularda Vücut Yapısı ve Sıçrama Özelliklerine etkisi”, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 6(3), 38-45, 1994.

30. Yamaner, F., The Analysis of The Physiological Characteristics of The Galatasaray Professional Soccer Team Players and The Other Countries Elite Professional Soccer Team Players, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 1990.

31. Ramadan, J., Byrd, R., “Physical Characteristics of Elite Soccer Platers”, J. Sports Med., 27, 424-428, 1987.

32. Verma, S.K., Mohindroo, S.R. and Kansal, D.K., “The Maximal Anaerobic Power of Different Categories of Players”, J. Sports Med., 19, 55-72, 1979.

33. Eniseler, N., Çamlıyer, H. ve Göde, O., “Çeşitli Lig Seviyelerine ve Bu Liglerde Futbol Oynayan Oyuncuların Oynadıkları Mevkilere Göre 30 m Mesafe İçindeki Sprint Derecelerinin Karşılaştırılması”, Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2(1), 38-47, 1996.

34. Kaplan, T., Fizyolojik ve Fiziksel Parametrelerin Futbol Takımlarında Başarıya Etkisi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 1997.

35. Hacıcaferoğlu, B., 2. Lig 5. Grupta Mücadele Eden Malatyaspor Diyarbakırspor ve Siirt Köy Hizmetleri Spor Futbol Takımlarında Oynayan Futbolcuların Fizyolojik Özelliklerinin Analizi ve Mukayesesi, İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Malatya, 1996.

36. Helgerud, J., Engen, L.C., Wisloff, U. and Hoff, J., “Aerobic Endurance Training İmproves Soccer Performance”, Medicine and Science in Sports and Exercise, 33(11), 1925-1931, 2001.

37. Resina, A., Gatteschi, L., Rubenni, M.G., Giamberardino, M.A. and Imreh, F.,”Comparision of Some Serum Copper Parameters in Trained Professional Soccer Players and Control Subjects”, The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 31, 413-416, 1991.

38. Duvillard, S.P., LeMura, L.M., Bacharach, D.W. and Di Vico, P., “Determination of Lactate Threshold by Respiratory Gas Exchange Measures and Blood Lactate Levels During İncremental Load Work”, Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics, 16(5), 312-318, 1993.

39. Bozkurt, S., Hazar, F., Üst Seviye (Elit) Genç Futbolcularda Aerobik Dayanıklılık ve Fiziksel Özellikleri, The 10th International Council for Health, Physical Education, Recreation, Sport, and Dance (ICHPER·SD) & The tssa 8th ınternatıonal sports scıence congress Europe Congress (November 17-20) Abstract Book, s: 122, Antalya, 2004.

40. Kayatekin, M., Şemin, İ., Oktay, G., Selamoğlu, S., Çeçen, A., Tugay, F. ve ark., “Bir Profesyonel İkinci Lig Futbol Takımının Sezon Öncesi İndirekt Maksimum VO2 Değerleri ile Demir Metabolizmasına İlişkin Bazı Hematolojik Parametreler Arasındaki İlişkinin Araştırılması”, Spor Hekimliği Dergisi, 28, 69-76, 1993.

41. Kaplan, T., Tamer, K. ve Kartal, R., Maksimal Oksijen Tüketiminin Futbolda Başarıya Etkisi, 1. Futbol ve Bilim Kongresi Bildirileri (30 Mayıs-1 Haziran 1996), 44, İzmir, 1996.

42. Koç, H., Günay, M., Sekiz Haftalık Genel Sürat Antrenman Programının Hentbolcüler de Vücut Yağ Yüzdesi, Solunum Fonksiyonları ve Kan Basıncına Etkisi, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri 1. Kongresi Bildiriler (26-27 Mayıs 2000), 94-100,Ankara, 2000.

43. Tamer, K., “Çeşitli Koşu Programlarının Aerobik-Anaerobik Güç ve Akciğer Fonksiyonlarına Etkileri ile İlişki Düzeylerinin Belirlenmesi”, Ege Üniversitesi Performans Dergisi, 1(3), 147-154, 1995.

44. Chin, M.K., Lo, Y.S., Li, C.T. and So, C.H., “Physiological Prifiles of Hong Kong Elite Soccer Players”, British Journal of Sports Medicine, 26(4), 262-266, 1992.

45. Heipertz, W., Spor Hekimliği, Çeviren: Mehmet İ. Arman, Arkadaş Tıp Kitapları, İstanbul, 1985.

46. Gökbel, H., Okudan, N., “Egzersize Kan Laktat Cevabını Etkileyen Faktörler”, Genel Tıp Dergisi, 10(3), 135-143, 2000.

47. Spengler, C.M., Roos, M., Laube, S.M., Boutellier, U., “Decreased Exercise Blood Lactate Concentrations after Respiratory Endurance Training in Humans”, Eur J Appl Physiol, 79, 299-305, 1999.

Kaynak Göster