Öğretmen Adaylarının Mesleki Yeterlilik Duygusu

Bu çalışma Türkiyedeki bir grup öğretmen adayının kendilerini bu meslekte ne kadar yeterli bulduklarının tespiti için yapılmıştır.Ayrıca bu çalışmada cinsiyet, öğretmenlik kademesi ve sınıflara göre yeterliliğin farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır. Araştırmada Tschannen- Moran ve Woolfolk-Hoy tarafından geliştirilen Öğretmen Yeterlilik Duygusu (Teacher Sense of Effıcacy) anketi Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ve Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulunda okuyan 1145 birinci ve son sınıf öğretmen adayı tarafından doldurulmuştur. Araştırmanın sonuçlarına göre, öğretmen adaylarının yeterlilik ortalaması 7.118 dir. Yeterlilik duygusunun cinsiyete göre farklı olduğu, bayanların erkeklerden daha fazla kendilerini yeterli gördükleri belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının sınıf ve öğretmenlik kademe tercihine göre ise bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir.

Kaynakça

1. Bandura, A., (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84, 191-215.

2. Rotter, J.B., (1966). Generalized Expectancies for Internal versus External Control of Reinforcement. Psychological Monographs,80, 1-28.

3. Bandura, A., (1986). Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

4. Bandura, A., (1997). Self efficacy: The exercise of control. New York: W. H.Freeman.

5. Ashton, P.T. & Webb, R.B. (1986). Making a difference: Teachers’ sense of efficacy and student achievement. New York: Longman

6. Eccles, J., (1986). Gender roles and women’s achievement. Educational Researcher, 3, 15-19.

7. Anderson, R., Greene, M., Loewen, P., (1988). Relationships among teachers’ and students’ thinking skills, sense of efficacy, and student achievement. Alberta Journal of Educational Research, 34 (2), 148-165.

8. Tschannen-Moran, M., Woolfolk-Hoy, A., Hoy, W.K., (1998). Teacher efficacy: its meaning and measure. Review of Educational Research, 68 (2), 220-248

9. Lin, H., Gorrell, J., (1998). Pre-service teachers’ efficacy beliefs in Taiwan. Journal of Research and Development in Education.32, 17-25

10. Soodak, L.C., Podell, D.M., (1996). Teacher efficacy: toward the understanding of a multi faced construct. Teaching and Teacher Education, 12(4), 401-411

11. Housego, B., (1992). Monitoring student teachers’ feelings in a new elementary teacher education program. Journal of Education for Teaching. 18, 259-272

12. Coladarci, T. (1992). Teachers’ sense of efficacy and commitment to teaching. Journal of Experimental Education, 60, 323-337.

13. Kalaian, I.A., Freeman, D.J., (1994). Gender differences in self-confidence and educational beliefs among secondary teacher candidates. Teaching and Teacher Education, 10(6), 647-658.

14. Tschannen-Moran, M., Woolfolk-Hoy, A., (2001). Teacher efficacy: Capturing an elusive concept. Teaching and Teacher Education, 17, 783

15. Evans, E. D., Tribble, M., (1986). Perceived teaching problems, self-efficacy, and commitment to teaching among pre-service teachers. Journal of Educational Research. 80(2), 81-85.

Kaynak Göster