FUTBOLDA PUAN VE ELEME USULÜNE GÖRE OYNANAN KARŞILAŞMALARDA EV SAHİBİ OLMAK BİR AVANTAJ MIDIR? :2018-2019 ŞAMPİYONLAR LİGİ ANALİZİ

Futbolda ev sahibi olmak önemli bir avantajdır, bu avantajın lig usulüne ve elemeli olarak oynanan karşılaşmalarda ise oyun anlayışı ve sonuca gitme noktasında farklılık gösterip göstermediği araştırma konusudur. Bu noktada çalışmanın amacı 2018-19 Şampiyonlar Liginde takımlarının ev sahibi olma avantajlarını hangi oranda kullanabildiklerinin farklı kriterler üzerinden incelenmesidir. Çalışmanın örneklem grubunu 2018-19 sezonunda oynanan 124 müsabaka oluşturmaktadır. Oynanan müsabakalara ait görüntüler UEFA resmi sitesinden elde edilirken, ayrıca Şampiyonlar ligine ait maç analizlerini açık erişimde sunan Soccer-Stats sitesinden de faydalanılmıştır. Müsabakalara ait veriler iki uzman eşliğinde belirlenen kriterlere göre gruplara ayrıştırılmıştır. Gruplandırmada ev sahibi takımların ve deplasman takımlarının kazandığı, berabere kaldığı ve kaybettiği maçlar, kazandıkları toplam puan, maçın bölümlerinde kazandıkları gol dağılımları üzerinden yapılmıştır. Elde edilen verilere ait yüzde (%) ve frekans (f) dağılımları verilmiştir. Elde edilen bilgilere göre grup aşamasında ev sahibi takımlar toplam puanın %54,17 sini kazanırken, deplasman takımları toplam puanın sadece %37,30 ünü kazanabilmiştir. Elemeli olarak oynanan karşılaşmalarda ise ev sahibi takımlar toplamda maçların %46,42 sini kazanırken, deplasman takımları %42,85 ini kazanmışlardır. Maçların %10,73 ü ise beraberlikle sonuçlanmıştır. Sonuç olarak, grup aşamasında ev sahibi olma avantajı önemli derecede etkili olurken, elemeli olarak oynanan müsabakalarda ev sahibi olmanın sonuçlar üzerinde belirgin bir etkisinin olmadığı görülmektedir. Özellikle turnuva şeklinde puan ve eleme olarak iki aşamalı oynanan turnuvalarda takımların uyguladığı stratejilerin teknik ve taktik yönden analizinin yapılması maçların kazanılması açısından önem arz etmektedir.

IS IT THE ADVANTAGE TO BE THE HOST IN COMPETITIONS PLAYED IN SOCCER ACCORDING TO THE SCORE AND ELIMINATION PROCEDURE? :2018-2019 CHAMPIONS LEAGUE ANALYSIS

It is an important advantage to be home in football, it is the subject of research whether this advantage differs in terms of league approach and outcome in league-style and elimination matches. the aim of the study is to examine the extent to which the teams can take advantage of the hosts in the 2018-19 Champions League through different criteria. The sample group of the study consists of 124 competitions played at UEFA Champions Leauge in 2018-19 season. The images of the competitions played are obtained from the official UEFA website, Soccer Stats also provides open access to the Champions League match analysis. Match data of the competitions played obtained from the official website of UEFA and the broadcaster. The data of the competitions were divided into groups according to the criteria determined by two experts. Grouping home teams and away teams won, draw and lost matches, total points of won, the distribution of goals in the parts of the match was made. Percent (%) and frequency (f) distributions of the obtained data are given. According to the information obtained in the group stage, the host teams gained %54,17 of the total score, away teams only gained %37,30 of the total score. In elimination matches home teams won %46,42 of all matches, while away teams won %42,85. %10,73 of the matches resulted in draw. As a result, the advantage of being a host in the group stage was significantly effective, it is seen that being a host does not have a significant effect on the results in the competitions played elemination games. Especially in tournaments in the form of two-stage tournaments as points and elemination the technical and tactical analysis of the strategies applied by the teams is important for winning the matches.

Kaynakça

Allen, M. S., Jones M. V. (2014). The home advantage over the first 20 seasons of The English Premier League: effects of shirt colour, team ability and time trends. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 12(1), 10-18.

Armatas, V., Pollard R. (2014). Home advantage in Greek football. European Journal of Sport Science, 14(2), 116-122.

Boyko, R. H., Boyko A. R., Boyko M. G. (2007). Referee bias contributes to home advantage in English Premiership Football. Journal of Sports Sciences, 25(11), 1185-1194.

Ferreira, A. (2013). From game momentum to criticality of game situations. In T. McGary, P. O’Donoghue, J. Sampaio (Ed.). Routledge Handbook of Sports Performance Analysis, 270–282. New York, USA: Routledge.

García, M. S., Aguilar, O. G., Marques, P. S., Tobío, G. T., Romero J. F. (2013). Calculating home advantage in the first decade of The 21th Century UEFA Soccer Leagues. Journal of Human Kinetics, (38), 141-150.

Goumas, C. (2014). Home advantage in Australian soccer. Journal of Science and Medicine in Sport, 17, 119-12.

Göral, K. (2015). Türkiye Futbol Süper Liginde ev sahibi olma avantajı. Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi, 5(14), 72-82.

Gürkan, O., Göral, K., Saygın Ö. (2017). Profesyonel futbolda ev sahibi olma avantajı: Türkiye 1. ligin analizi. International Journal of Human Science, 5(14-4), 3293-3299.

Işıkdemir, E. (2016). FIFA-2014 Dünya kupasında (Brezilya) oynanan futbol müsabakalarının görüntü analizi yöntemiyle teknik ve taktik açıdan incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Muğla.

İmamoğlu, O., Çebi, M., Kılçıgil E. (2007). 2006 dünya kupasındaki atılan gollerin teknik ve taktik kriterlere göre analizi, Spor-Metre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 5(4), 157-165.

Lago-Peñas, C., Gómez-Ruano, M., Megías-Navarro, D., Pollard R. (2016). Home advantage in football: Examining the effect of scoring first on game outcome in the five major european leagues. International Journal of Performance Analysis in Sport, 16(2), 411-421.

Leite, W. S. S. 2017). Home advantage: comparison between the major european football leagues. Athens Journal of Sports, 4(1), 65-74.

Leite, W. S. S. (2013). Analysis of goals in soccer world cups and the determination of the critical phase of the game. Physical Education and Sport, 11(3), 247 – 253.

Molinuevo, J. S., Bermejo J. P. (2012). The Effect of Scoring First and Home Advantage in Professional Spanish Football and Indoor Soccer Leagues. Revista de Psicologia del Deporte, (21), 301-308.

Njororai, W. (2014). Timing of Goals Scored in Selected European and South American Soccer Leagues, FIFA and UEFA Tournaments and The Critical Phases of A Game. International Journal of Sports Science, 4(6A), 56- 64.

Pollard, R. (2006). Worldwide regional variations in home advantage in association football. Journal of Sports Sciences, 24(3), 231-240.

Pollard, R., Gomez, MA. (2009). Home advantage in football in south-west europe: Long-Term Trends, Regional Variation, and Team Differences. European Journal of Sport Science, 9(6), 341-352.

Pollard, R., Silva C., Medeiros C. (2008). Home advantage in football in brazil: Differences between teams and the effects of distance travelled. Brazilian Journal of Soccer Science, 1(1), 3-10.

Pratas, J. M., Volossovitch, A., Carita AI. (2016). The effect of performance ındicators on the time the first goal is scored in football matches. International Journal of Performance Analysis in Sport, (16), 347-354.

Seçkin, A. (2006). Home advantage in association football: Evidence from Turkish Super League. ECOMOD Conference in Hong Kong, (ss:28-30)

Seçkin, A., Pollard, R. (2008). Home advantage in turkish professional soccer. Perceptual and Motor Skills, (107), 51-54.

Smith, DR., Anthony, C., Serzan, J., Lambert, D. (2000). Travel and the home advantage in professional sports. Sociology of Sport Journal, (17), 364-385.

Tenga, A. (2012). First goal and home advantage at different levels of play in professional soccer. World Congress of Performance Analysis of Sport IX, London & New York: Routledge Taylor & Francis Group, Editors: D. Peters, P. G. O’Donoghue, (s:47-51).

Kaynak Göster