The Correct Use of Images with Child Protection in Sport

The aim of this research is to produce a study that will guide sports clubs and organizations to use photos and videos without harming and abuse children and to prepare regulations for the correct usage of images in child sports. In this study, document analysis technique from the qualitative research methods was used. For this purpose, the relevant regulations and practices of major national and international sports organizations which has implementation about child safeguarding in sports were examined in terms of general situation, basic principles, risks and measures in the usage of photography and video. Regulations on correct usage of photography and video of 16 different sports organizations from England, Ireland, the United States of America, Australia and New Zealand were included. The obtained data were analyzed using descriptive analysis method. The findings show that in the use of photography and video policies implemented by national and international sports organizations, precautions are taken to ensure that permission is sought from parents to use children's images, that personal information of children is not included in image sharing, and that inappropriate angles in photographs and video shoots are avoided. Finally, these policies ban the recording of images in locker rooms, health rooms etc. and it is forbidden to enter these areas with phones etc. that can record images. 

Sporda Çocuk Koruma Kapsamında Görüntülerin Doğru Kullanımı

Bu araştırmanın amacı, spor kulüp ve organizasyonlarının çocuklara zarar vermeden ve istismar etmeden fotoğraf ve video kullanmalarına rehberlik edecek bir çalışma üretmek ve çocuk sporlarında görsellerin doğru kullanımına yönelik düzenlemeler hazırlamaktır. Nitel araştırma yöntemlerinden belge analizi tekniğinin kullanıldığı çalışmada İngiltere, İrlanda, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan 16 farklı spor organizasyonunun sporda çocuk koruma ile ilgili yönetmelik ve uygulamaları, fotoğraf ve video kullanımında genel durum, temel ilkeler, riskler ve önlemler açısından incelenmiştir. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular, ulusal ve uluslararası spor örgütleri tarafından uygulanan fotoğraf ve video politikalarında, çocukların resimlerinin kullanılması için ebeveynlerden izin alınması, görüntü paylaşımlarında çocukların kişisel bilgilerine yer verilmemesi ve fotoğraflarda ve video çekimlerinde uygunsuz açılardan kaçınılması yer almaktadır. Ayrıca bu politikalar soyunma odaları, sağlık odaları gibi yerlerde görüntü kaydı yapılmasını ve bu alanlara telefon gibi görüntü kaydedebilen araçlarla giriş yapılmasını yasaklamaktadır.

Kaynakça

Arsenal Football Club (2014). Safeguarding children and young people policy & procedures. https://www.arsenal.com/sites/default/files/documents/Safeguarding_Children_and_Young_1.pdf, Date of access:12.02.2019.

Aslan, A. & Doğan, Ö. B. (2017). Çevrimiçi şiddet: bir siber zorbalık alanı olarak “potinss” örneği (Online violence: The case of “potinss” as a cyber-bullying space). Marmara İletişim Dergisi, 27, 95-119. DOI: 10.17829/midr.20172729524.

Australian Sports Commission (2019). Guidelines on the use of images of children. http://websites.sportstg.com/get_file.cgi?id=2409780, Date of access:15.02.2019.

Baker, E. Ö. & Kavşut, F. (2007). Akran zorbalığının yeni yüzü: siber zorbalık (Cyber bullying: a new face of peer bullying). Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 27, 31-42.

Basketball Ireland (2013). Basketball Ireland code of ethics for children’s sport. https://www.dlbb.ie/Documents/pdfs/basketball-ireland-code-of-ethics-for-childrens-sport.pdf, Date of access:12.12.2019.

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (The United Nations Convention on the Rights of the Child) (1990). https://www.unicefturk.org/public/uploads/files/UNICEF_CocukHaklarinaDairSozlesme.pdf, Date of access:12.02.2019. Boocock, S. (2002). The child protection in sport unit. Journal of Sexual Aggression, 8(2), 99-106. https://doi.org/10.1080/13552600208413342.

Bostancı, N., Albayrak, B., Bakoğlu, İ. & Çoban, Ş. (2006). Üniversite öğrencilerinde çocukluk çağı travmalarının depresif belirtileri üzerine etkisi (The effects of childhood traumas on depressive symptoms in university students) New Symposium Journal, 44(2), 189- 95

Brackenridge, C. & Fasting, K. (2005). The grooming process in sport: Narratives of sexual harassment and abuse. Auto/Biography, 13(1), 33-52.

Brackenridge, C. H., Kay, T. & Rhind, D. (2012). Sport, children's rights and violence prevention: A source book on global issues and local programmes. London: Brunel University Press.

Brackenridge, C. H. & Rhind, D. (2014). Child protection in sport: reflections on thirty years of science and activism. Social Sciences, 3(3), 326-340. https://doi.org/10.3390/socsci3030326.

Brackenridge, C. H. & Telfer, H. (2010). Child protection and sports development. B. Houlihan and M. Green (Ed.), In Routledge Handbook of Sports Development (pp. 467-479). London: Routledge.

British Gymnastics (2009). Safeguarding & protecting children policy. http://www.bginsurance.org/Portals/0/Documents/Safeguarding%20and%20Protecting%20Children%20Policy-2009.pdf, Date of access:12.12.2019.

Bükre, Ç., Özlem, S. & Deniz, Ç. (2017): Adı: Meraklı, soyadı: Çocuk, durum: Çevrimiçi, sonuç: Grooming, internette çocuk istismarı (Curious, surname: child, situation: online, conclusion: grooming, online child abuse). Journal of Current Pediatrics/Guncel Pediatri, 15(3), 87-97.

Chase, E. & Statham, J. (2005). Commercial and sexual exploitation of children and young people in the UK-A review. Child Abuse Review, 14, 4-25. https://doi.org/10.1002/car.881.

Chelsea Football Club (2016). Safeguarding children policy& proedures. https://prod-content cdn.chelseafc.com/content/dam/documents/Misc/Chelsea%20FC%20 %20Safeguarding%20Children%20Policy.pdf, Date of access:12.02.2019.

Child Protection in Sport Unit (CPSU) (2017). Photography. https://thecpsu.org.uk/help-advice/topics/photography/, Date of access:15.02.2019.

City Football (2015): Group safeguarding policy and mandatory guidance. https://www.melbournecityfc.com.au/sites/mcy/files/2018-07/Group%20Safeguarding%20Policy%20%281%29.pdf , Date of access:16.12.2019.

Dombrowski, S. C., Gischlar, K. L. & Durst, T. (2007). Safeguarding young people from cyber pornography and cyber sexual predation: A major dilemma of the Internet. Child Abuse Review, 16(3), 153-170. https://doi.org/10.1002/car.939.

England Football Association (2019). Celebrating football through photographs and video. http://www.thefa.com/football-rules-governance/safeguarding/best-practice-downloads, Date of access:15.02.2019.

England Table Tennis (2017). Photographyand use of cameras/videos ıncluding mobile phones guidelines. https://tabletennisengland.co.uk/wp-content/uploads/2016/02/photography-guidelines-january-issue-two.pdf, Date of access: 15.02.2019.

European Union (2018). Recommendation of the committee of ministers to member states on guidelines to respect, protect and fulfil the rights of the child in the digital environment. https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016808b79f7, Date of access: 15.02.2019.

Farstad, S. (2007). Protecting children’s rights in sport: the use of minimum age. Human Rights Law Commentary, 3, 1-20.

FIBA Oceania (2014). FIBA Oceania child protection policy. http://websites.sportstg.com/get_file.cgi?id=3091976, Date of access:15.02.2019.

General Data Protection Regulation (2016). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679, Date of access:17.02.2020.

Gönültaş, B. M. (2013). Çocuğa yönelik cinsel şiddet olaylarında olay kurgusunda ve şüpheli ifadelerindeki ortak özelliklerin incelenmesi (The examination of common features of suspects' expressions and the construction of sexual violence cases against children). Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, İstanbul.

Gönültaş, B. M. (2016): Cinsel istismarcıların çocuklara yaklaşım metot ve teknikleri (Modus operandi of sexual abusers and their grooming techniques). Zeitschrift für die Welt der Türken, 8(1), 289-305.

Gymnastıcs Victoria (2015). Photographic and filming policy. http://gymnastics.org.au/images/vic/About%20Us/Policies/15XX_Photographic%20Policy%202015_01.pdf, Date of access:15.02.2019.

Halıcı, A., Parasız, Ö. & Şahin, M. Y. (2019). Sporda çocuk istismarı türlerinin sınıflandırılması (Classification of child abuse types in sports). 3. Akademik Spor Araştırmaları Kongresi (300-310), Batum.

Hockey Australia (2015). Hockey Australia limited (ha) member protection policy. http://membership.hockeyvictoria.org.au/wp content/uploads/2019/10/2015-Hockey-Australia-Member-Protection-Policy-V9-FINAL.pdf, Date of access:10.12.2019.

Kalender, M. K., Keser, H. & Tugun, V. (2019). Ortaokul ve lise öğrencilerinin siber zorbalık görüşleri, deneyimleri ve müdahale davranışları (Middle and high school students' opinions, experiences and responses regarding to cyberbullying). Eğitim ve Bilim, 44, 183-200. http://dx.doi.org/10.15390/EB.2019.7820.

Lang, M. & Hartill, M. (2015). Safeguarding, child protection and abuse in sport: international perspecives in research, policy and practice. New York: Routledge.

Lilley, C. M. (2016). The role of technology in managing people who have been convicted of internet child abuse image offences. Child Abuse Review, 25(5), 386-398. https://doi.org/10.1002/car.2444.

MacAuley, D. (1996). Child abuse in sport. British Journal of Sports Medicine, 30(4), 275-276. Doi: 10.1136/bjsm.30.4.275-a.

Mountjoy, M., Brackenridge, C., Arrington, M., Blauwet, C., Carska-Sheppard, A., Fasting, K. & Starr, K. (2016). International Olympic Committee consensus statement: Harassment and abuse (non-accidental violence) in sport. British Journal of Sports Medicine, 50(17), 1019-1029. Doi:10.1136/bjsports-2016-096121.

NCH ve TESCO Mobile (2005): Putting u in the picture mobile bullying survey 2005. https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaContenidos03SubSec/mobile_bullying_report.pdf, Date of access:15.12.2019.

New Zealand Volleyball (2018). Child protection policy. https://www.volleyballnz.org.nz/media/attachments/2018/09/03/vnz-child-protection-policy-2018-1-2.pdf

NSPCC (2019): Over 5,000 online grooming offences recorded in 18 months Date of access:10.12.2019 https://www.nspcc.org.uk/what-we-do/news-opinion/over-5000-grooming-offences-recorded-18-months/, Date of access: 08.12.2019.

NSPCC. What is grooming? https://www.nspcc.org.uk/what-we-do/news-opinion/over-5000-grooming-offences-recorded-18-months/, Date of access:17.12.2019.

Parasız, Ö., Şahin, M. Y. & Çelik, A. (2015). Sporda çocuk koruma programı uygulamaları: İngiltere örneği (Child protection program implementations in sport management). International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS) 3, 2148-1148. Doi : 10.14486/IJSCS329.

Parent, S. & Demers, G. (2011). Sexual abuse in sport: a model to prevent and protect athletes. Child Abuse Review, 20(2), 120-133. https://doi.org/10.1002/car.1135.

Rhind, D., McDermott, J., Lambert, E. & Koleva, I. (2015). A review of safeguarding cases in sport. Child Abuse Review, 24(6), 418-426. https://doi.org/10.1002/car.2306.

Swim Ireland (2016). Filming and photography policy. http://www.swimireland.ie/files/documents/Filming-and-Photography-Policy-April-2016.pdf, Date of access: 15.02.2019.

United Kingdom Athletics (2009). Guidelınes for the use of photographic & video ımages of children/young people under the age of 18. https://www.uka.org.uk/governance/policies/use-of-photographic-video-images-of-children-young-people-under-the-age-of-18/, Date of access:15.02.2019.

USA Gymnastics (2017). USA gymnastics safe sport policy. https://usagym.org/PDFs/safesport/policy.pdf, Date of access:10.12.2019.

USA Swimming (2019). Model photography polıcies. https://www.usaswimming.org/docs/default-source/safe-sportdocuments/club-toolkit/1.-policies-and-guidelines/model-policy_photography.pdf, Date of access:15.02.2019.

Weare (2019). The Global state of digital ın October 2019. https://wearesocial.com/blog/2019/10/the-global-state-of-digital-in-october-2019. Date of access:13.12.2019.

Wurtele, S. K. & Kenny, M. C. (2016). Technology-Related sexual solicitation of adolescents: a review of prevention efforts. Child Abuse Review, 25, 332-344. https://doi.org/10.1002/car.2445.

Kaynak Göster

Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi
  • ISSN: 2548-0723
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2016

15850

Sayıdaki Diğer Makaleler

Sports Fans' Behavior on Twitter: A Big Data Analysis of Sentiments in the 2018 World Cup Final

Ahmet ATALAY

An Empirical Investigation of the Relationships between Motivation and Athlete Performance Mediated by Self-Talk: Evidence from Combat Sports

Erkan BİNGÖL, Süleyman Murat YILDIZ

Investigation of Secondary School Students’ Metaphorical Perceptions for Physical Education Teachers

Büşra CİRİT, Sebiha GÖLÜNÜK BAŞPINAR

Dış Mekân Spor Aletlerinin Fiziksel Aktivite, Sağlık ve Ergonomik Açıdan Değerlendirilmesi

Nasuh Evrim ACAR, Latif AYDOS

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Hedef Bağlılığı Düzeylerinin İncelenmesi

Mesut SÜLEYMANOĞULLARI, Abdulvahit DOĞAR, Gökhan BAYRAKTAR

The Effect of Internal Marketing Implementations on the Organizational Citizenship Behaviors of Youth and Sports Directorate Employees

Mehdi DUYAN

Genç Yetişkin Erkeklerde Sporun ve Farklı Spor Dallarının Postür ve Denge Üzerine Etkisi: Duyusal Yeniden Ağırlıklandırma ve Spor İlişkisi

Hediye KANTEKİN, Serkan ÖZGÜR, TUNCAY VAROL

Güçlü ve Zayıf Yönleri ile Espor: Yönetici ve Akademisyen Bakış Açısına Dayalı Nitel Bir Çalışma

Tunahan ASLAN, DİLŞAD ÇOKNAZ

İş Tatmini ve Sanal Kaytarma Davranışının Örgütsel Yabancılaşma Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Fatih ALTINIŞIK, Zeynep ONAĞ

Uluslararası Spor Organizasyonlarında Gönüllü Motivasyonu ile Serbest Zaman Doyum Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Batuhan ER, Pınar GÜZEL