TÜKETİMDE HAZ VE KİMLİK: KÜLTÜR ENDÜSTRİSİNİN, YENİ TÜKETİM KÜLTÜRÜNE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR TARTIŞMA

Öz Yirminci yüzyılın ikinci yarısında, kapitalizmin dönüşümünün ardından meydana gelen küreselleşme olgusu, ekonomik, siyasal, ideolojik ve kültürel alanlarda geniş etkilere sahiptir. Dünya kültürünün, giderek artan oranda birbirine benzediğini varsayan küreselleşme süreci, öyle ki; küreselleşme kuramcılarına göre, dünya kültürlerinin türdeşleşmesini sağlamaktadır ( Welsch 1999). Sonuç olarak, küreselleşme olgusu, yirminci yüzyılda tüketim kültürünün yeniden inşa edilmesini de sağlamıştır.Tüketim kültürü, küresel ekonomik ilişkilerin  meydana getirdigi hızlı, ucuz ve çok üretimin tüketilmesi adına oluşturulmuş yapay bir kültürdür. Bu yapay kültür; tüketici kitleleri için yeni kimlikler sunar ve yeni hayat değerlerini topluma aşılar. Bu yolla, tüketim kültürü, küreselleşme olgusunun ardından kurulan yeni dünya düzeninin kurucuları arasındadır ( Chomsky 2000).Tüketim kültürünün toplumlara iletilmesi gelişmiş teknolojiye sahip çok uluslu medya şirketleri aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Bu durum, özellikle azgelişmiş ülkelerde kültürel bağımlılık yaratmaktadır.Bu makalede, yazar, kültür endüstrilerinin tüketim kültüründeki rol ve işlevlerini sorgulamış ve ilgili araçlara toplumsal sorumluluk ilkesini yeniden hatırlatmaktadır.

Kaynak Göster

Bibtex @ { josc200962, journal = {Selçuk İletişim}, issn = {}, eissn = {2148-2942}, address = {}, publisher = {Selçuk Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {2}, pages = {114 - 123}, doi = {10.18094/si.53864}, title = {TÜKETİMDE HAZ VE KİMLİK: KÜLTÜR ENDÜSTRİSİNİN, YENİ TÜKETİM KÜLTÜRÜNE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR TARTIŞMA}, key = {cite}, author = {Kaymas, Serhat} }
APA Kaymas, S . (2014). TÜKETİMDE HAZ VE KİMLİK: KÜLTÜR ENDÜSTRİSİNİN, YENİ TÜKETİM KÜLTÜRÜNE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR TARTIŞMA . Selçuk İletişim , 2 (1) , 114-123 .
MLA Kaymas, S . "TÜKETİMDE HAZ VE KİMLİK: KÜLTÜR ENDÜSTRİSİNİN, YENİ TÜKETİM KÜLTÜRÜNE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR TARTIŞMA" . Selçuk İletişim 2 (2014 ): 114-123 <
Chicago Kaymas, S . "TÜKETİMDE HAZ VE KİMLİK: KÜLTÜR ENDÜSTRİSİNİN, YENİ TÜKETİM KÜLTÜRÜNE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR TARTIŞMA". Selçuk İletişim 2 (2014 ): 114-123
RIS TY - JOUR T1 - TÜKETİMDE HAZ VE KİMLİK: KÜLTÜR ENDÜSTRİSİNİN, YENİ TÜKETİM KÜLTÜRÜNE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR TARTIŞMA AU - Serhat Kaymas Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Selçuk İletişim JF - Journal JO - JOR SP - 114 EP - 123 VL - 2 IS - 1 SN - -2148-2942 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Selçuk İletişim TÜKETİMDE HAZ VE KİMLİK: KÜLTÜR ENDÜSTRİSİNİN, YENİ TÜKETİM KÜLTÜRÜNE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR TARTIŞMA %A Serhat Kaymas %T TÜKETİMDE HAZ VE KİMLİK: KÜLTÜR ENDÜSTRİSİNİN, YENİ TÜKETİM KÜLTÜRÜNE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR TARTIŞMA %D 2014 %J Selçuk İletişim %P -2148-2942 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Kaymas, Serhat . "TÜKETİMDE HAZ VE KİMLİK: KÜLTÜR ENDÜSTRİSİNİN, YENİ TÜKETİM KÜLTÜRÜNE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR TARTIŞMA". Selçuk İletişim 2 / 1 (Mayıs 2014): 114-123 .
AMA Kaymas S . TÜKETİMDE HAZ VE KİMLİK: KÜLTÜR ENDÜSTRİSİNİN, YENİ TÜKETİM KÜLTÜRÜNE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR TARTIŞMA. Selçuk İletişim. 2014; 2(1): 114-123.
Vancouver Kaymas S . TÜKETİMDE HAZ VE KİMLİK: KÜLTÜR ENDÜSTRİSİNİN, YENİ TÜKETİM KÜLTÜRÜNE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR TARTIŞMA. Selçuk İletişim. 2014; 2(1): 114-123.