Serhat KAYMAS

TÜKETİMDE HAZ VE KİMLİK: KÜLTÜR ENDÜSTRİSİNİN, YENİ TÜKETİM KÜLTÜRÜNE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR TARTIŞMA

Selçuk İletişim

2001-Cilt: 2 - Sayı: 1

114-123

Kimlik; tüketim; tüketim kültürü; kültür endüstrileri, medya kültürü, çok uluslu şirketler; ulusüstü; kültürel türdeşleşme.

8749