Gazete Baskılarında Kullanılan Web Ofset Baskı Mürekkeplerinin Viskozite Değerlerinin Karşılaştırması

Gazete baskısı yapan web ofset baskı makinelerinde çeşitli markalarda ve çeşitli yapılarda mürekkepler kullanılmaktadır. Bu çalışmada tercih edilen üç farklı markanın CMYK serisi Couldset türünde mürekkeplerin akışkanlıklarının tespiti ve viskozite değerlerinin +25 C derecedeki sonuçları incelenmiştir. Yapılan testin sonucunda üç ayrı mürekkep markasının aynı renk serisi olmasına rağmen göz ardı edilemeyecek şekilde farklı değerler aldıkları görülmüştür. Çıkan değerlerin istenilen aralıkların altında ya da üstünde çıkması halinde gazete kağıdı üzerinde istenilen baskı kalitesi elde edilemeyecektir. Sonuç olarak baskı esnasında kağıt üzerinde yolmalar, tramlarda şişmeler, renk bozulmaları, keskinlik ve kontrastlık kayıpları yaşanacaktır. Yüksek baskı hızna sahip gazete baskı makinesi web ofset baskı makinelerinde baskı hızının yüksek olmasından dolayı hammadde kaybı artıracaktır. Bu tür kalite, zaman ve maddi kayıpların yaşanmaması için mürekkep üreticilerinin üretim standartları oluşturmaları gerekmektedir.

Comparison of Viscosity Values of Web Offset Printing Inks Used in Newspaper Printing

Various brands and various structures of inks are used in web offset printing machines that print newspapers. In this study, the determination of the viscosity of the CMYK series Couldset type inks of three different preferred brands and the results of the viscosity values at +25 C degrees were examined. As a result of the test, it has been seen that three different ink brands have different values that cannot be ignored even though they are the same color series. If the values are below or above the desired ranges, the desired print quality on newsprint will not be achieved. As a result, there will be tearing on the paper, swelling in the screens, color distortions, loss of sharpness and contrast during printing. Newspaper printing machine with high printing speed will increase raw material loss due to high printing speed in web offset printing machines. In order to avoid such quality, time and financial losses, ink manufacturers should establish production standards.

___

  • Referans1 Gürboy, B. (2001). Basımda Kullanılan Matbaa Mürekkepleri. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 51(1).
  • Referans2 Hacıoğlu, E. (2002). Web Ofset Baskıda karşılaşılan Baskı Problemlerinin çözümü Ve Kalite Kriterlerinin Oluşturulması. Doktora Tezi, 151-152-178-179.
  • Referans3 Leach, R. H., Amstrong, J. F., Brown, M. D., Mackenzie, M. J., Randall, L., & Smith, H. B. (1988). The Printing Ink. The Printing Ink Manual, 111-163.
  • Referans4 Mürekkebin Fiziksel Özellikleri ve Analizi. (2008, Nisan 12). https://matbaateknik.blogspot.com/: https://matbaateknik.blogspot.com/2008/04/mrekkebin-fiziksel-zellikleri-ve.html? adresinden alındı
  • Referans5 ÖZER, E. H. (2010). Ofset Baskı Mürekkeplerine Yapılan Fiziksel Testlerin Uygulamalı İncelenmesi. Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 39-40.
  • Referans6 Tank, T. (1998). Kağıt fabrikasyonu ders kitabı,. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi.
  • Referans7 Thompson, R. E. (2004). Printing Materials Science and Technology. (D. "Printing Materials Science and Technology" 2nd Edition, Dü.) 371-380.