An Analytic Study of Communication Satisfaction in the Turkish Postal Service

İletişim ve iş tatmini, işletme araştırmasında popüler konulardan birisi olmuştur. Çalışanlara yönelik olarak yapılan iletişim faaliyetleri bir gereklilik olarak değerlendirilmekte ve kuruluşun yaptığı bu faaliyetler ileride kazanç sağlayacak bir yatırım olarak görülmektedir. Literatürde çalışanlarla olumlu iletişimin çalışanların performansını ve iş memnuniyetlerini artırdıklarına dair bazı bulgular vardır. İş tatmini de sırasıyla verimliliği artırmakta ve kuruluşun başarısına katkıda bulunmaktadır. Türkiye'de çalışanlarla iletişimin kamu ve özel kesimlerde farklılık gösterdiği göz önünde tutulmalıdır. Kamu kuruluşlarının dahili iletişim faaliyetleri bir hayli zayıfken özel kuruluşların çalışanlarıyla iletişime daha fazla önem verdikleri görülebilir. Bunun başlıca nedeni Türk kamu kuruluşlarının bürokratik yapısıdır.  Büyük ölçüde kullanılan işletme iletişimi memnuniyeti anketi olan İletişim Memnuniyeti Anketi, Türkiye'de posta hizmetinde kullanılmamıştır. 520 postacının katıldığı bu alan araştırması, Türkiye'deki örgütsel iletişim, iş memnuniyeti ve iş performansıyla algılanan memnuniyet arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Bu makale posta hizmetinde İletişim Memnuniyeti Anketi'nin faktör analizini ortaya koymaktadır. Araştırmamız üst yönetimin çalışanlara yönelik olarak etkin iletişim yöntemlerini kullanmadıklarını ve çalışanların da yapılan bu iletişim faaliyetlerinden memnun olmadıklarını ortaya çıkarmıştır.