Nazan Bekiroğlu'nun Son Romanı Mücella

Nazan Bekiroğlu, son romanı Mücella’da toplumsal yaşamda meydana gelen değişimlerin bireyler, özellikle de kadın yaşamında oluşturduğu farklılıkları ele almaktadır. Yazarın özellikle üzerinde durmak istediği toplum yaşamındaki değişiklikler değildir; Mücella’nın hayatındaki değişmeyenin nedenlerini sorgulamaktır. Mücella’nın etrafında sarmalanan olaylar dizisi farklı karşılaştırma düzlemlerinin oluşmasını sağlar. Toplumsal baskılar altında kadın erkek ilişkilerindeki çıkmazlar dile getirilir. Romanda, yazarın özyaşamöyküsünden belirgin izdüşümler yer alır. Genç kadınların, erkeklerin kendi kararlarını verme süreçlerinde yaşadıkları ailevi baskılar, kendi isteklerinden aile baskısıyla vazgeçme romanda ele alınan konulardandır.

In her latest novel, Mücella, Nazan Bekiroğlu, handles the differences caused by changes taking place in social life individuals, especially on women’s lives. It is not the changes in social life that the author wants to especially emphasize; she just examines the reasons of the unchangeable in Mücella’s life. The plot series around Mücella causes different planes of comparisons to form. The deadlocks in men-women relationship under social pressure are put into words. In the work, there are some projections from her autobiographical story. Parental preusse on young women in the process of men’s making their own decisions, and thus, women’s giving up their own ambitions due to family preusse is some of topics taking part in the novel.