Azerbaycan’da Bale Sanatının Ortaya Çıkışı ve Gelişmesi

İlk Azerbaycan balesi 1940 yılında E.Bedelbeyli tarafından yazılmış olan Kız Kalesi balesidir. 1950’li yıllarda S.Hacıbeyov Gülşen, K.Karayev Yedi Güzel, Yıldırımlı Yollarla, 1960’lı yıllarda R.Melikov Aşk Efsanesi, İki Kalbin Destanı, E.Abbasov Karaca Kız, Niyazi Çitra, Bakıhanov Hazar Balladı, Karayev Gobustan Gölgeleri balelerini bestelediler. Amirov’sa 1970’li yıllarda Bin Bir Gece eseriyle uluslararası arenada büyük başarı kazandı. Azerbaycan’da bale sanatının temeli büyük bestecilerce atılmış ve bu bağlamda çağdaş besteciler tarafından da uluslararası müzik camiasına taşınmıştır. Bu makalede Azerbaycan bale sanatının ortaya çıkışı ve gelişmesi ele alınacak, baleler hakkında bilgi verilecektir.
Anahtar Kelimeler:

Azerbaycan, Bale Sanatı

The first ballet has arisen in Azerbaijan in the 1940th year. A Badalbayli gave fundamental impetus to ballet of “Qız Qalası” development in Azerbaijan of the ballet genre. But Hacıbayov “Gulşhan”, Garayev “ 7 Beaty” , “ İldırımlı Yollarla” in the 1950 th years, Malikov “ Mahabbat legenda, “ İki galbin dastanı”, Abbasov supplication of “Qaraca qız”, Niyazi’s “Chitra”, Bakixanov “Xazar balladası”, Qarayev’s “Qobustan shadovs” in the 1960-th years. Amirov found the solution of lucky stage “Min bir gece” in the 1970-th years in the even international arena. Magikan is conquering genre, of ballet founded by our composers international stages develop by our modern composers, too. In this paper the arising and development of Azerbaijan ballet will be argue out. Also some information about the ballets will be given in this paper.
Keywords:

Azerbaijan, Ballet Art,