Mahtumkulu Sovda Burjuaziyasının İdeologı

Bu yazımızda, Sovyetler Birliğinin ilk yıllarında Türkmenistan devlet neşriyatı tarafından 1932 yılında yayınlanan Kurban Kulıyev’in “Mahtumkulu Sovda Burjuaziyasının İdeologı” (Mahtumkulu Ticari Burjuvazisinin İdeoloğu) isimli kitabının tanıtımı ve değerlendirmesi yapılacaktır. Bu kitap, Sovyet Türkmenistan’da tasavvuf meşrepli Mahtumkulu’nun hayatını, düşünce yapısını, dini içerikli şiirlerini ve onun Türkmen halkı üzerindeki etkisini materyalist yöntemle inceleyen ilk önemli çalışmalardan biridir.