KÜÇÜK PRENS ROMANIN TÜRKÇE VE AZERBAYCANCA ÇEVİRİLERİNDE DEYİMLER VE ATASÖZLERİNİN KULLANIMI

Küçük Prens, Fransız yazar ve pilot Antoine de Saint-Exupéry tarafından 1943’te yazılmış uzun hikâye niteliğinde bir eserdir. Bu çalışmada, çocuk edebiyatının önem olan Küçük Prens adlı eserin Türkçe ve Azerbaycanca iki çevirisi; deyimler ve atasözlerinin kullanımı açısından ele alınmıştır. Küçük Prens çocuk romanının Azerbaycanca ve Türkçe çevirilerinin atasözleri ve deyimler açısından incelenmesi sonucunda Azerbaycanca çevirinin 114, Türkçe çevirinin 118 deyim içerdiği anlaşılmaktadır. Çevirilerden yalnızca Türkçe olanı bir tek atasözü içermektedir. Bununla birlikte her iki çeviride de çok fazla miktarda ikilemeye yer verildiği görülmektedir. Bu ikilemelerin de pek çoğunun soyut anlatımlara dayalı olduğu anlaşılmaktadır. Böylece bu eserin her iki çevirisinin de 11 yaş altı çocuklar için uygun olmadığı görülmektedir.

Little Prince is a literary work written as a long story by French writer and pilot, Antoine de Saint-Exupéry in 1943. In this study, being an important part of children’s literature, Little Prince’s two translated versions into Turkish and Azeri Turkish have been investigated in terms of the use of idioms and proverbs. After the analysis, it has been observed that there are 114 idioms in Azeri Turkish, but 118 in Turkish. There is only one proverb in Turkish translation, but any in the other version. In addition, it has been observed there are numerous reduplications in both versions. Of these reduplications, the majority depends on abstract expressions. Therefore, it is seen that neither of the two versions is appropriate for the children under the age of 11.