Adana İli Seyhan İlçesindeki Bir Devlet Hastanesinde Yeni Doğum Yapmış Kadınlarda Sağlık Okuryazarlığı Durumu ve Anne ile Yeni Doğan Üzerindeki Sağlık Sonuçları Araştırması

Adana İli Seyhan İlçesindeki Bir Devlet Hastanesinde Yeni Doğum Yapmış Kadınlarda Sağlık Okuryazarlığı Durumu ve Anne ile Yeni Doğan Üzerindeki Sağlık Sonuçları Araştırması Amaç: Adana ili Seyhan ilçesindeki bir devlet hastanesinde yeni doğum yapmış kadınların sağlık okuryazarlığı (SOY) düzeyini tespit etmek ve anne ile yeni doğan açısından sağlık sonuçlarını değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Bu çalışma kesitsel tipte bir araştırmadır. Adana ili Seyhan ilçesindeki Adana Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları hastanesinde yeni doğum yapmış kadınlarda çalışmaya katılmaya kabul eden 345 kadın çalışmaya dâhil edildi. Ocak-Temmuz 2018 tarihleri arasında yüz yüze görüşme yapılarak anket uygulandı. Anket sosyodemografik bilgiler ve Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Ölçeğini (TSOY-32) içermekteydi. İstatistiksel analiz olarak frekans tabloları ve ki-kare testi kullanıldı. P

___

  • 1. Sorensen K, Pelikan J. M, Röthlin F, Ganahl K, Slonska Z, Doyle G.(2015) Literacy in Europe:comparative results of the European health literacy survey (HLS-EU). European journal of public health 25(6),1053-1058. 2.Nutbeam D.(1998), Health Promotion Glossary, Health Promotion İnternational, 13 (4), 349-364 3. Kickbusch I, Pelikan LM, Apfel F, Tsouros AD,(2013) World Health Organization, Regional Office for Europe

___

Bibtex @araştırma makalesi { smj1164237, journal = {Sakarya Tıp Dergisi}, eissn = {2146-409X}, address = {}, publisher = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {12}, number = {4}, pages = {603 - 615}, doi = {10.31832/smj.1164237}, title = {Adana İli Seyhan İlçesindeki Bir Devlet Hastanesinde Yeni Doğum Yapmış Kadınlarda Sağlık Okuryazarlığı Durumu ve Anne ile Yeni Doğan Üzerindeki Sağlık Sonuçları Araştırması}, key = {cite}, author = {Ayabakan Çot, Duygu and Aytaç, Necdet} }
APA Ayabakan Çot, D. & Aytaç, N. (2022). Adana İli Seyhan İlçesindeki Bir Devlet Hastanesinde Yeni Doğum Yapmış Kadınlarda Sağlık Okuryazarlığı Durumu ve Anne ile Yeni Doğan Üzerindeki Sağlık Sonuçları Araştırması . Sakarya Tıp Dergisi , 12 (4) , 603-615 . DOI: 10.31832/smj.1164237
MLA Ayabakan Çot, D. , Aytaç, N. "Adana İli Seyhan İlçesindeki Bir Devlet Hastanesinde Yeni Doğum Yapmış Kadınlarda Sağlık Okuryazarlığı Durumu ve Anne ile Yeni Doğan Üzerindeki Sağlık Sonuçları Araştırması" . Sakarya Tıp Dergisi 12 (2022 ): 603-615 <
Chicago Ayabakan Çot, D. , Aytaç, N. "Adana İli Seyhan İlçesindeki Bir Devlet Hastanesinde Yeni Doğum Yapmış Kadınlarda Sağlık Okuryazarlığı Durumu ve Anne ile Yeni Doğan Üzerindeki Sağlık Sonuçları Araştırması". Sakarya Tıp Dergisi 12 (2022 ): 603-615
RIS TY - JOUR T1 - Adana İli Seyhan İlçesindeki Bir Devlet Hastanesinde Yeni Doğum Yapmış Kadınlarda Sağlık Okuryazarlığı Durumu ve Anne ile Yeni Doğan Üzerindeki Sağlık Sonuçları Araştırması AU - DuyguAyabakan Çot, NecdetAytaç Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.31832/smj.1164237 DO - 10.31832/smj.1164237 T2 - Sakarya Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 603 EP - 615 VL - 12 IS - 4 SN - -2146-409X M3 - doi: 10.31832/smj.1164237 UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Sakarya Tıp Dergisi Adana İli Seyhan İlçesindeki Bir Devlet Hastanesinde Yeni Doğum Yapmış Kadınlarda Sağlık Okuryazarlığı Durumu ve Anne ile Yeni Doğan Üzerindeki Sağlık Sonuçları Araştırması %A Duygu Ayabakan Çot , Necdet Aytaç %T Adana İli Seyhan İlçesindeki Bir Devlet Hastanesinde Yeni Doğum Yapmış Kadınlarda Sağlık Okuryazarlığı Durumu ve Anne ile Yeni Doğan Üzerindeki Sağlık Sonuçları Araştırması %D 2022 %J Sakarya Tıp Dergisi %P -2146-409X %V 12 %N 4 %R doi: 10.31832/smj.1164237 %U 10.31832/smj.1164237
ISNAD Ayabakan Çot, Duygu , Aytaç, Necdet . "Adana İli Seyhan İlçesindeki Bir Devlet Hastanesinde Yeni Doğum Yapmış Kadınlarda Sağlık Okuryazarlığı Durumu ve Anne ile Yeni Doğan Üzerindeki Sağlık Sonuçları Araştırması". Sakarya Tıp Dergisi 12 / 4 (Aralık 2022): 603-615 .
AMA Ayabakan Çot D. , Aytaç N. Adana İli Seyhan İlçesindeki Bir Devlet Hastanesinde Yeni Doğum Yapmış Kadınlarda Sağlık Okuryazarlığı Durumu ve Anne ile Yeni Doğan Üzerindeki Sağlık Sonuçları Araştırması. Sakarya Tıp Dergisi. 2022; 12(4): 603-615.
Vancouver Ayabakan Çot D. , Aytaç N. Adana İli Seyhan İlçesindeki Bir Devlet Hastanesinde Yeni Doğum Yapmış Kadınlarda Sağlık Okuryazarlığı Durumu ve Anne ile Yeni Doğan Üzerindeki Sağlık Sonuçları Araştırması. Sakarya Tıp Dergisi. 2022; 12(4): 603-615.
IEEE D. Ayabakan Çot ve N. Aytaç , "Adana İli Seyhan İlçesindeki Bir Devlet Hastanesinde Yeni Doğum Yapmış Kadınlarda Sağlık Okuryazarlığı Durumu ve Anne ile Yeni Doğan Üzerindeki Sağlık Sonuçları Araştırması", , c. 12, sayı. 4, ss. 603-615, Ara. 2022, doi:10.31832/smj.1164237
Sakarya Tıp Dergisi
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Sakarya Üniversitesi

61.4b10.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Covid-19 Tanılı Sağlık Çalışanlarının Maruziyet ve Risk Algılarının Belirlenmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma

Emel YILMAZ, Oğuz KARABAY, Remzi ALTUNIŞIK

Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Eğitim Ortamı Algılarını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

Zerrin GAMSIZKAN, Mehmet Ali SUNGUR, Gülcan ULUDAĞ

Yoğun Bakım Üniteleri ve Yataklı Servislerde Yatan Hastaların Kültürlerinden Sık İzole Edilen Gram Negatif Bakteriler ve Antibiyotik Dirençlerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

Zerife ORHAN, Arzu KAYIŞ, Burak KÜÇÜK, Murat ARAL, Mehmet Kadir YANILMAZ

Üçüncü Basamak Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Hastaların Demografik ve Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Kenan ÇETİN, Fuat LALOĞLU, Naci CEVİZ, Halil KESKİN

Pandemi Sırasında İnme Merkezi Kurmak: İlk Yıl Deneyimleri

Cemile HAKİ, Behiç AKYÜZ, Mustafa İŞLEYEN, Süleyman BEKİRÇAVUŞOĞLU, Nesrin TENEKECİ, Yavuz YÜCEL, Çiğdem ÇELİK, Hatice BARUT, Tezcan TOMAK, Ayfer EVREN, Şenay FIRAT, Ümit EREN, Mehmet Ali BEREKETOĞLU, Ayşe MUTLU, Bahattin HAKYEMEZ

Aterojenik Plazma İndeksinin Uzamış COVİD Tanısındaki Rolü

Mustafa DURAN, Ercan KURTİPEK, Mehmet Burak ÖZEN

Hidroksizin Hidroklorürün Memeli Makrofajları Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

Harika TOPAL ÖNAL

Yüksek Snail ekspresyonu Kolorektal Kanser Kökenli Karaciğer Metaztaslarında Rezeksiyon Sonrası Nüksü Yansıtır

Ahmet KARAMUSTAFAOĞLU, Secil AK AKSOY, Berrin TUNCA, Melis ERÇELİK, Çağla TEKİN, Nesrin UĞRAŞ, Ömer YERCİ, Fuat AKSOY, Ekrem KAYA

Tiroid Nodülü Tanısında İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi Tekrarı Gerekli Midir?

Recayi CAPOGLU, Zulfu BAYHAN, Emre GÖNÜLLÜ, Mertcan AKÇAY, Ahmet Tarık HARMANTEPE, Furkan KUCUK, Hakan DEMİR

Oksidatif Stres Paraoksonaz Enzim Ailesinin (PON) Kanser Üzerindeki Etkisini Arttırır mı? PON Ailesinin Oksidatif Stres ve Kanser İlişkisinin İncelenmesini Amaçlayan Bir Derleme

Tugba Kevser UYSAL, Muhammet ÖRNEK, Özen ÖZENSOY GÜLER