COVID-19 Hastalarının Klinik Özellikleri ve Prognostik Faktörler

Amaç: COVID-19 için başlıca demografik özelliklerin belirlenmesini, diğer ülkelerdeki hastalara göre klinik farkları ortaya koymayı, ciddi yan etki riskinin komorbidite sayısı ve tipine göre değerlendirilmeyi ve olası prognozla ilgili bilgileri ortaya çıkarmayı amaçladık. Gereç ve Yöntemler: Bu araştırma Sakarya Üniversitesi hastanesinde 27 Mart 2020- 27 Nisan 2020 tarihleri arasında COVID-19 enfeksiyonu tanısıyla izlenen hastaların kayıtlarından elde edilmiştir. Hastalara ait demografik özellikler hasta kayıtlarından retrospektif olarak elde edilmiş, elde edilen veriler MS Excell programına kayıt edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS programıyla analiz edilerek karşılaştırılmış ve p<0.05 istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur. Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 44.98±18.72 olan 704 (%48,8) kadın ve 739 (%51,2) erkek olmak üzere toplam 1443 olgunun retrospektif kayıtları incelenmiştir. Hastaların %9,9'u sağlık personeli olup, %1,8'inde yurt dışı öyküsü varken, %1,1'i gebeydi. PCR pozitif olan hastalarımızın %59,4'ünde COVID ile uyumlu radyolojik görünüm vardı. Hastalarımızın ortalama yatış süresi 4,5 gündü. Hastalarımıza en sık eşlik eden komorbid durumlar hipertansiyon, diyabet ve iskemik kalp hastalığı idi. Yoğun bakım tedavisi alan hastaların 80'i (%5,5) öldü. Sonuç: 1443 hastanın verisine göre; COVID-19 hastalarının ortalama yatış süresi 4,5 gün olup, yoğun bakımda izlenmek, diyabeti olmak ve uzun süre yatırılıyor olmak ölüm açısından riskliydi. Ayaktan izlenen hastaların hiçbirinde ölüm gözlenmedi.
Anahtar Kelimeler:

COVID-19, Mortalite, Prognoz

Clinical Characteristics and Prognostic Factors of Patients with COVID-19

Objective: We aimed to determine the main demographic features of COVID-19, reveal the clinical differences to patients in other countries, evaluate severe adverse effects in terms of number and types of comorbidities, and provide information about prognosis possibilities. Materials and Methods: Patients’ records, followed at Sakarya University Hospital between late March 2020 and late April 2020 with a diagnosis of COVID-19, were evaluated for this study. Demographic features were noted retrospectively with records, and data were recorded in the MS Excel program for analysis with SPSS. Statistical significance was set at p < 0.05. Results: The records of 1443 cases, 704 (48.8%) women and 739 (51.2%) men, a mean age of 44.98 ± 18.72, were examined retrospectively. Among them, 9.9% were medical staff, 1.8% had a history of travel abroad, and 1.1% were pregnant. Radiological findings of 59.4% of our polymerase chain reaction (PCR) positive patients were compatible with COVID. The mean length of hospital stay was 4.5 days. Frequent comorbidities were hypertension, diabetes (DM), and ischemic heart disease. Eighty (5.5%) patients treated in intensive care (ICU) died. Conclusion: Based on the data of 1443 patients, the mean length of hospitalization of COVID-19 patients was 4.5 days, or followed up in intensive care, having DM and a long period of hospitalization, which increased mortality risk. None of the outpatients died.

___

 • Lu R, Zhao X, Li J, Niu P, Yang B, Wu H, et al. Genomic characterisation and epidemiology of 2019 novel coronavirus: implications for virus origins and receptor binding. Lancet. 2020 Feb 22;395(10224):565-574. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30251-8
 • World Health Organization. Coronavirus disease (COVID-19) Situation report – 140. Available from: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200608-covid-19-sitrep-140.pdf?sfvrsn=2f310900_2, Cited: 2020 June 9.
 • Chan JF, Yuan S, Kok KH, To KK, Chu H, Yang J, et al. A familial cluster of pneumonia associated with the 2019 novel coronavirus indicating person-to-person transmission: a study of a family cluster. Lancet. 2020 Feb 15;395(10223):514-523. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30154-9 Cited: 2020 Jul 25
 • World Health Organization. Coronavirus. Available from: https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_3, Cited: 2020 Jul 25.
 • Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and Important Lessons From the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in China: Summary of a Report of 72 314 Cases From the Chinese Center for Disease Control and Prevention. JAMA. 2020 Apr 7;323(13):1239-1242. doi: 10.1001/jama.2020.2648
 • Liu K, Fang YY, Deng Y, Liu W, Wang MF, Ma JP, et al. Clinical characteristics of novel coronavirus cases in tertiary hospitals in Hubei Province. Chin Med J (Engl). 2020 May 5;133(9):1025-1031. doi: 10.1097/CM9.0000000000000744
 • Bajema KL, Oster AM, McGovern OL, Lindstrom S, Stenger MR, Anderson TC, et al. Persons Evaluated for 2019 Novel Coronavirus- United States, January 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2020 Feb 14;69(6):166-170. doi: 10.15585/mmwr.mm6906e1
 • Spiteri G, Fielding J, Diercke M, Campese C, Enouf V, Gaymard A, et al. First cases of coronavirus disease 2019 (COVID-19) in the WHO European Region, 24 January to 21 February 2020. Euro Surveill. 2020 Mar; 25(9):2000178. doi: 10.2807/1560-7917.ES.2020.25.9.2000178
 • COVID-19 Investigation Team. Clinical and virologic characteristics of the first 12 patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19) in the United States. Nat Med. 2020 Jun;26(6):861-868. doi: 10.1038/s41591-020-0877-5
 • Smoll N. Review for “Epidemiological, clinical, and virological characteristics of 465 hospitalized cases of coronavirus disease 2019 (COVID‐19) from Zhejiang province in China.” 2020. doi:10.1111/irv.12758/v1/review2
 • Guan WJ, Ni ZY, Hu Y, Liang WH, Ou CQ, He JX, et al. Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China. N Engl J Med. 2020 Apr 30;382(18):1708-1720. doi: 10.1056/NEJMoa2002032
 • Huang C, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao J, Hu Y, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet. 2020 Feb 15;395(10223):497-506. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30183-5
 • Severe Covid-19 GWAS Group, Ellinghaus D, Degenhardt F, Bujanda L, Buti M, Albillos A, et al. Genomewide Association Study of Severe Covid-19 with Respiratory Failure. N Engl J Med. 2020 Oct 15;383(16):1522-1534. doi: 10.1056/NEJMoa2020283
 • Petrilli CM, Jones SA, Yang J, Rajagopalan H, O'Donnell L, Chernyak Y, et al. Factors associated with hospital admission and critical illness among 5279 people with coronavirus disease 2019 in New York City: prospective cohort study. BMJ. 2020 May 22;369:m1966. doi: 10.1136/bmj.m1966
 • Avaner E. İleri Teknoloji Tıbbi Cihazlar ve Sınırlı Kaynakların Adil Paylasimi; Manyetik Rezonans (MR) ve Bilgisayarli Tomografi (BT) Cihazları Örnekleri. Türkiye Biyoetik Dergisi. 2019;6:100–108. doi: 10.5505/tjob.2019.39306
 • Tang D, Comish P, Kang R. The hallmarks of COVID-19 disease. PLoS Pathog. 2020 May 22;16(5):e1008536. doi: 10.1371/journal.ppat.1008536
 • Onder G, Rezza G, Brusaferro S. Case-Fatality Rate and Characteristics of Patients Dying in Relation to COVID-19 in Italy. JAMA. 2020 May 12;323(18):1775-1776. doi: 10.1001/jama.2020.4683
 • Li M, Dong Y, Wang H, Guo W, Zhou H, Zhang Z, et al. Cardiovascular disease potentially contributes to the progression and poor prognosis of COVID-19. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2020 Jun 25;30(7):1061-1067. doi: 10.1016/j.numecd.2020.04.013
 • Hussain A, Bhowmik B, do Vale Moreira NC. COVID-19 and diabetes: Knowledge in progress. Diabetes Res Clin Pract. 2020 Apr;162:108142. doi: 10.1016/j.diabres.2020.108142
 • Wang D, Hu B, Hu C, Zhu F, Liu X, Zhang J, et al. Clinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients With 2019 Novel Coronavirus-Infected Pneumonia in Wuhan, China. JAMA. 2020 Mar 17;323(11):1061-1069. doi: 10.1001/jama.2020.1585
 • Richardson S, Hirsch JS, Narasimhan M, Crawford JM, McGinn T, Davidson KW, et al. Presenting Characteristics, Comorbidities, and Outcomes Among 5700 Patients Hospitalized With COVID-19 in the New York City Area. JAMA. 2020 May 26;323(20):2052-2059. doi: 10.1001/jama.2020.6775
 • Arentz M, Yim E, Klaff L, Lokhandwala S, Riedo FX, Chong M, et al. Characteristics and Outcomes of 21 Critically Ill Patients With COVID-19 in Washington State. JAMA. 2020 Apr 28;323(16):1612-1614. doi: 10.1001/jama.2020.4326

___

Bibtex @araştırma makalesi { smj982705, journal = {Sakarya Tıp Dergisi}, eissn = {2146-409X}, address = {}, publisher = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {12}, number = {4}, pages = {624 - 633}, doi = {10.31832/smj.982705}, title = {Clinical Characteristics and Prognostic Factors of Patients with COVID-19}, key = {cite}, author = {Karabay, Meltem and Karabay, Oğuz and Aydın, Abdülkadir and Öğütlü, Aziz and Yaylacı, Selçuk and Dheir, Hamad and Güçlü, Ertuğrul and Yılmaz, Emel and Toptan, Hande and Köroğlu, Mehmet and Güneysu, Fatih and Genç, Ahmed Bilal and Özmen Süner, Kezban and Kocayigit, Havva and Fuat, Ali and Ekerbiçer, Hasan and Aydemir, Yusuf and Yurumez, Yusuf and Tomak, Yakup and Gündüz, Yasemin and Öztürk, Mehmet Halil and Çakar, Mehmet Akif} }
APA Karabay, M. , Karabay, O. , Aydın, A. , Öğütlü, A. , Yaylacı, S. , Dheir, H. , Güçlü, E. , Yılmaz, E. , Toptan, H. , Köroğlu, M. , Güneysu, F. , Genç, A. B. , Özmen Süner, K. , Kocayigit, H. , Fuat, A. , Ekerbiçer, H. , Aydemir, Y. , Yurumez, Y. , Tomak, Y. , Gündüz, Y. , Öztürk, M. H. & Çakar, M. A. (2022). Clinical Characteristics and Prognostic Factors of Patients with COVID-19 . Sakarya Tıp Dergisi , 12 (4) , 624-633 . DOI: 10.31832/smj.982705
MLA Karabay, M. , Karabay, O. , Aydın, A. , Öğütlü, A. , Yaylacı, S. , Dheir, H. , Güçlü, E. , Yılmaz, E. , Toptan, H. , Köroğlu, M. , Güneysu, F. , Genç, A. B. , Özmen Süner, K. , Kocayigit, H. , Fuat, A. , Ekerbiçer, H. , Aydemir, Y. , Yurumez, Y. , Tomak, Y. , Gündüz, Y. , Öztürk, M. H. , Çakar, M. A. "Clinical Characteristics and Prognostic Factors of Patients with COVID-19" . Sakarya Tıp Dergisi 12 (2022 ): 624-633 <
Chicago Karabay, M. , Karabay, O. , Aydın, A. , Öğütlü, A. , Yaylacı, S. , Dheir, H. , Güçlü, E. , Yılmaz, E. , Toptan, H. , Köroğlu, M. , Güneysu, F. , Genç, A. B. , Özmen Süner, K. , Kocayigit, H. , Fuat, A. , Ekerbiçer, H. , Aydemir, Y. , Yurumez, Y. , Tomak, Y. , Gündüz, Y. , Öztürk, M. H. , Çakar, M. A. "Clinical Characteristics and Prognostic Factors of Patients with COVID-19". Sakarya Tıp Dergisi 12 (2022 ): 624-633
RIS TY - JOUR T1 - COVID-19 Hastalarının Klinik Özellikleri ve Prognostik Faktörler AU - MeltemKarabay, OğuzKarabay, AbdülkadirAydın, AzizÖğütlü, SelçukYaylacı, HamadDheir, ErtuğrulGüçlü, EmelYılmaz, HandeToptan, MehmetKöroğlu, FatihGüneysu, Ahmed BilalGenç, KezbanÖzmen Süner, HavvaKocayigit, AliFuat, HasanEkerbiçer, YusufAydemir, YusufYurumez, YakupTomak, YaseminGündüz, Mehmet HalilÖztürk, Mehmet AkifÇakar Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.31832/smj.982705 DO - 10.31832/smj.982705 T2 - Sakarya Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 624 EP - 633 VL - 12 IS - 4 SN - -2146-409X M3 - doi: 10.31832/smj.982705 UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Sakarya Tıp Dergisi Clinical Characteristics and Prognostic Factors of Patients with COVID-19 %A Meltem Karabay , Oğuz Karabay , Abdülkadir Aydın , Aziz Öğütlü , Selçuk Yaylacı , Hamad Dheir , Ertuğrul Güçlü , Emel Yılmaz , Hande Toptan , Mehmet Köroğlu , Fatih Güneysu , Ahmed Bilal Genç , Kezban Özmen Süner , Havva Kocayigit , Ali Fuat , Hasan Ekerbiçer , Yusuf Aydemir , Yusuf Yurumez , Yakup Tomak , Yasemin Gündüz , Mehmet Halil Öztürk , Mehmet Akif Çakar %T Clinical Characteristics and Prognostic Factors of Patients with COVID-19 %D 2022 %J Sakarya Tıp Dergisi %P -2146-409X %V 12 %N 4 %R doi: 10.31832/smj.982705 %U 10.31832/smj.982705
ISNAD Karabay, Meltem , Karabay, Oğuz , Aydın, Abdülkadir , Öğütlü, Aziz , Yaylacı, Selçuk , Dheir, Hamad , Güçlü, Ertuğrul , Yılmaz, Emel , Toptan, Hande , Köroğlu, Mehmet , Güneysu, Fatih , Genç, Ahmed Bilal , Özmen Süner, Kezban , Kocayigit, Havva , Fuat, Ali , Ekerbiçer, Hasan , Aydemir, Yusuf , Yurumez, Yusuf , Tomak, Yakup , Gündüz, Yasemin , Öztürk, Mehmet Halil , Çakar, Mehmet Akif . "Clinical Characteristics and Prognostic Factors of Patients with COVID-19". Sakarya Tıp Dergisi 12 / 4 (Aralık 2022): 624-633 .
AMA Karabay M. , Karabay O. , Aydın A. , Öğütlü A. , Yaylacı S. , Dheir H. , Güçlü E. , Yılmaz E. , Toptan H. , Köroğlu M. , Güneysu F. , Genç A. B. , Özmen Süner K. , Kocayigit H. , Fuat A. , Ekerbiçer H. , Aydemir Y. , Yurumez Y. , Tomak Y. , Gündüz Y. , Öztürk M. H. , Çakar M. A. Clinical Characteristics and Prognostic Factors of Patients with COVID-19. Sakarya Tıp Dergisi. 2022; 12(4): 624-633.
Vancouver Karabay M. , Karabay O. , Aydın A. , Öğütlü A. , Yaylacı S. , Dheir H. , Güçlü E. , Yılmaz E. , Toptan H. , Köroğlu M. , Güneysu F. , Genç A. B. , Özmen Süner K. , Kocayigit H. , Fuat A. , Ekerbiçer H. , Aydemir Y. , Yurumez Y. , Tomak Y. , Gündüz Y. , Öztürk M. H. , Çakar M. A. Clinical Characteristics and Prognostic Factors of Patients with COVID-19. Sakarya Tıp Dergisi. 2022; 12(4): 624-633.
IEEE M. Karabay , O. Karabay , A. Aydın , A. Öğütlü , S. Yaylacı , H. Dheir , E. Güçlü , E. Yılmaz , H. Toptan , M. Köroğlu , F. Güneysu , A. B. Genç , K. Özmen Süner , H. Kocayigit , A. Fuat , H. Ekerbiçer , Y. Aydemir , Y. Yurumez , Y. Tomak , Y. Gündüz , M. H. Öztürk ve M. A. Çakar , "Clinical Characteristics and Prognostic Factors of Patients with COVID-19", , c. 12, sayı. 4, ss. 624-633, Ara. 2022, doi:10.31832/smj.982705
Sakarya Tıp Dergisi
 • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
 • Yayıncı: Sakarya Üniversitesi

61.4b10.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Tiroid Nodülü Tanısında İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi Tekrarı Gerekli Midir?

Recayi CAPOGLU, Zulfu BAYHAN, Emre GÖNÜLLÜ, Mertcan AKÇAY, Ahmet Tarık HARMANTEPE, Furkan KUCUK, Hakan DEMİR

Yüksek Snail ekspresyonu Kolorektal Kanser Kökenli Karaciğer Metaztaslarında Rezeksiyon Sonrası Nüksü Yansıtır

Ahmet KARAMUSTAFAOĞLU, Secil AK AKSOY, Berrin TUNCA, Melis ERÇELİK, Çağla TEKİN, Nesrin UĞRAŞ, Ömer YERCİ, Fuat AKSOY, Ekrem KAYA

Yoğun Bakım Üniteleri ve Yataklı Servislerde Yatan Hastaların Kültürlerinden Sık İzole Edilen Gram Negatif Bakteriler ve Antibiyotik Dirençlerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

Zerife ORHAN, Arzu KAYIŞ, Burak KÜÇÜK, Murat ARAL, Mehmet Kadir YANILMAZ

COVID-19 Aşısı İçin Ödeme İstekliliği

Pınar YALÇIN BALÇIK, Yunus Emre KARATAŞ

Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Eğitim Ortamı Algılarını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

Zerrin GAMSIZKAN, Mehmet Ali SUNGUR, Gülcan ULUDAĞ

İnme Sonrası Santral Ağrının Sıklığı ve Yaşam Kalitesine Etkisi

Sibel ÖSKEN, Afitap ICAGASIOGLU, Bekir DURMUS, Sinem SAĞ, Ercan MADENCİ

Kapsül ve/veya Zonül Yetmezlikli Olguların Cerrahi Tedavisinde Tek Parça Katlanabilir Arka Kamara Göz İçi Lenslerin İrise Sütürlü Olarak Kullanılması

Ali Altan Ertan BOZ, Mahmut ATUM, Erkan ÇELİK, Gürsoy ALAGÖZ

Hidroksizin Hidroklorürün Memeli Makrofajları Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

Harika TOPAL ÖNAL

Üçüncü Basamak Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Hastaların Demografik ve Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Kenan ÇETİN, Fuat LALOĞLU, Naci CEVİZ, Halil KESKİN

COVID-19 Hastalarının Klinik Özellikleri ve Prognostik Faktörler

Meltem KARABAY, Oğuz KARABAY, Abdülkadir AYDIN, Aziz ÖĞÜTLÜ, Selçuk YAYLACI, Hamad DHEİR, Ertuğrul GÜÇLÜ, Emel YILMAZ, Hande TOPTAN, Mehmet KÖROĞLU, Fatih GÜNEYSU, Ahmed Bilal GENÇ, Kezban ÖZMEN SÜNER, Havva KOCAYİGİT, Ali FUAT, Hasan EKERBİÇER, Yusuf AYDEMİR, Yusuf YURUMEZ, Yakup TOMAK, Yasemin GÜN